Kurioosne propagandafoorum Peterburis

23.11.2023

Loe artikli esimest ja teist osa vene keeles.

Peterburis toimus 8. – 11. novembril Vene rahvuskaaslaste (kaasmaalaste) XI Balti foorum, mis avaldustest otsustades oli “mõeldud endise Nõukogude Liidu venekeelsete elanike ühendamiseks”. Ainus meediaväljaanne, mis otsustas seda foorumit kajastada, oli Tribuna portaal. Artikli autoriks oli Tatjana Ljubina, üks Peterburi kohvikus toimunud plahvatuse ohvritest, milles hukkus Vladlen Tatarski.

 

Kui sa räägid, on tunne…

Jättes kõrvale küsimuse, miks on vaja endise liidu venelasi ühendada, iseloomustas seda foorumit hulk suurepäraseid propagandistlikke väljaütlemisi, millest oli raske aru saada. Anname teile lihtsalt võimaluse tutvuda foorumil välja toodud punktidega, et saada aimu päevakava absurdsusest.

”Kui te räägite, siis on tunne, et te sonite!”, “Ivan Vassiljevitš vahetab elukutset,” Youtube

Niisiis, Ljubina materjalist :

„Suurem osa ajast kulus arvamuste vahetamisele konkreetsete jõupingutuste üle, mida Venemaa kõigi tasandite võimud peavad lähitulevikus ette võtma: 2023. aasta detsembris võidakse riigist välja saata sadu või isegi tuhandeid vene keelt kõnelevaid lätlasi. …

… Samas on üldine tendents, et küüditamine ohustab ka Leedu ja Eesti kodanikke – neid, kes nende riikide valitsuste hinnangul ohustavad riigi julgeolekut.

Leningradi oblast oma ühise piiri tõttu Eestiga on eelseisvast koormast täiesti teadlik. Samal ajal on põhiosa küsimustest föderaalse jurisdiktsiooni all – see määrab, millised volitused, võimalused ja rahastus piirkond saab. Leningradi oblast on omalt poolt valmis korraldama küüditatute vastuvõtmist – seda ütles foorumil Leningradi oblasti sisepoliitika asekuberner Anna Daniljuk.

Praegused probleemid on päevaprobleemid, kuid tähelepanuta ei tohiks jätta kultuurilisi ja ajaloolisi probleeme.

Osalejate sõnul ei tohiks tingimustes, kus mitte ainult venekeelsed väljaanded ja uudised, vaid isegi suuline suhtlus võib olla keelatud, anda järele survele ja lõpetada rääkimine ja kirjutamine nendest ajaloolistest ja kultuurilistest sündmustest, mida me kõik – endise NSVLi elanikud – koos kogesime. Vastasel juhul ei saa ühel päeval lapsed, kelle raamatutest on tänapäeval eemaldatud näärivana (on olemas jõuluvana) või Buratino (on olemas Pinocchio), rääkimata Suurest Isamaasõjast (on olemas Teine maailmasõda), enam aru, mis pistmist on Venemaal ja inimestel “teisel pool Narva jõge” nende mineviku ja olevikuga? … Samal ajal arutasime säilitamise ja edasikandmise viise – võimalusi, kanaleid, meetodeid”.

Materjalis toodud väidete vastu pole mõtet hakata vaidlema, kuid ajakirjanik oleks võinud kaasmaalaste tähelepanu juhtida sellele, et Eestis töötab ja areneb venekeelne meedia, sealhulgas on kasutajatele kättesaadav nn Vene kaasmaalaste portaal baltija.eu. Mis puudutab taaslevi (ilmselt telekanalid?), siis me oleme 21. sajandis ja tehnoloogiline areng on ikka veel ihaldatud Nõukogude Liidust eemaldunud.

 

…sis on tunne, et te sonite!

Väljaanne rus.postimees.ee uuris mõningaid kaasmaalaste sõnavõtte ja esinemisi foorumil ning keskendus mõtetele, mis kõlasid kaasmaalaste liikumise endise Eesti aktivisti Aleksandr Kornilovi suust, kelle elamisluba Eestis tühistati detsembris 2022. aastal. Ta võttis üles ka narratiivi, et Eestist ja Lätist saadetakse jätkuvalt inimesi välja, “nendega tuleb midagi ette võtta”. Ja ta tegi ettepaneku, et Eestist ja Lätist väljasaadetud ja ümberasustatud kaasmaalased tuleks Venemaal asustada väljaspool suuremaid linnu. Täpsemalt Arktikasse.

Originaalteksti saab lugeda rus.postimees.ee-st: “Piirialad peavad juba lähiajal nendega midagi peale hakkama ja seega ilmselt kuskile kaugemale,” võttis esineja probleemi kokku segases vene keeles. – “Minu projekt on selline: spetsiaalsete asulate loomine neile, kes soovivad avaliku ja erasektori partnerluse raames kolida riigi erinevatesse piirkondadesse väljaspool suuri linnu. Lisaks ei nõuta ametivõimudelt rahastamist ega pole vaja muuta seadusi.”

Väljaanne kirjutab, et “Kornilovi sõnul leiavad kaasmaalased praegu võimalusi maa ostmiseks ehitus- ja äritegevuseks, kuid sellega kaasnevad teatud riskid ning riigiprogrammid “Kaug-Ida Hektar” ja “Polar Hektar” (ka “Arktika Hektar”) omavad piirkondlikke ümberasustamiskohustusi.

Kornilov jätkab, et “see kõik ei ole veel süstematiseeritud, seega on see juhuslik ja kaootiline, mis peletab potentsiaalseid ümberasujaid ära”, kuid tema avaldusest ei selgu, kas migrandid ise asuvad elama kaootiliselt või on need föderaalprogrammid, mis on kaootilised ja juhuslikud.

 

Sõprade taaskohtumine

Peterburi foorumist sai palverännaku koht mitte ainult Kornilovile. Oma kohaloleku ja sõnavõttudega värvisid üritust ka poliitiline agitaator ja Venemaa Balti Uuringute Assotsiatsiooni juht Nikolai Meževitš ning Venemaale põgenenud erakonna Koos liige Oleg Ivanov:

Viimane pühendas poole oma kõnest Aivo Petersoni kohtuasjale. Ja oma foorumil tehtud videos, mille ta andis põgenenud blogijale Roman Samulile, pakkus aktivist Ivanov, et ta oleks pidanud istuma Petersoni kõrval kongis. Ivanov nentis ka, et “Venemaal on õiguslikud, majanduslikud ja poliitilised hoovad, et sundida meie riike juhtivaid natse austama Eestis elavate venekeelsete inimeste õigusi.”
Samas rääkis Ivanov oma kavatsustest tegutseda seadusi rikkumata. Ivanov kõneles kahest võimalikust stsenaariumist, mis väidetavalt Balti riike ootavad: “Kui me ei suuda oma riike ühiselt kaitsta ja kui meil õnnestub inimesi hirmutada, siis selle halva stsenaariumi korral kaotavad meie riigid oma suveräänsuse.” Ta ei täpsustanud aga, kes selle iseseisvuse ära võtab ja millisest SVO-st (SVO on venekeelne lühend sõnast “sõjaline erioperatsioon”) on juttu. Teise stsenaariumi kohta ütles ta, et “me suudame olukorra otsesest sõjalisest kokkupõrkest kõrvale juhtida.”

Meenutagem, et see pole Oleg Ivanovi esimene katse avalikkusele provokatiivset seisukohta peale suruda, eelkõige Venemaa propagandakogukonna jaoks.

Muide, foorumil kõlas veel üks üsna absurdne idee.

 

Vene patriootide evakueerimine

Ekraanipilt Oleg Bessedini kanalilt

Erakonna Koos põgenikjuht Oleg Ivanov ja probleemne Läti endine europarlamendi saadik Andrei Mamykin, kes septembris samuti “põgenes russofoobia eest” Venemaale, teatasid “Balti kogukonna “Koos”” loomisest.

Seega nihkuvad kaasmaalaste liikumise prioriteedid üha enam tavapärasest kultuurikoostööst venemeelsete elanike Balti riikidest Venemaale ümberasumise hõlbustamisele.

Seni ei ole vabatahtlik kodumaale tagasisaatmine, pehmelt öeldes, olnud Balti riikide elanike seas populaarne valik. Mõiste “evakueerimine” näib olevat mõeldud kiireloomulisuse ja ähvardava ohu tunde tekitamiseks.

 

Skandinaavia abikäsi Baltimaadele

Oleg Bessedini YouTube’i kanalil rääkisid  Oleg Ivanov ja Andrei Mamõkin, kes mõlemad on evakueerimispakkumise juba ära kasutanud, oma tuleviku projektist “Balti kogukond “Koos””, mis registreeritakse Venemaal MTÜ-na. Organisatsioon hakkab tegelema “tööhõive küsimustega, dokumendihalduse ja muu abi osutamisega kõigile Baltikumi elanikele”. Ei ole täpsustatud, kuidas tulevane Vene “Koos” ja olemasolev Eesti “Koos” omavahel seotud hakkavad olema.

Ekraanipilt Oleg Bessedini kanalilt

Kurioosne, et rääkides väidetavalt sadadest uue organisatsiooni tegevusest huvitatud inimestest, rõhutas Oleg Ivanov, et tema Balti regiooni definitsioon hõlmab ka Saksamaad ja Skandinaavia riike. Teadmiseks: filosoof Gintautas Mažeikise sõnul on sõna Baltikum kasutamine poliitiline artefakt, mis näitab nostalgiat NSVLi järele, kuhu Balti riigid peaksid lõpuks tagasi pöörduma. Skandinaavia kaasamine sellesse kategooriasse on Ivanovi huvitav uuendus.

 

Pilk Peterburist Balti riikide tulevikku

Sõnavõttude pahameelsest toonist võib järeldada, et foorumil osalenud “kaasmaalased” hindavad kõrgelt Balti riikide tööd Venemaa mõjuvõimu vastu võitlemisel ja aktiivsemate provokaatorite väljasaatmisel, kes ka konverentsile tulid. Teisalt on läbivalt näha kindlustunnet, et Balti riigid alluvad taas kord Moskva diktaadile.

Nii märkis SA Ajalooline Mälu uurimisprogrammide juht Vladimir Simindei , et “Venemaa peab mõne aja pärast tegelema Vene kogukondade taastamisega Balti riikides.”

Korraldajate sõnul on Balti kaasmaalaste foorumi tulemused “aluseks soovitustele Balti riikides tegutsevatele organisatsioonidele”. Ilmselt ei ole “Vene kogukondade” kasvatamine Balti riikides kunagi peatunud.

 

Mis puudutab Vene rahvuskaaslaste foorumit, siis Propastop tuletab meelde, et venelased Eestis ei ole Venemaa huviobjekt. Ja vene rahvuskaaslased Eestis saatsid end laiali 4. aprillil 2023.

 

Kuvatõmmised on pärit loos kasutatud allikatest ja avalikult kättesaadavatest materjalidest.