Mis on DDoS rünnak ja kuidas end selle eest kaitsta?

DDoS rünnakuid on kerge toime panna, aga keeruline ennetada. Ennetamise asemel on aga võimalik teha põhjalikku eeltööd, et võimalikku kahju vähendada.

Mis on voldemortimine ja kuidas seda kasutada

Voldemortimine on tahtlik hoidumine nime või märksõna kasutamisest sotsiaalmeedias ja selle asendamine laialdaselt mõistetava sünonüümiga.

Propagandasõnastik – kuritahtlik faktikontroll

Kuritahtlik faktikontroll on tegevus, millega valeinfole või valedele järeldustele antakse juurde tõesuse ja kontrollituse märge väites, et esitatud info on läbinud faktikontrolli ja seetõttu õige.

Propagandasõnastik – infodeemia

Infodeemia on sõnadest informatsioon ja epideemia moodustunud termin, millega tähistatakse millegi kohta õige või ka eksitava info kiiret ja laiaulatuslikku levikut, kus segunevad faktid, kuulujutud ja hirmud, mistõttu on keeruline teema kohta olulist infot saada.

Propagandasõnastik – shallow fake

Otsime vastet mõistele “shallow fake”, mis kirjeldab kõike seda, kuidas olemasolevaid video- ja pildimaterjale kasutatakse ära kuritahlikul eesmärgil.

Propagandasõnastik – tühistamiskultuur

2020. aasta esimese poole üks tähelepanuväärsemaid mõisteid on kindlasti “tühistamiskultuur”

Propagandasõnastik – doxing

Doxing, doxxing või pikemalt „dropping docs“ on inimese kohta info kogumine ja avaldamine, et sellega talle ebameeldivusi tekitada.