Kremlimeelsed ajakirjanikud loovad “väsimust” Ukraina sõjast

02.11.2023

30. oktoobril avaldas Ameerika ajakiri Time Simon Schusteri kirjutatud artikli, millesanalüüsitakse Ukraina olukorda ja väljavaateid, kasutades Volodõmõr Zelenskõi ja mõnede tema lähikonna nimetamata isikute avaldusi pärast septembris toimunud USA-visiiti. Autor kajastab tekstis Zelenskõi suhtumist sõja kulgemisse ja tulemustesse, mobilisatsiooni ja vastupealetungi, partnerite abssei, energiasüsteemi olukorda, korruptsiooni jne. Artikkel tõusis kiiresti kuumaks teemaks nii Ukraina kui ka Venemaa toetajate seas.

 

Anonüümsed allikad ja keskendumine negatiivsele

Simon Shusteri artiklis on tsitaat president Zelenskõi siseringi kuuluvalt nimetult allikalt, kes väljendab kahtlust presidendi optimismi osas. Anonüümne allikas usub, et Ukrainal ei pruugi jätkuvas konfliktis võiduks elujõulisi võimalusi olla. Tsiteeritakse allikat: “Meil pole valikuvõimalusi. Me ei võida. Aga proovige talle seda öelda.”

Artiklis vihjatakse ka võimalikele muudatustele Ukraina valitsuses, sealhulgas ühe ministri ja vastupealetungi eest vastutava kindrali võimalikule vallandamisele. Väidetavalt on selle põhjuseks mure Ukraina jõupingutuste aeglase edenemise pärast rinde eesliinil. Praeguse seisuga ei ole presidendi kantseleist, kaitseministeeriumist ega Ukraina relvajõudude peastaabist nende väidete kohta ühtegi ametlikku kommentaari.

Shusteri artikkel sisaldab kokku 14 unikaalset anonüümset tsitaati Ukraina presidendi siseringi kuuluvatelt isikutelt, mis on üsna suur hulk.

Artiklis vaadeldakse lähemalt, mis on alates 2014. aastast tegemata, kuigi Saksamaal toimunud pressikonverentsil jagas USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley optimistlikumat vaatenurka. Ta märkis, et Ukraina on edukalt tagasi võtnud üle 54% Venemaa poolt varem okupeeritud territooriumist ning nad säilitavad käimasolevas konfliktis strateegilise eelise.

 

Ukraina ja Venemaa reaktsioonid

Ukraina presidendi kantselei peab Simon Schusteri kolumni ajakirjas Time “konkreetse ajakirjaniku subjektiivseks vaatenurgaks”. See avaldus pärineb presidendi kantselei juhi nõunikult Mõhhailo Podoljakilt.

Artikkel on tekitanud Ukrainas elavaid arutelusid ja pälvinud suurt tähelepanu Venemaa ajakirjanduses, kus on Shusteri seisukohti tsiteeritud suuremates uudisteportaalides.

FOX News tõstab eriti esile muret korruptsiooni pärast Ukrainas ja viitab sellele, et president Zelenskõi püüab vankumatult saavutada ainult täielikku võitu, hoolimata tema nõuandva ringi anonüümsete allikate arvamuste erinevusest.

Artikli olulisemad punktid

Artiklis tuuakse esile rahvusvahelise huvi ja toetuse vähenemist Ukraina suunas, sealhulgas Ameerika Ühendriikide avalikkuse toetuse vähenemist abi osutamiseks. Artiklis käsitletakse ka muret korruptsiooni pärast Ukraina valitsuses ning sõja mõju riigi sõjaväele ja infrastruktuurile. Tagasilöökidest hoolimata on Zelenskõi endiselt otsustanud sõja võita ja ei soovi kaaluda läbirääkimisi Venemaaga rahulepingu sõlmimiseks.

Avalik arvamus Euroopas on nendele punktidele vastupidine. Enamik eurooplasi on valmis Ukrainat pikemas perspektiivis toetama. Üllatuslikult vähenes Krastevi ja Leonardi 2023. aasta jaanuari küsitluse kohaselt nende arv, kes usuvad, et kõige tähtsam on sõja võimalikult kiire lõpetamine, isegi kui Ukraina peaks Venemaale territooriumi loovutama. Märkimisväärset langust täheldati Rumeenias ja Itaalias, mida kirjeldati kui “lõunapoolseid nõrku lülisid”. See võib olla tingitud sellest, et sealsed elanikud on järjest rohkem valmis pikemas perspektiivis Ukrainat toetama. Sama kehtib ka USA kohta, sest 62% ameeriklastest toetas jõupingutusi aidata Ukrainal kogu kaotatud territoorium tagasi saada, isegi kui see tähendab pikemat konflikti.

 

Sihtrühm

Artiklite, milles käsitletakse teemasid nagu sõjaväsimus, Ukraina korruptsioon ja selle eesmärkide tajutav realism, peamine sihtrühm on lääne publik ja otsustajad. Artikli avaldamise aeg langeb kokku olulise arenguga 30. oktoobril, mil Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väljendas valmisolekut poliitilisteks aruteludeks Ukraina konfliktijärgse tuleviku ja koostöö üle läänega. Samal ajal jätkab Ukraina lääneliitlaste toel jõupingutusi oma territooriumi vabastamiseks 1991. aasta piirides. Selle artikli teemad on nende arengute valguses väga asja- ja ajakohased.

 

Kes on autor?

Simon Shuster on ajakirja TIME reporter. Tema perekond kolis 1989. aastal Moskvast San Franciscosse, kus ta üles kasvas. Pärast tööd oma ülikooli ajalehes Stanford Daily naasis ta 2006. aastal Moskvasse, et alustada oma ajakirjanikukarjääri. Seitsme aasta jooksul kajastas ta Venemaa ja naaberriikide olukorda sellistes väljaannetes nagu The Moscow Times, Associated Press ja Reuters.

Alates TIME Magazine’iga liitumisest 2013. aastal on ta keskendunud Ukraina konflikti, Euroopa rändekriisi ning Venemaa ja lääne vaheliste jätkuvate pingete kajastamisele. Tema varasematest Ukrainat kajastavatest artiklitest ilmus ajakirjas TIME 3. septembril 2014 artikkel pealkirjaga “Why Arming Ukraine Would Only Make Matters Worse” (Miks Ukraina relvastamine muudaks asja ainult hullemaks). Mõned tema varasemad Ukraina-artiklid on tekitanud muret seoses tajutava venemeelsusega avaldatud kirjutistes.


LB.ua peatoimetaja Oleg Bazar juhtis tähelepanu sellele, et Simon Shuster varem kritiseerinud Aasovi rügementi. Mitu aastat tagasi kirjutas Shuster tähelepanu pälvinud artikli, milles väitis, et Ukrainas on välja õpetatud tuhandeid neonatse. Selle kirjatüki kesksed tegelased olid Azovi rügement ja selle asutaja Andri Biletskõi. Biletskõi paljastas hiljem, et tal oli isiklik vestlus Simon Shusteriga, kes Biletskyi sõnul kirjutas Azovi rügemendi kohta väga vaieldava artikli tekitades küsimusi artiklis esitatud väidete täpsuse kohta.

Twitteri kasutajad kaevasid hiljuti välja 2014. aasta säutsud, milles Simon Shuster väljendas toetust Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt. Nimetatud faktid tekitavad küsimusi Simon Shusteri kirjutiste objektiivsuses. Tema Venemaa taust, varasem Kremli seisukohtade toetamine ja tuginemine arvukatele anonüümsetele allikatele oma hiljutistes kirjutistes seavad tema erapooletuse kahtluse alla.

 

Õpikoht

Kõnealune olukord näitab selgelt, kui oluline on, et lugejad õpiksid autoreid paremini tundma, uurides nende varasemaid töid ja kontrollides nende tegevusi sotsiaalmeedias. Kuigi ajakirjanikel on õigus oma isiklikele tõekspidamistele ja arvamustele, peavad nad oma reportaažides säilitama objektiivsuse, pakkudes oma lugejatele tasakaalustatud ja erapooletut vaatenurka.

Simon Shusteri puhul, võttes arvesse tema tausta, varasemaid toetusi ja anonüümsetele allikatele tuginemist, peaksid lugejad suhtuma tema Ukraina ja sellega seotud teemasid käsitlevatesse reportaažidesse kriitiliselt. Objektiivsus on usaldusväärse ajakirjanduse nurgakivi ning nii ajakirjanike kui ka lugejate kohustus on tagada, et seda järgitaks läbivalt igas väljaandes.

 

Kuvatõmmised on pärit loos kasutatud allikatest.