Kes on need riigireetjad?

11.09.2023

Tänavu märtsis vahistas Eesti Kaitsepolitsei Aivo Petersoni, Dmitri Rootsi ja Andrei Andronovi. Liikumise Koos aktivisti Aivo Petersoni kohta teatakse päris palju, aga kes on selle juhtumi teised süüdistavad? Oleme neist ka varem kirjutanud, kuid praegu on õige aeg ja koht seda kõike taas meelde tuletada.

 

Andrei Andronov

Andrei Andronov, allikas:baltija.eu

Andronov on tuntud selle poolest, et 2020. aastal oli ta Moldova presidendivalimistel sõltumatu vaatleja. Tema kokkuvõttev märkus selle reisi kohta annab aimu autori ja “vaatleja” maailmavaatest:

“Loomulikult ei ole Maya Sandu otsustajaks, ta teeb seda, mida talle öeldakse. Kõik saab olema täpselt samamoodi nagu Ukrainas. Ja nagu Balti riikides, Poolas, Gruusias ja mujalgi. Nagu ikka, tulevad magusad kinnitussõnad rahusoovist, koostööst, loomisest, kuid tegelikult on tegemist NATO, oligarhide, kollektiivse lääne huvide edendamisega. Tavaliste inimeste unistustel ja püüdlustel pole siin mitte ainult kohta, vaid ka nende arvamust ei võeta arvesse.”

Ta kirjutas ka “võitlusest Kremli mõjuagentidega” Eestis.

Kuid Andronov sattus kõige suurema tähelepanu alla aastatel 2007-2008, kui ilmnes, et tegemist on korduva naisepeksjaga. Politsei käsutuses olevate andmete kohaselt peksis ta naist nii käte kui ka jalgadega. Kohtus tunnistas Andronov oma süüd täielikult. Samas esitas ta oma vahistamist kui seost tema ühiskondliku tegevusega.

Andronov on endise Öise Vahtkonna liige. Ta on Venemaa kodanik, kellel on Eestis alaline elamisluba.

 

Dmitri Roots

Avalikest allikatest on teada, et Dmitri Rootsi on firma Regent Baltica peadirektor:

Tema seost Aivo Petersoniga ilmestab järgmine kuvapauk sotsiaalmeediast:

Rootsi on koos Andronoviga endise Öise Vahtkonna liikmed.

 

Aivo Peterson

Valimiste eel külastas Peterson Ukraina okupeeritud alasid. Allikas: Delfi Meedia

Aivo Peterson on liikumise Koos / Vmeste üks juhtliikmeid. Nädal enne kinnipidamist riigikogu valimistel Vasakpartei nimekirjas kandideerinud Aivo Peterson kogus Ida-Virumaal üllatuslikult suure hulga hääli – 3968. Sellega kindlustas ta erakonnale järgmiseks neljaks aastaks riigieelarvest makstava toetuse.

Valimiste eel külastas Peterson Venemaa okupeeritud alasid ja teenis sellega Eestis tugeva pahameele. Intervjuus Eesti Ekspressile ütles Peterson, et peab end patrioodiks ja rahu eest kõnelejaks. Rahvadiplomaadiks. Just see olevat põhjus, miks ta okupeeritud aladelt videoid postitab. Ta möönis, et „ilmselt“ toimus reis Vene eriteenistuse heakskiidul.

 

Prokuratuur süüdistatab riigireetmises

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas Eesti kodanikele Aivo Petersonile ja Dmitri Rootsile süüdistuse riigireetmises ning Venemaa kodanikule Andrei Andronovile Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuses välismaalase poolt.

Süüdistuse kohaselt abistasid liikumise Koos/Vmeste juhtliige Peterson ja Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa Föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Süüdistuse järgi osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada ka välispoliitikat.

Lisaks süüdistatakse Aivo Petersoni teise kohtualuse Andrei Andronovi abistamises Eesti iseseisvuse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuse läbiviimisel.

Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul osalesid Aivo Peterson ja Andrei Andronov süüdistuse kohaselt teadlikult Venemaa informatsioonilises mõjutustegevuses, mis seisnes muu hulgas Venemaa julgeolekupoliitikat ning propagandasõnumeid toetavate narratiivide levitamises nii sotsiaalmeedias kui ka Venemaa riigimeedias.

„Süüdistatavad abistasid teadlikult Venemaad nii, et nende tegevus oli suunatud Eesti ühiskonna ja riigi vastu. Oht Eesti julgeolekule, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele nõuab riigilt jõulist sekkumist. Viimaste aastate sündmused näitavad ilmekalt, et Venemaa teeb naaberriikide nõrgestamiseks ja lõhestamiseks kõik endast oleneva,“ selgitas Olev.

 

Kaitsepolitsei pidas Petersoni koos Rootsi ja Andronoviga kinni tänavu 10. märtsil.