Eesti ajaloohuvilised osalevad Kremli propagandaetenduses

29.12.2022

End otsingugrupiks Narva platsdarm nimetavad hobiajaloolased tegelevad koos Eesti ajalooklubiga Front Line II maailmasõja lahingupaikade leidmise ning neis kaevamisega. Kui ette satub säilmeid või esemeid, püütakse kindlaks teha nende algne omanik ja tema täna elus olevad lähedased.

2022. aasta augustis leidis grupp Ida-Virumaalt Punaarmee medali “Lahinguteenete eest”. Venemaa arhiivide põhjal selgitati välja, et see kuulus 1944. aastal hukka saanud sõdur Mihhail Dokukinile. Üles otsiti Dokukini Vene Föderatsioonis Marimaal elavad sugulased ja novembris anti medal neile üle.

Miks kirjutab Propastop taolisest kiiduväärt tegevusest, mis aitab meenutada sõjas hukkunuid ja võimaldab sugulastel teada saada oma esivanemate saatusest?

Propagandaetenduse keskmes
Põhjus peitub selles, et Venemaa võimud ehitasid sündmuse ümber tõelise sõjapropaganda etenduse. Leiu üle andmine toimus 16. novembril Marimaa pealinnas Joškar-Olas peasündmusena ajalookonverentsil. Tegemist on ühe ettevõtmisena president Putini käsul algatatud ajaloolis-patriootilisest projektist “Aegumistähtajata”, mis pühendatud natside kuritegude uurimisele, ajaloo võltsimise vastu võitlemisele ja Venemaa noorte patriotismi kasvatamisele.

Medali üleandmine sai ohtralt kajastust Marimaa kohalikes meediakanalites ning võimendust Kremli üleriigilises propagandameedias, sealhulgas telekanalis Rossija 1. Uudisartiklites viidatakse natside kuritegudele rahulike elanike vastu ja medali seos Eestiga on alati tähelepanu all. Teleloos astub videotervitusega üles ka Front Line juht Andrei Lazurin.

Teab, milles osaleb
Kooskõlas Kremli narratiiviga nimetab Lazurin videos Punaarmee tegevust Eesti vabastamiseks, tänab konverentsi korraldajaid ja kiidab koostööd Venemaa kaitseministeeriumi arhiivi ning patriootlike otsingugruppidega.

Front Line klubi somekontod jagavad omakorda Kremli propagandameedia uudiseid, võimendades nii Kremli propagandat oma jälgijate hulgas.

Tundub, et selliste propagandaürituste toitmine on Eesti ajaloohuviliste harilik praktika. Näiteks augustis osaleti medalite üle andmise üritustel Moskvas Võidu muuseumis ja Peterburis Leningradi blokaadi muuseumis. Kohal olid nii Punaarmee vormis kui  Junarmija-noorarmeelaste vahtkonnad,  Georgi lindi värvid ning kaameratega propagandistid, kes kogu ürituse üles filmisid.

Nii pole palju väärt Front Line kodulehele kirjutatud laused, et tegemist on üksnes ajaloohuvist lähtuva klubiga, mis distantseerub poliitkast ja kuritegelikest ideoloogiatest. Kui Eesti inforuumis ehk hoitaksegi madalat profiili, siis Venemaal tehakse elavat koostööd nii kaitseministeeriumi kui riigitruude sõjaajaloohuviliste gruppidega. Viimasel ajal on selliste gruppide üheks tegevussuunaks taoliste Venemaa “kangelaste” esile tõstmine, kes sõdivad Ukrainas.

Oht Eestile
Propastop kirjutas ülevaate Front Line klubist 2020. aastal. Juba toona pidasime Kremli narratiivide esitamist ja vaenuliku propagandameediaga flirtimist kahtlaseks. Ukraina sõja alguse, Narva tanki ja teiste propagandasümbolitega seotud konfliktide taustal on selline tegevus aga otseselt ohtlik. Seepärast arvab Propastop, et selliste klubide ja gruppide mehkeldamine Venemaa ametivõimude ning sõjalis-patriootilike ringkondadega tuleb kohe lõpetada.

Pildid: kuvatõmmised