Eesti piirang Kremli propagandakanalitele automaatselt ei pikene

30.01.2023

Veebruaris möödub aasta Venemaa sissetungist Ukrainasse. Koos sõja algusega tõusis teravalt päevakorda vajadus piirata propagandakanalite kui Kremli inforelva mõju.

Eesti reageeris sõja alguses kiiresti
Eesti alustas Venemaa propagandatelevisioonil levi tõkestamist 25. veebruaril 2022. Piiranguid asus jõustama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), kes mitme otsusega on peatanud juurdepääsu 7 telekanalile ja 15 veebilehele.

Nendeks telekanaliteks on RTR Planeta, NTV Mir, NTV Mir Baltic, Rossia 24, Belarus 24, TVCI ja RBK (teise nimega RBC TV), veebilehtedeks aga ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru, smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online, rus24.tv, rubaltic.ru, regnum.ru, ria.ru, vz.ru.

Ülevaate piirangutest leiad siit. Nelja piiratud veebilehe kohta (rubaltic.ru, regnum.ru, ria.ru, vz.ru) ei ole TTJA kodulehel andmeid leida. 

Piirangud ei pikene
Eesti-poolsed piirangud on seatud algselt 12 kuuks. Kuna sõda endiselt käib, uuris Propastop, kas keeluga kavatsetakse jätkata. Küsisime infot TTJA infoühiskonna talituse juhatajalt Helen Rohtlalt ja saime üllatava vastuse, et juurdepääsukeeld ei pikenegi automaatselt.

Rohtla sõnul on põhjuseks meediateenuste seadus, mis ei võimalda piiranguid jooksvalt jätkata. Teoreetiliselt võiks seega tekkida olukord, kus alates selle aasta 25. veebruarist saab Eestis taas vabalt vaadata Rossija 24 telekanalit või 15. märtsist sirvida propagandauudiseid tass.ru lehelt.

Juurdepääsukeeld tänu EL sanktsioonidele
Õnneks ei muutu juurdepääs Kremli meediale siiski taas vabaks. Lisaks Eesti piirangutele on ka Euroopa Liit oma üheksa sanktsioonipaketiga piiranud ligipääsu arvukatele Venemaa väljaannetele. Nende hulgas on mitmed kanalid, mida on piiranud juba Eesti, ent palju teisigi.

Nii ei saa suurele osale Kremli propagandameediast Eestist jätkuvalt ligi, nüüd lihtsalt teisel põhjusel kui varem. Teine on ka järelevalveasutus, EL sanktsioone jõustab Eestis Rahapesu Andmebüroo (RAB).

Eesti saaks lisada omapoolseid keelde
Alles jääb võimalus, et Eesti rakendab EL piirangutele lisaks ka omapoolseid keelde. Näiteks tunduks see otstarbekas nende Venemaa kanalite suhtes, kus toimub sama aktiivne agressiooni toetamine ja sõjapropaganda, aga mis pole EL sanktsioonide nimekirjas. Mõnest sellisest on Propastop juba kirjutanud.

TTJA monitoorib kanaleid ise, aga ootab ka vihjeid meiliaadressile [email protected]. Telekanali puhul tuleks kirja panna saate nimi ja eetris olemise aeg, veebilehe puhul link. Sõda õhutavale väljaandele saaks rakendada siis taas 12-kuulist keeldu. Kas see ka tegelikult juhtub, on pigem vähetõenäoline, näiteks viimase viie kuu jooksul pole TTJA uusi piiranguid kehtestanud.

Propastopi hinnangul raskendab Kremli propagandakanalite tõrjumist järelevalve jagunemine mitme asutuse vahel ning selge ülevaate puudumine piirangute tänasest seisust.

Selle lünga kavatseme õige pea likvideerida ja avaldada põhjaliku nimekirja Eesti territooriumil keelatud Venemaa propagandaväljaannetest.

Foto: giorgio raffarelli / Flickr / CC