Eleonora Rudakovskaja skandaal

21.09.2023

Eleonora Rudakovskaja (paremalt kolmas) ja Moskva valitsuse minister Sergei Tšerjomin (vasakult kolmas). Foto: скриншот/kuvatõmmis

Sel suvel kirjutasime Propastopis Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele õpetaja Eleonora Rudakovskajast, kes võttis suvel XXIII rahvusvahelisest vene keele õpetajate Puškini konkursist. Ta saatis sinna oma essee teemal “Ja me hoiame sind, venekeelne kõne, suur vene sõnakunst.” (“И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово”). Žüriile essee meeldis, essee avaldati ka 14. juunil Vene meedias. Rudakovskaja sai rahvusvahelise Puškini konkursi laureaadiks ja 10. septembril andis konkursi galaüritusel Moskva valitsuse minister Sergei Tšerjomin talle diplomi.

 

Eestist pärit õpetaja tõmmati Vene propagandamasinasse

Rudakovskajat ei tõstetud esile kui suurepärast õpetajat, spetsialisti ja imelist vene keele eksperti. Selle asemel vormiti temast suurepärane Vene propaganda tööriist. Tema esseest toodi välja ainult need punktid, mis vastavad Venemaa propaganda narratiividele.

Väljavõte esseest:

Mul pole kunagi pähe tulnud, et demokraatlikus Euroopa riigis vene keele õpetamine nõuab minult teatud mehisust… Aina sagedamini meil määritakse pähe mõte, et vene keel kaotab populaarsuse maailmas. Seoses sellega Eesti võimudel õnnestus “läbi keerata” rida reforme, millega taheti ületada vene keele kui võõrkeele “hegemoonia”.

Rossiiskaja Gazeta, juuni 2023

 

Kirjeldasime toona võistlust üsna detailselt ja jõudsime järeldusele, et see üritus oli puhtalt propaganda iseloomuga. Suvel ilmus konkursi korraldajate sulest artikkel vene keele suhtes levivast negatiivsuse lainest Eestis rõhutades vene keele tähtsust kõigis Eesti eluvaldkondades. Ja mitte sõnagi õpetajast endast kui vene eksperdist.

Esitasime küsimuse: milline on Eestist pärit venelase panus Vene propagandasse? Ilmselt selles, et tema essees leidsid nad midagi, mis sobib Kremli propaganda põhimõtetega – vihjeid russofoobiale, vene keele globaalne tähtsustamine, kangelaslikkust vene keele õpetamisel Eestis. Ja sedalaadi materjalide levitajad ei hooli Eesti õpetajate edasise käekäigu pärast.

Võistlus ise toimub Rossiiskaja Gazeta väljaande egiidi all. See on venekeelne Vene ajaleht, Vene Föderatsiooni valitsuse ametlik väljaanne. Märgitakse, et lehe propaganda otsekohesus paistab silma isegi teiste Venemaa riigimeedia materjalide taustal. Venemaa Teaduste Akadeemia pseudoteaduse vastu võitlemise komisjon on Rossiiskaja Gazetat korduvalt kritiseerinud pseudoteaduslike artiklite avaldamise pärast.

Üritust kureerib kirjanduse, raamatute kirjastamise ja lugemise toetamise korralduskomitee, mida juhib välisluureteenistuse direktor Sergei Narõškin, kes on otsene osaline Venemaa sõjas Ukrainas ja on olnud Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide ja mitmete teiste riikide sanktsioonide all alates 2014. aastast.

Sergei Narõškin

Sergei Narõškin

  • Venemaa riigimees, poliitilik ja sõjaväelane.
  • Vene Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor alates 5. oktoobrist 2016.
  • Vene Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige.
  • Alates 2012. aastast on ta juhtinud Venemaa Ajaloo Seltsi.
  • Kannab Venemaa Föderatsiooni kõrgeimat teenistustiitlit – Venemaa Föderatsiooni 1. klassi tõeline riiginõunik.

Konkursi ametlikult lehelt võib lugeda: “Meie konkurss loodi endiste Nõukogude vabariikide kõige haavatavamate kodanike – vene keele õpetajate – toetamiseks “suveräänsuste paraadi” ajastul. Kui uued riigid olid hõivatud oma identiteedi otsimisega, võitlesid tohutu, kuid kiiresti kahaneva venekeelse ruumi säilitamise eest ainult vene keele õpetajad.” Tegemist puhtakujulise propagandaga.

 

Õpetaja õppust ei võtnud

Suvel arvasime, et see on kahjuks ilmekas näide sellest, kuidas Venemaa propaganda kasutab ära neid, kes otsustavad rahvusvahelistel kutsevõistlustel osaleda puhtalt oma erahuvides, millel pole mingit pistmist “võistluste professionaalse komponendiga”. See on lihtsalt ideoloogia, propaganda ja infosõjad.

Rossiiskaja Gazeta, september 2023

Kuid Eleonora Rudakovskaja ei piirdunud sellega ja osales Moskvas peetaval galaüritusel. 10. septembril kirjutab Rossiiskaja Gazeta: “Kui “sõprus ja ebasõbralikkus” on poliitilistel kaaludel ning vene keele õpetamine nõuab erilist julgust, siis venelased tulid Moskvasse Indiast ja Eestist, Iraanist ja Aserbaidžaanist, Hiinast ja Vietnamist, Usbekistanist ja Mongooliast. Need on XXIII rahvusvahelise Puškini konkursi “Ja me hoiame sind, venekeelne kõne, suur vene sõnakunst” laureaadid, mida korraldab Rossiiskaja Gazeta koostöös Moskva valitsusega.”

Taas leidis õpetaja end Venemaa propaganda tähelepanu keskpunktist. Rossijskaja Gazetas ilmus eraldi artikkel Puškini preemia laureaatide pidulikust üleandmisest, kus erilist tähelepanu pöörati eesti õpetajale:

“Nende hulgas, kellel on täna raske, on kuulsa Tartu ülikooli lõpetanud Eleonora Rudakovskaja-Borisova. Ta töötab Tallinna Prantsuse Lütseumis, kus on alati õpetatud vene keelt. Kuid järgmisest aastast peavad vanemad ja lapsed valima, millist keelt õppida: vene või inglise keelt. “Juri Lotman, kelle loenguid ülikoolis kuulasime, ütles, et ainult arusaamatu muutub võõraks. Oma võimaluste ja võimaluste piires püüame kolleegidega teha vene keele õpilastele arusaadavaks,” ütles Eleonora auhinnatseremoonial.”

Laureaadi diplomi sai ta Moskva valitsuse ministrilt, rahvusvaheliste ja välismajanduse suhete departamendi juhataja Sergei Tšereminilt. Mehisus, ennast salgav töö ja uhkus – need kolm sõna olid võtmesõnad tema tervituses. “Õnn – näha iga aasta uusi ja uusi nägusid. See tähendab, et konkurss elab ja elab edasi”.

Rossiiskaja Gazeta, september 2023

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsionijuht Mari Annus kommenteeris Eleonora Rudakovskaja ümber toimuvat järgnevalt: “Arvestades täiemahulist sõda Ukrainas, Venemaa jätkuvaid agressiivseid tegevusi, ja juba kehtestatud ja planeeritud sanktsioone Venemaa ja Valgevene isikute, organistasioonide javaldkondade osas, iga suhtlemine peab olema eriti vaoshoitud ja ettevaatlik. Ministeerium võtab kooliga ühendust, et uurida kuidas see sai võimalikuks. Ministeerium taunib igasugust pedagoogide osalemist üritustes, mida korraldab Venemaa võim.” Tema sõnul tuleb arvestada, et ka suhtlemine Venemaaga võib olla ohtlik.

Märgime, et Haridus- ja Teadusministeerium ei reageerinud mitte kuidagi juba 19. juunil ilmunud Propastopi postitusele, kus oli selgelt välja toodud, kes korraldas ja patroneeris konkurssi. Seal hulgas ka Venemaa välisluure SVR juht Sergei Narõškin.

Paneme teile südamele, et ei ole õige aeg olla kaasatud agressoririigi tegevustesse. Teie osalemine ka pealtnäha kõige kahjutumatel võistlustel võib kaasa tuua otsese kokkupuute Venemaa propagandaga, mis kahjuks jätab jälje terveks eluks. Kas Eleonora Rudakovskaja seda tahtiski?