Juulikuu pildimängu vastus

31.07.2022

Küsimus
Millal on tehtud see pilt?

Õige vastuse arutluskäik
Esimese asjana on hea aru saada, mida pilt kujutab. Eestis elavale inimesele on ilmne, et fotol on Venemaa saatkond Tallinnas. Kes Eesti oludega tuttav pole, leiab õige koha pildiotsinguga.

Järgmisena on mõistlik kontrollida, kas pildifaili metadatast saab küsimusele hõlpsa vastuse. Tööriista selleks leiab siit.

Kuna metadata lahendust ei paku, on järgmiseks sammuks veebist sarnaste dateeritavate fotode otsimine. Toetusavaldused Ukrainale saatkonna ees algasid kohe pärast Venemaa sissetungi algust 24. veebruaril 2022, see annab kronolokatsioonile alumise ajapiiri. Sellest päevast on leitav fotoreportaaž, kus alguses valged piirded saatkonna ees puuduvad, hiljem on aga olemas.

Sarnaseid fotosid saatkonna esisest leiab nii sotsiaal- kui uudismeediast. Somest on fotosid keerulisem otsida, kuid uudismeediast leiab pilte näiteks 27. veebruarist, 18. märtsil avaldatud artikli juurest, 3. aprilli uudise juurest ja 13. aprilli reportaažist.

Palju sarnasusi tundub olevat just 18. märtsil avaldatud fotol, näiteks lilled ja ühtmoodi kooldunud plakatid. Tõenäoliselt on tegemist selle või lähedase päevaga.

Kas õige vastus on 18. märts? Õnneks on ERRis avaldatud fotode metadata juurdepääsetav (paljudel teistel portaalidel nii pole) ja see paljastab, et foto on tehtud 7. märtsil kell 16:02.

Täpsemat otsitava foto tegemise kellaaega avaandmete põhjal pole võimalik tuvastada. Põhimõtteliselt saaks seda teha näiteks päikesevalgust analüüsides. Paraku ei ole pildilt näha päikese suunda.

Õige vastus: 7. märts 2022.

Propastopi vabatahtlik tegi foto 7. märtsi hommikul kell 8:25 ja juhuse tahtel on avalikest allikatest võimalik leida samal päeval tehtud dateeritav foto.