Kui tehisintellekt hakkab propagandat looma

19.01.2023

Viimastel kuudel on omajagu kajastust saanud OpenAI poolt loodud ChatGPT nimeline tööriist, mis kasutaja küsimuste või juhiste baasil genereerib realistlikke tekste erinevatel teemal. Väga lihtsustatult on ChatGPT süsteemile ette söödetud suur osa internetis leiduvat informatsiooni, mille baasil ta prognoosib, kuidas inimesed mingitele küsimustele või ülesannetele kirjalikult vastaksid.

Lisaks e-kirjade ja blogipostituste kirjutamisele, lihtsamate lepingute loomisele ning to-do listide koostamisele on tööriistal suur potentsiaal ka propagandatehastes, aidates luua usutavalt kõlavat ja argumenteeritud sisu sekunditega. Siin on näide ChatGPT vastusest küsimusele, et miks me peaksime toetama Venemaa sõda Ukrainas.

Kasutasime ChatGPT’d et saada vastused olulistele küsimustele tehisintellekti riskide kohta propagandamaastikul. Sisendina olid välja toodud küsimused.

Kuidas saab tehisintellekti kasutada propaganda eesmärkidel?

Tehisintellekt võib propaganda eesmärkidel olla kasutatud erinevatel viisidel. Mõned võimalused on järgmised:

 • Meediakanalite tõlgendamine: Tehisintellekt võib kasutada suurte andmehulkade uurimiseks ja mõtteaine tuvastamiseks, et tõlgendada erinevaid meediakanaleid ja nende sõnumit. See võib aidata propaganda organiseerijatel mõista, millised sõnumid on tõhusad ja millised mitte.
 • Sotsiaalmeedia postituste loomine: Tehisintellekt võib kasutada sotsiaalmeedia platvormidel postituste loomiseks, mis on suunatud propaganda levitamisele. See võib hõlmata nii teksti kui ka piltide ja videote kasutamist.
 • Sõnumite personaliseerimine: Tehisintellekt võib kasutada andmeid inimeste kohta, et luua propaganda sõnumeid, mis on suunatud spetsiifilisele publikule ja millel on suurem mõju.
 • Sõnumite levitamine: Tehisintellekt võib kasutada erinevaid algoritme, et leida viise propaganda sõnumite levitamiseks laiemalt. See võib hõlmata nii reklaami kui ka muid meetodeid, näiteks sotsiaalmeedia platvormide kasutamist.

Ilma õiguspärase kontrollita võib tehisintellekti kasutamine propaganda eesmärkidel olla äärmiselt ohtlik, kuna see võib põhjustada suure hulga inimeste manipuleerimist ja pettust. Seetõttu on oluline, et tehisintellekti kasutamist jälgitaks ja kontrollitaks ning et inimesed oleksid teadlikud selliste tegevuste olemasolust.

Kuidas tuvastada tehisintellekti toel loodud propagandamaterjale?

Tuvastada tehisintellekti toel loodud propagandamaterjale võib olla keeruline, kuid mõned asjad, mida võiksite otsida, on järgmised:

 • Mõtteainete tuvastamine: Tehisintellekt võib kasutada suurte andmehulkade uurimiseks ja mõtteainete tuvastamiseks, et luua propaganda sõnumeid. Seetõttu võiksite otsida sõnumeid, mis tunduvad ebarealistlikult jõulised või liiga head, et olla tõsi.
 • Sõnumite personaliseerimine: Tehisintellekt võib kasutada andmeid inimeste kohta, et luua propaganda sõnumeid, mis on suunatud spetsiifilisele publikule. Seetõttu võiksite otsida sõnumeid, mis tunduvad eriti mõjusad ja millel on tugev emotsionaalne mõju.
 • Sõnumite levitamine: Tehisintellekt võib kasutada erinevaid algoritme, et leida viise propaganda sõnumite levitamiseks laiemalt. Seetõttu võiksite otsida sõnumeid, mis tunduvad olevat eriti laialt levitatud või mida jagatakse palju erinevates kanalites.
 • Muud tõendid: Tehisintellekti toel loodud propaganda võib ka tunduda ebatavaliselt professionaalne või tõeliselt ülepakutud. Seetõttu võiksite otsida muud tõendeid, näiteks selle kohta, kes on selle loonud või millised on selle eesmärgid.

Lisaks võiksite otsida teavet selle kohta, kas teatud sõnumid on seotud propaganda organiseerijatega või kas need on tuntud propaganda taktikatena. Samuti võiksite uurida, kas sõnum sisaldab tõendeid või kas see toetub faktidele.

Mis on OpenAI?

OpenAI on teadus- ja tehnoloogiapõhine organisatsioon, mille eesmärk on teha tehisintellekti teadus ja selle rakendused kättesaadavaks kõigile. OpenAI loodi 2015. aastal ettevõtjate ja teadlaste poolt, kelle hulka kuulusid näiteks Elon Musk ja Sam Altman, ja see asutati tehisintellekti teaduse ja selle potentsiaali edendamiseks.

OpenAI tegeleb erinevate tehisintellekti projektidega, näiteks naturaalkeelse töötlemise, masinõppe ja tehisintellekti rakenduste arendamisega. Lisaks sellele tegeleb OpenAI teadusuuringutega tehisintellekti teemal ja jagab oma teadmisi ja tulemusi teadusringkondade ja üldsusega.

OpenAI on ka tuntud oma uurimustöö ja teaduspublikatsioonide poolest tehisintellekti valdkonnas, mis on aidanud kaasa tehisintellekti teaduse edenemisele. Lisaks sellele tegeleb OpenAI teaduskoostöö ja teaduse populariseerimisega, et teha tehisintellekti teadus ja selle rakendused kättesaadavaks nii teadlastele kui ka üldsusele.

Kuidas saab OpenAI tooteid propaganda eesmärgil kasutada?

OpenAI toodetel ei ole otse seost propaganda eesmärkidega. OpenAI tegeleb tehisintellekti teaduse ja selle rakenduste arendamisega ning pakub oma teadmisi ja tehnoloogiat teadlastele, ettevõtetele ja üldsusele.

Samas võivad OpenAI toodetel olla kasutatud propaganda eesmärkidel, kui need on ära kasutatud valesti või ilma õiguspärase kontrollita. Näiteks võib OpenAI tooteid kasutada sotsiaalmeedia postituste loomiseks, mis on suunatud propaganda levitamisele, või võib kasutada OpenAI tooteid propaganda sõnumite personaliseerimiseks või levitamiseks laiemalt.

Ilma õiguspärase kontrollita võib tehisintellekti kasutamine propaganda eesmärkidel olla äärmiselt ohtlik, kuna see võib põhjustada suure hulga inimeste manipuleerimist ja pettust. Seetõttu on oluline, et tehisintellekti kasutamist jälgitaks ja kontrollitaks ning et inimesed oleksid teadlikud selliste tegevuste olemasolust. OpenAI on teadlik sellest, et tehisintellekt võib olla kasutatud valesti, ja seetõttu tegeleb organisatsioon ka teaduseetika ja tehnoloogilise vastutuse teemadega.

 

Artiklis kasutatud pildid on loodud AI abil või on kuvatõmmised AI loodud tekstist:

 • I pildi allikaks ChatGPD vastus inimese poolt esitatud küsimusele
 • II pildi loomiseks DALL-E‘le antud juhend: “Article about AI and propaganda”
 • III pildi loomiseks DALL-E’le antud juhend: “soviet style propaganda poster featuring a laptop”