Käitumisjuhised 9. maiks jäägu sinna, kus need ka kohale jõuavad

01.05.2023

Kalendrist hakkab paistma 9. mai ning juba on ka meedias näha üksikuid seda teemat käsitlevaid hoiatava sisuga lugusid. Propastop teeb üleskutse loobuda selle kuupäeva kunstlikust tähelepanu alla seadmisest ning säilitada meelekindlust, sest tegemist on tavapärase päevaga, mil kehtivad kõik Eesti Vabariigi seadused ning üksikjuhtumitega tegeleb politsei.

Venemaa agressioon Ukrainas on viimase aasta jooksul muutnud mitmed seni hallis alas olnud teemad selgeks ja viinud arutelu alt välja ning Eesti Vabariigi tegevus okupatsioonisümboolika kasutamise keelustamisel ja punamonumentide teisaldamisel on andnud selge signaali ja käitumisjuhise edaspidiseks.

Sellest peaks piisama ka Venemaaga seotud ajaloosündmuste mälestamise lõpetamiseks 9. mail. Päeval, mille tähendust David Vseviov on avanud käesoleva aasta 19. märtsi saates „Müstiline Venemaa“. Sellest ülevaatest saab väga detailselt selgeks kuupäeva propagandistlik eesmärk, mille 1965. aastal taaselustas Leonid Brežnev.

1965. aasta võiduparaad Moskvas Punasel väljakul:

 

Avalik kord kehtib nii 7., 8., kui ka 9. mail ning ka sealt edasi

9. mai, mis sel aastal on teisipäev, on päev nagu iga teine, mil kehtivad Eesti Vabariigi seadused ning nende rikkumisega tegeleb politsei oma tavarutiinide kohaselt. Üksikutele rikkumistele sel päeval on antud liiga suur tähelepanu ning tõmmatud neid väheseid juhtumid rambivalgusesse.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu on sel aastal öelnud, et mitte kõik need inimesed, kes lähevad sinna (pronkssõduri juurde – toim) 9. mail, ei ohusta vahetult meie põhiseaduslikku korda. „Paljude nende jaoks on see sõjahaud ja sellisena seda ka mälestatakse. Jah, on inimesi, kes on kasutanud vaenulikku sümboolikat, aga see ei ole pelgalt julgeolekuküsimus. See on pigem küsimus, kuidas seal avalikku korda järgitakse.“

 

Käitumisjuhiste andmine jäägu sinna, kus need kohale jõuavad

Eesti riik on pidanud eelnevatel aastatel vajalikuks jagada käitumisjuhiseid ning keelavaid ja hoiatavaid sõnumeid venekeelsetele kaasmaalastele. Varasemalt on see olnud põhjendatud tegevus ning eriti oli vaja juhtida tähelepanu muutunud reeglitele 2022. aastal, mil keelustati vaenusümboolika eksponeerimine.

Propastopi hinnangul ei ole enam põhjust tõmmata sellele päevale tähelepanu, ega avaldada seda laadi käitumisjuhiseid eestikeelses meedias, mida üksikud muust rahvusest nelgiviijad väga suure tõenäosusega ei jälgi.

Kui politsei peab vajalikuks tuletada venekeelsele osale elanikest meelde Eestis kehtivaid seadusi, siis pole seda mõtet teha Terevisioonis, Ringvaates, ega ka mitte Reporteri uudistesaates, vaid kohalikus venekeelses väljaandes ning piirkondlikes sotsiaalmeediakanalites.

 

Euroopa päev ja selle tähendus

9. mai on Euroopa päev, ning sellega kutsutakse hindama rahu ja turvalisust. See päev tähistab hetke, kui pandi alus riikidevahelist koostööd soodustavale ühendusele, et majanduskoostöö ja vabadused aitaks välistada rahvuste vahelised sõjad Euroopas.

Ebastabiilsetel aegadel annab Euroopa Liidu ühtsus Eestile ja teistele Euroopa Liidu riikidele rahu ja kindluse, mille poole sõjas olev Ukraina ning destabiliseerimiskatseid nägevad Moldova ja Gruusia püüdlevad.

Propastop kutsub üles jätma üksikute provokaatoritele tähelepanu pööramised minevikku ning leidma kindlameelsust selle kuupäeva tavaliseks päevaks muutmiseks. Venemaa kasutab ajalugu ja sellega seostatavaid kuupäevi oma narratiivi levitamiseks, väldime selle õnge minekut ning oma vastuvaidlemisega neile täiendava tähelepanu tõmbamist.

 

 Kasutatud pildid on kuvatõmmised viidatud lehekülgedelt.