Kevadtorm Kremli vaates: NATO näitab võimu, kuid Läänemeri on alati kuulunud Venemaale

Nii nagu on kevadeti saanud traditsiooniks õppused Kevadtorm või Siil, nii on saanud traditsiooniks ka kremlimeelse meedia reaktsioonid neile. Sel aastal kajastati õppust kui ühte osa NATO suuremast plaanist.

Z-kaubandus ehk sorime vastase rahakotis

Eetiliselt on väär teise õnnetuse pealt kasu teenida, kuid on ettevõtteid, kelle tegevus on sõja puhkedes õitsele läinud!

Sotsiaalmeedia 9.mai propagandakastmes

Propastop tutvus enne saabuvat 9.maid põhiliste propagandakanalitega sotsiaalmeedias, et näha milliseid üleskutseid ja narratiivse seoses kõnealuse sündmusega on välja toodud.

Meediakokkuvõte – aprill 2023

Toome välja aprillikuu olulisemad teemad propagandast, infosõjast ja mõjutustegevusest Eesti inforuumis. Fookuses olid suur luureleke USAs, värskelt esitletud kapo aastaraamat, Vene plaanid Eesti mõjutamisel ning palju muud.

Ülevaade lääne ettevõtetest ida piiri taga

Ülevaade lääne ettevõtetest, kes endiselt jätkavad oma äritegevust Venemaal.

Õppige ära: lipp ≠ keel!

Eriti tugevalt torkab väär riigilipu kasutus silma iseteeninduskassades, kus ekraanidelt paistab juba kaugele, millise riigi kodanikud on oodatud.

Nõukogude Liit inspireerib Redditi meemimeistreid nii idast kui läänest

Kirevamad näiteid viimastel kuudel Nõukogude Liitu propageerivatest propagandameemidest Eesti ja Balti riikide kohta.