Pildimäng: millisest hoonest on tehtud see pilt?

Veebruari pildimäng kutsub sind tuvastama pildistamise kohta fotol näha olevate detailide põhjal.

Vene riigi suurimad valed Navalnõi surma ümber

The Insider võtab kokku kõige jultunumad Kremli valed Navalnõi surma kohta, mida Venemaa avalikkusele on pakutud.

Mood ja manipulatsioonid

Mood ja riided aitavad üksikisikul ehitada stiili ja eristuda massist. Moest kui identiteeti kujundavast nähtusest on räägitud enam kui küll. Moest kui ajaloolisest sotsiaalseid konstruktsioone loovast kapitalistlikust nähtusest aga juba vähem.

Telegram.ee levitab väärinfot plaanist reservväelasi Ukraina sõtta saata

Kaitsevägi lükkab ümber portaalis Telegram.ee 16. veebruaril avaldatud väärinfo, nagu kaaluks kaitsevägi reservväelaste Ukrainasse rindele saatmist.

OpenAI videogeneraator Sora avab uued uksed propagandale

OpenAI äsja avalikustatud videote genereerimise tööriist Sora koostab kasutaja kirjelduse põhjal kuni ühe minutilisi videosid, täpselt nagu ChatGPT vastab sisendile kirjalike vastustega ja Dall-E pakub pilte.

Ekspertuuring prognoosib Kremli infomõjutustegevuse intensiivistumist

Jaanuari lõpus ilmus Sisekaitseakadeemia ekspertide sulest uuring Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule, milles tuuakse välja neli võimalikku arengustsenaariumit ja nende potentsiaalsed mõjud meie ühiskonna turvalisusele.

Suslikut näed? Mina ka ei näe. Aga ta on siin.

Endine riigiduuma saadik Makism Šingarkin räägib täie tõsidusega, et “Eesti territooriumilt valmistatakse ette laiaulatuslikku rünnakut Leningradi tuumajaama vastu”.