Vastaspoole hirm ukrainastamise ees

23.01.2023

Ukraina toetamise vastased on hakanud kasutama mõistet “ukrainastamine”, et võimendada Ukraina sõjapõgenikest tekkinud probleeme Eesti ühiskonnas. Sõna kasutatakse tihti kontekstis, mis toob meelega välja paralleele NSV Liidus toimunud venestamise vahel, millega üritatakse tekitada lugejates mineviku traumadest tulenevaid tugevaid negatiivseid emotsioone.

Sotsiaalmeedias on hakatud sõna kasutama ähvardusena Eesti, eestlaste ja Eesti venelaste vastu selle eest, et Eesti aitab Ukraina sõjapõgenikke. Sõna kasutab ka kremlimeelne meedia, kes seob selle tihti otsese russofoobiaga. Esmalt tekkiski “ukrainastamise” narratiiv meie kohalikku venekeelsesse sotsiaalmeediasse siis, kui Eestisse hakkasid saabuma esimesed sõjapõgenikud, Ukraina lipud paljude hoonete peal jne.

Praegu liigub sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter, VK) ringi video pealkirjaga «К чему ведёт УКРАИНИЗАЦИЯ Эстонии», mis on poolteist tundi kestev arutelu Aivo Petersoni (KOOS/ВМЕСТЕ), Oleg Ivanovi (KOOS/ВМЕСТЕ), Andres Raidi (Nõmme raadio), Dmitri Tšehhanovski (Prosvet.ee) ja Vsevolog Jürgensoni (äsja EKRE-st väljavisatud poliitik) vahel. Videos kritiseeritakse nii sõjapõgenike kohandumist, Ukraina sõja materiaalset toetust kui venekeelsete inimeste suur diskrimineerimist.

Arutelule lisatud kommentaar ütleb: “Vestluse vältel arutati väga paljude teemade üle, mille hulka kuulusid ka sellised, mis ei näi otseselt Eesti ukrainastumisega seotud olla. Sellegipoolest  viitavad nad kõik selle protsessi olemasolule.” Selle illustreerimiseks toodi näide Urmas Reinsalu soovist veel diplomaate välja saata, mida kutsuti Eesti ukrainastumise täpseks näiteks. Mingit seoslikku põhjust või põhjendust sinna juurde ei toodud.

Lähemalt uurides selgub, et sotsiaalmeeidas on selleteemalisi postitusi palju. Mitmed postitused kasutavad sõna “ukrainastamine” samamoodi nagu Kremlimeelne meedia kasutab sõna “natsistumine”, mis loob potentsiaalse ohu selle sõna laiaulatuslikumaks kasutuseks sõda pooldavas propagandas. Näiteks on kirjutatud väljaande Rodina.ee blogis artikkel «Ukrainian Lives Matter: украинизация Эстонии грозит ее превращением в Ливан».

Artikli autor Allan Hantsom ei ole ei Propastopile ega ka KAPO-le võõras. Eelmisel aastal kirjutas Propastop, kuidas endine Sputniku ajakirjanik Hantsom asutas koos teiste Kremli propagandistidega uue meediaplatvormi. Lisaks on teada, et tegemist on Eesti Kaitsepolitsei huviorbiidis oleva isikuga. Nende aastaraamatus on välja toodud, et Hanstomi on karistatud paragrahvi 72 lõige 1 järgi, mis käsitleb rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise õhutamist.

Osa sellisest “ukrainastumise” narratiiviga seotud ärevusest paistab tulenevalt erinevate žestide koosmõjust. Üheks nendest on näiteks ukrainakeelse õpiku tegemine, mille järgi saavad ukrainlased eesti keelt õppida. Tähendatud on venekeelsete inimeste pahameelt selle vastu, et venekeelseid Ukraina põgenikke sunnitakse õppima eesti keeles. Lisaks on paljudele inimestele jäänud arusaamatuks nii mastaapne Ukraina abistamise põhjus, eriti kui kohalikul tasandil on pikalt lahendamata probleemid.

Kindlasti tuleb olla ettevaatlik selle mõiste ümber keerlevate narratiivide arengu jälgimisega, et seda ei hakataks samastama “Eesti natsistumisega” või teise rahvuse diskrimineerimisega.

 

Kuvatõmmised on pärit loos kasutatud allikatest.