Propagandasõnastik: KAKSISOIM

05.10.2023

Kui hinnata käibesse läinud fraaside hulga järgi, siis 20. sajandi kõige tähtsam kirjanik oli George Orwell (1903–1950). Paljud tema leiutatud väljendid on väljunud ta teoste maailmast ja hakanud elama oma elu. Näiteks „Suur Vend“, „uuskeel“, „tõeministeerium“, „mõttepolitsei“, „sõda on rahu“, „vihkamiseminutid“, „mõtteroim“ ja „kaksisoim“.

 

Kaksisoim

George Orwell

Inglise kirjanik, esseist ja ajakirjanik George Orwell (1903–1950), kodaniku­nimega Eric Arthur Blair mõtles sõna “kaksisoim” välja oma 1949. aastal ilmunud düstoopilise romaani “1984” tarbeks (osana uuskeelest). Romaanis õpivad inimesed topeltmõtlemist ja uuskeelt nii kaaskodanike poolse surve tõttu kui ka soovist teistega sobituda või Parteis oma staatust tõsta. Selle mittetegemine ja parteiliinis vasturääkivuste tõstatamine toonuks kaasa distsiplinaarmenetluse ja kohese ühiskondliku taunimise teiste parteiliikmete poolt. Paradoks väljendub kõige selgemini Partei loosungis – “sõda on rahu, vabadus on orjus, teadmatus on jõud”.

Kaksisoim ehk topeltmõtlemine (ingl k. doublespeak) on olukord, milles üheaegselt tunnistatakse õigeks kaks vasturääkivat tõekspidamist, mis sageli pärinevad erinevatest sotsiaalsetest kontekstidest.

Kaksisoim on seotud silmakirjalikkuse ja neutraalsusega, olles neist siiski erinev. Veel on topeltmõtlemine seotud tunnetusliku ebakõlaga, mille puhul tekitavad vasturääkivad tõekspidamised inimese meeles vastuolu. Kaksisoim on tähelepanuväärne selle poolest, et selle puhul tunnetuslik ebakõla puudub – seega on inimene täielikult ebateadlik mistahes konfliktist või vasturääkivusest.

Alates 1949. aastast on sõna “kaksisoim” muutunud samatähenduslikuks tunnetusliku ebakõla vähendamisega kahe ilmavaate omavahelise vasturääkivuse ignoreerimise teel (ka siis, kui seda tehakse sihilikult). Mõned psühhoteraapia koolkonnad, näiteks kognitiivteraapia, julgustavadki inimesi omi mõtteid muutma (ühe meetodina erinevate psühholoogiliste haiguste ravimiseks).

Sarnaselt paljude teiste düstoopiliste ühiskondade peegeldustega oma kirjutistes pidas Orwell topeltmõtlemist iseloomulikuks Nõukogude Liidu tüüpi totalitarismile. Selliseid vasturääkivusi esines näiteks Stalini kõnedes.

 

Kaksisoim ja Putini Venemaa

Vladimir Putin 6. veebruaril Sotši olümpia gala-õhtusöögil mõni nädal enne Krimmi annekteerimist

Putini Venemaa kahepalgelisus tuleb tahes-tahtmata silme ette eelmainitud romaani „1984“ lugedes. Selles kirjeldatakse väljamõeldud totalitaarset riiki Okeaania ja seal käibivat ingsotsi ideoloogiat. Okeaaniat juhtiv Partei eesotsas suure juhi ehk Suure Vennaga juurutas totaalse ajupesu eesmärgil isegi uuskeele. Käibele võeti uudissõnad ning paljud senised sõnad ja mõisted said sootuks uue tähenduse. Väljavõte romaani 147. leheküljelt peatükist „Teadmatus on jõud“ seletab sõna „kaksisoim“ tähendust ja iseloomustab väga täpselt ka Venemaa olemust:

„Kaksisoim tähendab võimet hoida oma teadvuses korraga kaht vastandlikku tõekspidamist ja need mõlemad omaks võtta. Tark Partei liige teab, mis suunas tal tuleb oma mälu muuta; ta teab järelikult ka, et ta teeb reaalsusega trikke; aga kaksisoima abil ta veenab ennast, et reaalsus ei kannata selle all. See protsess peab olema teadlik, muidu ta ei toimu küllalt täpselt, aga ta peab olema ka ebateadlik, muidu ta toob kaasa võltsuse- ja selle tõttu süütunde. Kaksisoim on ingsotsi tuum, sest Partei põhitegevuseks on kasutada teadlikku pettust, säilitades samal ajal täieliku aususega kaasneva eesmärgikindluse. Sihilikud valed, millesse ise täielikult usutakse, kõigi ebamugavaks muutunud faktide unustamine, ja siis, kui neid jälle tarvis läheb, meeldetuletamine just nii kauaks kui vaja, objektiivse reaalsuse olemasolu eitamine ja selle eitatud reaalsuse arvessevõtmine, – seda kõike on tingimata vaja. Isegi selle sõna kaksisoim kasutamisel tuleb rakendada kaksisoima, Sest seda sõna kasutades võetakse omaks, et moonutatakse reaalsust; uue kaksisoima abil kustutatakse see teadmine: ja nii lõpmatuseni, ikka vale ühe sammu võrra tõest eespool.“

 

 

Keel kujundab poliitikat – ja vastupidi

Orwell mõtiskleb oma teostes keele, mõtte ja poliitika suhete üle. Orwelli jaoks mõjutab keel mõtlemist, mis omakorda mõjutab poliitikat. Kuid poliitika mõjutab ka mõtlemist, mis omakorda mõjutab keelt. Seega nägi Orwell, nagu Putin, kuidas keel kujundab poliitikat ja vastupidi.

Nagu keel võib valgustada mõtet ja taaselustada poliitikat, nii saab ka keelt kasutada mõtte varjamiseks ja poliitika mandumiseks. Putin näeb seda selgelt ja püüab seda enda huvides ära kasutada.

Orwell hoiatas Putini keele kuritarvitamise eest, kirjutades, et “kui mõte rikub keelt, võib keel rikkuda ka mõtte”. Piirake keelt ja piirate mõtlemist, vähemalt nii on see teoorias. Selle peale võttis Venemaa parlament vastu ja Putin allkirjastas seaduse, mis võib kaasa tuua kriminaalsüüdistuse Ukraina sõja kirjeldamiseks venekeelse sõna “sõda” kasutamise eest.

Kaksisoim on tööriist türannia arsenalis. See on üks Putini valitud relvi, nagu see on paljude autoritaarsete ja potentsiaalsete autoritaarsete inimeste jaoks üle maailma. Nagu Orwell hoiatas: “Võim seisneb inimmõistuse tükkideks rebimises ja nende uuesti kokku panemises enda valitud uutes vormides.”

 

Putini keelemanipulatsioonid

Pommitatud koolimaja Vasylkivis Ukrainas.Sõjaline erioperatsioon mitte sõda. Foto: Mykhaylo Palinchak

Kui olete pööranud tähelepanu sellele, kuidas Venemaa president Vladimir Putin räägib Ukraina sõjast, olete võib-olla märganud teatavat mustrit. Putin kasutab sageli sõnu nende hoopis vastupidises tähenduses.

Ta nimetab sõjategevust “rahuvalvekohustusteks“.

Ta väidab, et tegeleb Ukraina “denatsifitseerimisega“, püüdes kukutada või isegi tappa Ukraina juudist presidenti, kes on holokausti ellujäänu lapselaps.

Ta väidab, et Ukraina plaanib luua tuumarelvi, samas kui suurim praegune tuumasõja oht näib olevat Putin ise .

Putini jultunud keelega manipuleerimine pole jäänud ka teistel märkamata. Ukraina parlamendi liige Kira Rudik ütles CNNi intervjuus Putini kohta: “Kui ta ütleb: “Ma tahan rahu”, tähendab see: “Ma kogun oma vägesid, et sind tappa.” Kui ta ütleb: “Need pole minu väed”, tähendab ta: “Need on minu väed ja ma kasvatan neid.” Ja kui ta ütleb: “Olgu, ma taandun”, tähendab see: “Ma regrupeerun ja kogun rohkem vägesid, et teid tappa.””

 

Üks mutt küsib teiselt tagasi tollele laenatud praepanni. Teisel on vastus valmis: „Esiteks, ma pole seda võtnud. Teiseks, ma andsin selle juba tagasi. Ja kolmandaks, mul läheb seda veel vaja.“

 

Sellisest „loogikast“ lähtudes on tegutsenud ka Venemaa. Niisugune on Putini kaksisoim.

 

Kuvatõmmised on pärit loos kasutatud allikatest.