Propagandistid võitlevad “vatniku” ümbermõtestamise nimel

09.03.2023

Venemaa sõda Ukraina vastu on lisanud globaalsesse leksikoni uusi sõnu.

Terminid, mida varem kasutasid ainult militaarspetsialistid, nagu HIMARS või Javelin, ukrainakeelsed väljendid nagu “Slava Ukraini” ja hulk uut slängi, nagu sissetungijate halvustav kirjeldamine “orkidena”, on viimase aasta jooksul laialdaselt kasutusel olnud kaugel väljaspool Ukrainat ja paljudes keeltes.

Eriti üks sõna, mida varem kasutasid ainult vene keelt tundvad inimesed, on hiljuti tekitanud ingliskeelses inforuumis ägedat veebivõitlust. See on ‘vatnik’.

Mis on vatnik?
Sõna sai venelaste seas alguse 2011. aastal, kui see oli osa meemist, mis pilkas Venemaa valitsuse propaganda ekstreemsustesse kalduvaid järgijaid. Sõna tuleneb vatijope nimetusest, mida kunagi kandsid Punaarmee sõdurid. Mõte on sarnane ingliskeelse väljendiga “cotton between their ears”, mis tähendab, et inimene ei kasuta oma aju, et ise mõelda.

Vene sotsiaalvõrgustikus VKontakte Anton Tšadskiy poolt esmakordselt kasutusele võetud ja populaarseks saanud karikatuurides, mis on inspireeritud multikakangelasest Kalle Kantpüks (ing. k. SpongeBob SquarePants), kujutatakse vatnikku kui täielikult vatist valmistatud tegelast, kellel on sageli punane nina ja must silm, mis viitab sellele, et purjuspäi kiputakse ikka kaklema.

Pärast seda, kui meem sai Venemaal ja seejärel ka Ukrainas ülimalt populaarseks, põgenes Tšadskiy tagakiusamise pärast Venemaalt.

Termin “vatnik” oli väljaspool Venemaad ja Ida-Euroopat suhteliselt tundmatu kuni Venemaa täiemahulise sõja alguseni Ukrainas, mil seda hakati internetis palju laiemalt kasutama osana ülemaailmsest vastureaktsioonist Venemaa agressioonile.

See on sarnane terminiga “tankist” (ingl. k tankie), mis võeti külma sõja ajal kasutusele viitamaks autoritaarsete kommunistlike valitsuste läänepoolsetele toetajatele (kes alati kaitsesid tankide saatmist vastaste režiimi purustamiseks). Selle termini lõid tegelikult teised lääne marksistid, kes tahtsid end distantseerida hardliner’itest ehk karmi joone järgijatest. Sõna “vatnik” kasutamise kasv on osaliselt tingitud asjaolust, et “tankist” on vananenud nimetus ja liiga piiratud vasakpoolsete inimeste solvamiseks. Kuigi Venemaa on endiselt autoritaarne agressor, ei ole ta muidugi enam kommunistlik ja need, kes tema propagandat levitavad, võivad tulla kogu poliitilisest spektrist. Selle tulemusena isikud, kellele varem viidati kui tankistidele, on selle sageli nimetatud sõnaga “vatnik”.

Vastureakstioonina asusid Venemaa valitsuse toetajad tegema kooskõlastatud jõupingutusi “vatniku” uuesti defineerimiseks. Vikipeedia lehekülge “vatnik” on aasta jooksul korduvalt muudetud defineerimaks sõna kui “etnilist halvustust”, hoolimata sellest, et ülejäänud lehekülg läheb vastuollu alguses pakutud kirjeldusega, selgitades termini tegelikku päritolu ja kasutamist poliitilises kontekstis halvustava sõnana. Mainime, et vähemalt üks muutjatest on ekslikult muutnud ka teisi Vikipeedia lehekülgi levitamaks Venemaa valitsuse narratiive.

Vene valitsuse toetajad sotsiaalmeedias, eelkõige Twitteris, on samuti seda vale määratlust korranud.

Näiteks Ameerika “poliitiline analüütik” Andrew Korybko, kes on kurikuulus oma tihedate suhete tõttu Venemaa valitsusega ja Kremli propaganda propageerimise poolest, vastas 8. detsembril säutsule, milles USA kongresmen Adam Schiff kritiseeris vihakõne levikut Twitteris. Oma vastuses väitis Korybko, et “venelaste (“v****k”) vastu suunatud solvangud” on levinumad kui kõik teised.

Taolise taktika eesmärk on üsna selge. Iga päevaga avastab seda sõna enda jaoks üha enam inimesi ja seda kasutatakse järjest rohkem Venemaa valitsuse ja propaganda levitajate kritiseerimisel. Selle sõna ümbersõnastamine etniliseks solvanguks püüab segada tema orgaanilist levikut, tekitada vale muljet seda kasutavatest inimestest ja aidata kaasa nende kontode kinnipanemisele. On tõenäoline, et paljud moderaatorid, kes kontrollivad sotsiaalvõrgustikes vihakõnet, ei tea seda sõna, mistõttu võivad otsuse tegemisel pöörduda Vikipeedia poole ja lugeda ainult esimest rida. On olemas anekdootlikke teateid, et mõned kontod on varasemalt peatatud selle eest, et nad on vene propaganda propageerijatele viidanud kui vatnikutele.

Ümbermõtestamine on absurdne mitmel põhjusel.

Sõna populariseerisid venelased ise ja selle laialt levinud kasutamine ei ole muutnud sõna tähendust, kui välja arvata üks oluline aspekt. Kuna sõna kogub ülemaailmset populaarsust, kasutatakse seda kõigi erinevate rahvuste inimeste kohta, kes propageerivad Venemaa valitsuse propagandat. Nagu öeldud, on see nüüd sageli asendamas sõna “tankist” kui terminit lääne inimeste kohta. Korybko teab seda paremini kui keegi teine, sest teda ennast kui ameeriklast kritiseeritakse regulaarselt selle pärast, et ta on vatnik. Kõigis riikides on laialtlevinud poliitilisi halvustavaid sõnu, tegelikult on vatnik mõnega neist võrreldes üsna leebe.

Tegemist on siiski suuresti ebaõnnestunud taktikaga. Esiteks märkavad teravsilmsed sotsiaalmeedia kasutajad Vikipeedia redaktsioone ja parandavad seda järjepidevalt. See on suhteliselt lihtne, sest Vikipeedia sisu tugineb viidetele ja puudub usaldusväärne allikas, mis põhjendaks sõna määratlust etnilise solvanguna, kuid seevastu paljud toovad välja selle tegelikku tähendust poliitilise halvustamisena.

Vastupanu Venemaa propagandale on kasvanud nii suureks ja orgaaniliseks, et valitud taktikaga märkimisväärse mõju saavutamine on keeruline.

Üks osa inglise keele ülemaailmsest edust on asjaolu, et puudub asutus, mille eesmärk oleks keelt kontrollida. Keel areneb pidevalt ja demokraatlikult vastavalt tema üldisele kasutamisele. Kindlasti ei ole Kremli propagandistide võimuses defineerida ühtegi sõna ümber viisil, mis ei vasta selle tegelikule pruukimisele.