Propastopi tabas DDoS rünnak

11.08.2022

Eile ennelõunal sai Propastopi venekeelne lehekülg teenusetõkestusrünnete sihtmärgiks. Blogi tegevust see ei häirinud, tänu kaitsemeetmetele ei olnud rünnakutel mõju.

Mitmed Narva tankiga seotud artiklid

Propastopi venekeelne blogi on viimase paari nädala jooksul avaldanud mitmeid Narva tanki ja Ukraina sõjaga seonduvaid lugusid.

Sel esmaspäeval kajastas blogi Pravda avaldatud valeinfot, nagu sooviksid Narva elanikud Venemaa sõjalist erioperatsiooni ja Narva vabastamist Venemaa poolt. “Narva tuli tänavale, et kaitsta T-34 tanki monumenti. Eesti fašistid tahavad venelasi jõuga integreerida, venelased ootavad Venemaa saabumist,” kirjutas leht.

Enne seda avaldas blogi pikema loo Narvast pärit palgasõjaväelasest, kelle surnukeha Vene armee Ukrainasse maha jättis ning Vene armee hüüdlause “Omasid maha ei jäeta” ajaloost.

Suur Eesti kajastuste hulk

Propastopi monitooringurobot tuvastas teisipäeval ja kolmapäeval väga suure Eestit mainivate lugude hulga Vene meedias. Teisipäevane kajastuste arv oli 67, kolmapäeva õhtupoolikuks näitaks Propamon kolmapäevaste lugude arvuks 35. Peamine teema, mis Venemaa ajakirjanduse tähelepanu osaks sai, oli Dmitri Medvedevi ja Maria Zahharova reaktsioon Kaja Kallase ettepanekule jätta Vene kodanikele turismiviisad andmata.

DDoS rünnakud kui häktivism

Riigi infosüsteemi amet (RIA) kirjutas selle aasta esimese kvartali ülevaates, et käimasolevas sõjas on poole valinud mitte ainult riigid, vaid ka mitmed tuntud kuritegelikud küberrühmitused ja ideoloogiliselt motiveeritud häkkerid ehk häktivistid. Kremlile on toetust avaldanud näiteks lunavarühmitus Conti ja häkkerite rühmitus Killnet. Ehkki kindlaid teateid napib, arvatakse venemeelseid häktiviste olevat mitmete Ukraina-vastaste rünnete taga. Samas mainib RIA, et kübervaldkonnas kehtivad reeglid on ähmased ning tihti on raske ajada jälgi, keda ühe või teise rünnaku eest vastutusele võtta.

Sel aastal olnud mitmeid DDoS rünnakuid Eesti riigiasutuste vastu. RIA andmetel rünnati aprillis 13 erinevat riigiga seotud või riigi jaoks oluliste teenuste veebilehte, mais sooritati teenusetõkestusründeid välisministeeriumi, siseministeeriumi ja politsei- ja piirivalveameti avalike veebide ning riigi infosüsteemi ameti veebilehe vastu. Juunis proovisid ründajad häirida muuhulgas presidendi veebilehte, transpordi- ja finantssektori ning riigi infosüsteemi ameti eesti.ee portaali. Juulis tabas ummistusrünne presidendi veebilehte, Tallinna lennujaama ja valitsuse veebilehte. Tänu kaitsemeetmetele jäid rünnakud mõjuta.

Kuvatõmmised on loos viidatud veebilehtedelt.