Andmepärl tunnustas:  Propastopi infograafikud Eesti viie parima seas

13.05.2024

Äsja Andmepärli konkursil tunnustatud Propastopi infograafikute puhul toimivad visuaalse kommunikatsiooni üldised eelised: esiteks haarab see meediatarbija tähelepanu. Teiseks võimaldab visuaalne esitlus edastada infot palju kiiremini kui sama hulga info ümber jutustamine või kirjutamine. Kolmandaks on info visuaalse edastamise puhul selge eelis infomassiivist kõige olulisema ja üldistusjõulise järelduse kohene välja toomine.

Siinkohal sobib näiteks Propastopi rubriigi Narratiiviröntgeni lugu „Venemaa traditsioonilised sõjanarratiivid – kuidas Putin neid edukalt kasutab?“ illustreeriv infograafik Vladimir Putini toetusreitingu otsesest seosest tema algatatud sõdadega. Graafikult joonistub koheselt välja asjaolu, et Vene Föderatsiooni kodanike toetus riigi presidendile tipnes 20 aasta pikkuse perioodi vältel tema algatatud agressioonide ajal 2008, 2014 ja 2022. Seega on kohe näha, et Putinit julgustas Ukrainat ründama teadmine, et see suurendab tema toetust oma alamate seas:

Ent Propastopi jaoks on info visuaalse esitluse puhul oluline ka see, et graafiliselt kujundatud info levib eriti ühismeedias palju paremini kui kirjalik tekst. Enamusel ühismeedia tarbijatest ei ole aega ja harjumust lugeda läbi 5000 – 10 000 tähemärgi pikkuseid analüütilisi tekste, mida pakkus ka Propastopi Narratiiviröntgen.

Küsisime Narratooviröntgeni graafikale kommentaari reklaamibüroo Utopia loovjuhilt Alvar Jaaksonilt, kes töötanud varem Eesti Päevalehes infograafikute loojana.  „Graafika, nagu ka  animeeritud video levib paremini eri keeleruumide piire ületades ning erinevaid sihtgruppe kõnetades,“ kinnitab Jaakson.

Selle väite tõestuseks soovitame võrrelda eelnevat infograafikut ning selle animeeritud ühe minuti pikkust inglise keelset versiooni:

See animeeritud ning tõlgitud info levis edukalt ka inglise keelsetes some kanalites. Subtiitritena esitatud tekst tagas selle, et videot võis vaadata ka näiteks ühistranspordis sõites.

Mis veelgi olulisem, uuringud näitavad, et visuaalselt esitatud info mõjub emotsionaalselt veenvamalt. „Visuaalselt esitatud info äratab ka nende inimeste huvi, kelle eelhoiak esitatava sõnumi kohta võib olla kriitiline või isegi eitav,“ ütleb Alvar Jaakson. „Seega on infograafikal ja videol potentsiaal mõjutada inimesi nii, et need hakkavad näiteks vaenulikus propagandas kahtlema.“

Ka Eestis on paljude inimeste seas levinud eelarvamus, et lääneriikide Venemaa-vastased sanktsioonid ei toimi. Selle väite ümberlükkamiseks on vaja kasutada valikut mahukatest statistilistest andmetest. Järgnev animeeritud Propastopi graafika tõendab ilmekalt, kuidas visuaalselt õnnestub mahukaid andmeid esitada esiteks nii, et nad on lihtsasti mõistetavad, ning teiseks mõjuvad veenvalt.

„Graafiliselt on keeruline bullshitti ajada. 5000 tähemärgise loo võib vabalt kirjutada nii, et autor pakub lugejale null bitti infot ja tegelikult pole tal midagi öelda,“ ütleb  Jaakson. „Graafikaga nii ei saa: see peab toetuma andmetele ning neid on keeruline võltsida.“

Propastopi jaoks on info graafilisel esitlemisel plussiks ka see, et nii on võimalik esitleda Propastopi kaubamärki ning tuua infograafikute abil esitletud info abil lugejaid ka teiste artiklite juurde.

Kui meie lugejate seas on graafilisi disainereid või videoloojaid, kes soovivad vabatahtlikena panustada vaenuliku propagandaga võitlemisse, siis palun andke endast märku aadressil [email protected]! Pakume teile võimalust Propastopi töös teile sobival viisil kaasa lüüa.

Andmepärli konkurssi korraldab Statistikaamet, soovitame tutvuda ka teiste võidutöödega. Tänavu võitis parima infograafika eest auhinna Keskkonnaameti graafiliselt esitletud teave pakendijäätmete kogumise statistika kohta. Viie parema hulka jõudsid lisaks Propastopile ka Delfi ja Eesti Päevalehe tööd.

Propastop kasutab juhust ja kergitab siinkohal veelgi oma saba: mullu suvel pälvisime Euroopa Kodaniku auhinna ning tänavu veebruaris ühe Kodanikuühiskonna aasta tegija auhinna.