Telegram.ee levitab väärinfot plaanist reservväelasi Ukraina sõtta saata

20.02.2024

Kaitsevägi lükkab ümber portaalis Telegram.ee 16. veebruaril avaldatud väärinfo, nagu kaaluks kaitsevägi reservväelaste Ukrainasse rindele saatmist.

Telegram refereeris Postimehes kolm päeva varem ilmunud artiklit reservväelaste senisest suurema kaasamisplaani kohta riigikaitsesse, lisades sellele valeväited, mis ei toetu ühelegi allikaviitele.

Telegram pealkirjastas artikli „Eesti tööealised mehed ja naised päriselt sõtta? Kaitseväes kaalutakse reservväelaste Ukrainasse rindele saatmist“. Artiklis väidab Telegram, et „..kõne alla tuleks ka vabatahtlike reservteenistujate kaasamine sõjalistesse välisoperatsioonidesse nii Ukrainas kui ka mujal, näiteks Iraagis“. Telegrami artikkel jätab vale mulje, nagu põhjendaks kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts reservteenistuse aktiviseerimise vajadust Ukraina toetamisega: „…Mõts rõhutas väljaandele vajadust aktiviseerida reservteenistus, et toetada Ukrainat sellel kriitilisel hetkel“ ja „Reservväelaste aktiveerimine ja suunamine Ukrainasse ei olevat mitte ainult strateegiline manööver, vaid ka sümbol solidaarsusest Ukrainaga“.

 

Postimehe artikkel, millele Telegrami lugu viitab, ei sisalda ühtki eelpool toodud väidet. Enamgi – Postimehe artiklis ei esine kordagi sõna „Ukraina“.

Kapten Taavi Laasik kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast lükkas Telegrami väited kategooriliselt ümber. „Ukraina ja sõja teema on pahatahtlikult ja sihilikult sinna külge kleebitud. Eesti kaitseväelased ei osale Ukraina sõjas ning kaitsevägi ei plaani saata ega saada sinna sõjategevuses osalema tegev- ega reservväelasi,“ kinnitas Laasik.

Laasiku sõnul räägitakse kõnealuses Postimehe artiklis reservteenistuse aktiveerimisest ja ümberkujundamisest pakkumaks reservväelastele rohkem võimalusi aktiivselt kaitseväe tegevustes kaasalöömiseks. „Sisuliselt väljendub see võimaluses teha kaitseväes n-ö „tööampse“ – ehk panustada ajutiselt vastavalt võimalustele ja vajadustele ning liikuda tsiviil- ja tegevteenistuse vahel,“ selgitas Laasik. „Kaitseväe välisoperatsioonidel osalemine võib olla üks paljudest võimalustest, kus reservväelased võiksid saada kaasa lüüa. Oluline on kindlasti see, et see toimuks ainult vabatahtlikkuse ja inimese sooviavalduse alusel. Sisuliselt on sarnaseid tegevusi ka varem tehtud – näiteks Kaitseliitlastega mehitatud väekaitseüksus teenis mõned aastad tagasi välisoperatsioonil Iraagis.“

 

Kuvatõmmised on pärit loos kasutatud allikatest.