Propagandasõnastik – vastupropaganda

Propagandast rääkides läheb jutt peatselt ka vastupropagandale ning selle vajalikkusele. Vastupropaganda osas on mitmeid käsitlusi – kitsaim neist vaatab vastupropagandat kui propagandale reageerivat tegevust, aktiveerudes alati tagantjärgi. Laiem käsitlus kaasab vastupropaganda tegevuste hulka ka ennetavaid lahendusi, millest kaalukaim on inimeste teadlikkuse tõstmine.

Venemaaga seotud võrgustikud Eestis 5. osa

Võrgustik, mis tegeleb vene keele õpetamisega, kuid toetub rahaliselt ja ideoloogiliselt Kremli pehme jõu fondile Russki Mir. Loe lähemalt!

Rootsi taaselustas tegutsemisjuhised kriisisituatsioonideks

Rootsi tsiviilkaitseamet avaldas 2018. aasta alguses voldiku pealkirjaga „Kui tuleb kriis või sõda“, milles antakse õpetusi tegutsemiseks kriisi või sõja korral, kui igapäevased rutiinid ei pruugi enam toimida.

Ida- ja keskeuroopa riikide vastupanuvõimest

Ukraina poliitika nõukogu avaldas suve alguses mahuka uuringu  ida- ja keskeuroopa riikide vastupanuvõimest Venemaa mõjutustegevusele ning pani selle põhja kokku tulemusi võrrelda võimaldava indeksi (disinformation resilience index).

Venemaaga seotud võrgustikud Eestis 4. osa

Kandsime skeemile seltskonna, kelle leitmotiiviks on Eesti süüdistamine fašismi toetamises.

Kus tegijaid, seal nägijaid – OSINT

Viimaste aastatega ning ennekõike Venemaa toimetamisega Ukrainas ja Süürias on avalikkuse tähelepanu alla tõusnud avalikest allikatest info kogumine ning nende põhjal järelduste tegemine ehk Venemaa valeväidete ümberlükkamine.

Venemaaga seotud võrgustikud Eestis 3. osa

Seekord anname ülevaate ajalehega Komsomolskaja Pravda ja diskussiooniklubiga Impressum seotud organisatsioonidest ja isikutest.