Suur nimekiri: Eestis suletud Kremli sõjakanalid

27.02.2023

Propastop avaldab nimekirja, kus on üles loetletud teadaolevalt kõik Kremli meediaväljaanded ja veebilehed, millele juurdepääs on Eesti territooriumilt piiratud.

Nimekirja saab vaadata või alla laadida siit lingilt Google dokumendi kujul ning seda on kavas uue info laekumisel värskendada. Nimekiri on loodud 26. veebruaril 2023 ja uuendatud 8. ja 14. märtsil, 8. aprillil, 2. mail ning viimati 10. novembril 2023. Selle päeva seisuga on nimekirjas 389 erinevat väljaannet (telekanalit, somekontot ja veebilehte).


Propastopile teadaolevalt on tervikloetelu avaldamine Eestis esmakordne. Seni on meedias ja ametiasutuste kodulehtedel ilmunud üksikuid lugusid, mainitud on just sel ajahetkel piiratud väljaannete nimesid. Põhjus tundub olevat selles, et piirangute jõustamine on killustatud mitme asutuse vahel. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) piirab juurdepääsu tulenevalt kanalite sisust, Rahapesu Andmebüroo (RAB) aga Euroopa Liidu sanktsioonidest. Mõlema asutusega suheldes jääb vägisi mulje, et riigil endalgi puudub selge ülevaade kõigest, mis Eestis täpselt suletud on.

Miks on selline ülevaade tähtis?
Ammendav nimekiri võimaldab jälgida, kas piirangutest ka tegelikult kinni peetakse. Nimekirjas olevatele linkidele saavad klikkida nii järelevalveasutused kui kõik kodanikud. Kui avastatakse, et juurdepääs ikkagi on võimalik, siis saab juhtumist teada anda ja juurdepääsu tõkestada.

Nimekiri võimaldab  lisada ka kanaleid, millele on täna vaba juurdepääs, kuid kus toimub samuti Kremli vaenuliku propaganda agar levitamine. Igal juhul aitab nimekiri kaasa piirangute reaalsele toimimisele ja Kremli mõju kärpimisele Eestis.

Kas nimekiri lõplik?
Nimekiri on koostatud mitmele allikale tuginedes: RAB kodulehel avaldatud põhjaliku, ent killustatud ülevaatest Euroopa sanktsioonide kohta, märgukirjadest, TTJA poolt Propastopile saadetud andmetest ja asutuse kodulehel leitavast infost.

Tõtt-öelda ei saa olla lõpuni veendunud, et nimekiri on 100% ammendav. Selles võib olla näiteks veebilehti või telejaamu, mida seoses sanktsioonide lõppemisega enam ei piirata. Mõni piiratud leht võib olla ka nimekirjast eri põhjustel välja jäänud. Palume sellistest leidudest Propastopile teada anda ja värske info laekumisel uuendame nimekirja.

Õigupoolest võiks sellise koondnimekirja pidamine toimuda riigi poolt, aga seni, kuni seda ei toimu, täidavad lünga hea meelega Propastopi vabatahtlikud. See lubab suhtuda ka kerge südamega loetelu võimalikesse lünkadesse.

Sinu panus aitab!
Kutsume lugejaid kaasa aitama, et Kremli inforelv ei pääseks Eesti elu lõhestama. Selleks tuleks seda nimekirja levitada ning samuti linkidele regulaarselt klikkida, et vaadata, kas piirangud ka päriselt toimivad. Aukude leidmisel tuleks neist teada anda nii TTJAle kui RABile. Teata ka  Propastopile, sest pöörame propagandakanalite piiramisele regulaarselt tähelepanu.

Kuhu teatada:
TTJA: [email protected] Teatada võib pelgalt väljaande nime, ent võimalusel lisada ka link või telekanali puhul  saate pealkiri ja eetris oleku aeg.
RAB: [email protected]
Propastop: [email protected]

Loe lisaks:
Lugu selle kohta, et Eesti poolt seatud piirangud automaatselt ei pikene. Avaldatud jaanuaris 2023.

Lugu kanalitest, mis peaksid olema suletud, aga ei ole. Avaldatud märtsis 2022.

Pilt: Propastop/Grizzlybear.se/Flickr