Vene akadeemik näeb uut julgeolekukorda “Eestitumisena”

25.07.2022

Soometumine” viitab Venemaa survel poliitilis-majanduslike möönduste tegemisele ja sellega Venemaa mõju alla sattumisele. Mida tähendab aga “Eestitumine”?

Interfax avaldas 20. juulil usutluse Venemaa Maailmamajanduse ja rahvusvaheliste suhete instituutdi presidendi Aleksander Dõnkiniga, kus viimane võttis kõneks protsessi, mida ta nimetas “Euroopa Eestitumiseks”.

Soometumine kui “rahulik kooseksistents”

Dõnkin (pildil) seletab seda protsessi intervjuus nii: “Võimustruktuur Euroopas teeb läbi dramaatilisi muutusi. Saksamaa kaotas priviligeeritud suhte Venemaaga. Ameeriklased on alati vastustanud Venemaa-Saksamaa majanduslikku partnerlust, mis tugevdas mõlema riigi majandust. Praegu on Saksa ettevõtete konkurentsivõime kõvasti kannatada saanud. Sakslaste ees seisab piinlik, isegi koomiline valik: anda inimestele sooja või tööd?

Rootsi ja Soome loobuvad oma traditsioonilisest, pikaajalisest neutraalsusest. Politoloogias on termin “Euroopa Soometumine”. See tähendas rahulikku kooseksistentsi, majanduslikku koostööd ja partnerlust humanitaarvallas.”

Eestitumine kui paranoia

Dõnkin jätkab: “Praeguseid arenguid võib nimetada “Euroopa Eestitumiseks”. See tähendab NATO/EL pealinnade poliitiliste valikute lihtsustumist ja kitsenemist, mida Tallinna poliitilise eliidi mõjukas osa on 20 aastat nõudnud. Seal võeti Euroopa strateegilise autonoomia või “NATO ajusurma” ideed vastu vaenulikult. Ja viimased kaheksa aastat on seal “igal esmaspäeval” oodatud Venemaa dessantväelasi.”

Eeldused on valed

Selguse huvides võtame kokku seisukohad, mida instituudi president intervjuus esitab:

  • Saksamaa jaoks on Venemaaga erisuhtest loobumine kahjulik;
  • Soome ja Rootsi jaoks on neutraalsusest loobumine kahjulik;
  • Soometumine on positiivse tähendusega termin, mis viitab rahulikule kooseksistentsile Venemaaga;
  • Eesti eksib, kui näeb Venemaad ohtlikuna;
  • Eesti poliitiline eliit on ekslikult veennud Euroopa poliitilist eliiti nägema Venemaad ohtlikuna.

Kõik seisukohad oleksid mõistetavad eeldustel, et Venemaa on usaldusväärne majanduspartner ja peab kinni rahvusvahelistest julgeolekulepetest. Paraku on mõlemad eeldused valed.

Ometi rajaneb neile eeldustele narratiiv olematust Vene ohust, mis on selle narratiivi kohaselt vaid väikeriigi paranoia ja üks russofoobia ilminguist.

Mis instituudiga on tegu

Primakovi-nimeline Maailmamajanduse ja rahvusvaheliste suhete instituut on Moskvas asuv teadusuurimisinstituut. See kuulub Venemaa Teaduste Akadeemia alla, mis on rahastatud Vene riigi poolt. Mitmed Venemaa poliitilise eliidi ja meedia esindajad on kuulunud instituudi koosseisu, teiste seas endine välisminister Igor Ivanov. Instituut keskendub muu hulgas Venemaa rahvuslikule julgeolekule ja nõustab Venemaa otsusetegijaid. 

Loo kirjutamise ajal oli instituudi lehekülje avaartikliks “NATO muudab Balti mere ebastabiilseks piirkonnaks”.

Kuvatõmmised on loos viidatud artiklitest ja lehekülgedelt.