USA hoiatab Hiina domineerimis-plaanide eest

30.10.2023

USA ametnike viimane hinnang, mis avaldati välisministeeriumi globaalse kaasamiskeskuse raportis, heidab Hiinale ette mitmesuguste strateegiate rakendamist, püüdes luua maailma, kus Peking kas otseselt või kaudselt kontrollib kriitilise teabe liikumist.

USA avaldas 28. septembril raporti, milles rõhutatakse Hiina väidetavat katset kujundada ümber globaalne infokeskkond, et muuta paljude riikide tahet Pekingi kasuks.

Aruandes pealkirjaga – Globaalse kaasamiskeskuse eriaruanne: Kuidas Hiina Rahvavabariik püüab ümber kujundada globaalset teabekeskkonda (Global Engagement Center special report: How the People’s Republic of China Seeks to Reshape the Global Information Environment) – kirjutatakse: “Pekingi teabega manipuleerimine hõlmab propaganda, desinformatsiooni ja tsensuuri kasutamist.”

Hiina eesmärk on “konstrueerida infoökosüsteem, milles Hiina Rahvavabariigi propaganda ja desinformatsioon saavutavad tõmbejõudu ja muutuvad domineerivaks”, öeldakse raportis. “Hiina Rahvavabariigi jõupingutused, mida ei kontrollita, kujundavad ümber globaalset infomaastikku, luues eelarvamusi ja lünki, mis võivad isegi panna riike langetama otsuseid, mis allutavad nende majandus- ja julgeolekuhuvid Pekingi omadele.”

“Peking on investeerinud miljardeid dollareid, et ehitada üles globaalne infoökosüsteem, mis edendab selle propagandat ning hõlbustab tsensuuri ja desinformatsiooni levikut,” teatas USA välisministeeriumi pressiesindaja pärast aruande avaldamist.

 

Hiina suurem ambitsioon

USA väidab, et Hiina kasutab globaalsete vaadete kujundamiseks “petlikke ja sundivaid” meetodeid [Pilt: Carlos Garcia Rawlins / Reuters]
USA ametnikud on korduvalt hoiatanud Hiina mõjutuskampaaniate eest, kuid uus välisministeeriumi aruanne väidab, et see, mida USA ametnikud praegu näevad, on teistsugune. Hiina teabega manipuleerimise jõupingutused on küpsenud kaugemale konkreetsetest kampaaniatest, mis keskenduvad konkreetsele teemale või sündmusele. Selle asemel väidetakse, et Pekingi jõupingutustel on suurem ambitsioon.

Kui see õnnestub, arendab Peking välja kirurgilise võimekuse kujundamaks teavet, mida konkreetsed rühmad ja isegi üksikisikud tarbivad,” öeldakse aruandes. “Selles võimalikus tulevikus oleks avalikkusele, meediale, kodanikuühiskonnale, akadeemilistele ringkondadele ja valitsustele Hiina Rahvavabariigiga suhtlemisel kättesaadav teave moonutatud.”

Tuuakse välja, et Peking püüab maksimeerida “erapooliku või vale Hiina RV-d toetava sisu” ulatust. Raporti kohaselt on Hiina ilmselt omandanud osalusi välismeedias avalike ja mitteavalike vahenditega ning sponsoreerinud veebimõjutajaid: “Peking on sõlminud ka mõnikord piiravad sisu jagamise lepingud kohalike müügipunktidega, mille tulemuseks võivad olla usaldusväärsed päisereklaamid, mis tagavad märgistamata või varjatud Hiina Rahvavabariigi sisu legitiimsuse.”

Peking kasutab vale- või kallutatud teavet, et edendada positiivseid seisukohti Hiina Rahvavabariigi ja Hiina Kommunistliku Partei suhtes. Samal ajal surub Hiina RV alla kriitilise teabe, mis on vastuolus tema soovitud narratiividega sellistes küsimustes nagu Taiwan, selle inimõiguste tavad, Lõuna-Hiina meri, sisemajandus ja rahvusvaheline majandustegevus.

Laiemas plaanis püüab Hiina RV luua ja säilitada ülemaailmset stiimulite struktuuri, mis julgustab välisriikide valitsusi, eliiti, ajakirjanikke ja kodanikuühiskonda aktsepteerima tema eelistatud narratiive ja vältima oma käitumise kritiseerimist.

 

Hiinlased ei kommenteeri

Hiina valitsusametnikud keeldusid kommenteerimast välisministeeriumi raporti üksikasju. Kuid VOA-le saadetud kirjas nimetas Hiina saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu aruannet “lihtsalt järjekordseks vahendiks Hiina maa all hoidmiseks ja Ameerika hegemoonia toetamiseks”.

“Kiire pilk selle [raporti] kokkuvõttele on piisav, et teada saada, millest see räägib: ideoloogilise vastasseisu teravdamisest, desinformatsiooni levitamisest ning Hiina sise- ja välispoliitika mustamisest,” ütles Liu. “Kutsume USA-d üles enda üle järele mõtlema, lõpetama Hiina raamistamise nn teabega manipuleerimiseks.”

 

Puust ja punaseks

Hiina Rahvavabariigi lähenemisviis teabega manipuleerimisele hõlmab järgmist:

  1. propaganda ja tsensuuri võimendamine
  2. edendada digitaalset autoritaarsust
  3. rahvusvaheliste organisatsioonide ja partnersuhete ärakasutamine
  4. koostöö ja surve sidumine
  5. hiinakeelset meedia kontroll

Need 5 elementi võimaldavad Pekingil globaalset teabekeskkonda ümber kujundada mitmel teljel:

  • Avalik ja varjatud mõju sisule ja platvormidele. Peking püüab maksimeerida kallutatud või vale Hiina RV-d toetava sisu ulatust. Ta on omandanud osalusi välismeedias avalike ja mitteavalike vahenditega ning sponsoreerinud veebimõjutajaid.
  • Ülemaailmse sõnavabaduse piirangud. Küsimustes, mida ta peab tundlikeks, on Hiina RV kasutanud online- ja reaalset hirmutamist, et vaigistada eriarvamusi ja julgustada enesetsensuuri.
  • Tekkiv digitaalsete autoriteetide kogukond. Hiina RV propageerib digitaalset autoritaarsust, mis hõlmab digitaalse infrastruktuuri kasutamist sõnavabaduse allasurumiseks, sõltumatute uudiste tsenseerimiseks, desinformatsiooni propageerimiseks ja muude inimõiguste keelamiseks.

 

Kuvatõmmised on pärit loos kasutatud allikatest.