Vene saatkond Eestis ei suuda somes inimesi kaasata

16.06.2022

Avaandmed näitavad, et Eestis ega Lätis ei lähe Vene välisministeeriumi sõnumite edastamine sugugi edukalt, ehkki Vene saatkond Lätis on postituste arvult Euroopas esimese kolme seas.

Venemaa saatkond Eestis on Euroopa digimeedia vaatluskeskuse (European Digital Media Observatory) raporti järgi oluliseks allikaks, mille kaudu Eesti elanikke teabega mõjutatakse. Kui edukas Vene saatkond selles aga on?

Propastop võttis ette IRI Beacon Projecti veebitööriista, mis laseb võrrelda Euroopas asuvate Venemaa saatkondade postitusaktiivsust, postituste jagamiste arvu ja postituste sooritust. Siin on see, mida teada saime.

Vene saatkonnal Eestis läheb kehvasti

Täiemahulise sõja algusest Facebookis tehtud postituste arvult on saatkond Tallinnas esinenud pigem tagasihoidlikult. Kolme ja poole kuu jooksul tehtud 225 postitust (keskmiselt 2 postitust päevas) jätab saatkonna 16. kohale, ja on pea üheksa korda tagasihoidlikum sooritus kui kolleegidel Slovakkias (1933 postitust, keskmiselt 17 postitust päevas) ning kuus korda tagasihoidlikum kui Rumeenias (1370 postitust, keskmiselt 12 postitust päevas).

Ka ei ole some kasutajad ülemäära agarad saatkonna postitusi jagama. Ehkki saatkonna Facebooki lehekülge jälgib 7.2 tuhat inimest, jagatakse postitusi keskmiselt kaheksa korda, st jagab iga 900. inimene. Võrdluseks – Bulgaasias jagab Vene saatkonna postitusi iga 168. ja Itaalias iga 159. lehekülge jälgiv inimene.

Postituste sooritus ei ole Vene saatkonnal Eestis samuti kiita. Soorituse arvutamisel võetakse arvesse postituse levikut ja postitusega suhestumist ning võrreldakse saadud tulemust oodatava sooritusega, mis arvutatakse varasemate postituste baasil. Tallinnas asuva Vene saatkonna Facebooki lehekülje näitaja on -0,16. Võrdluseks, Hispaanias asuva saatkonna puhul on soorituseks 13,82 ja Itaalias 8,46.

Saatkond Lätis postituste arvult kolmandal kohal

Vene saatkond Riias on oluliselt aktiivsem kui Tallinnas asuvad kolleegid, kuid edu ei saada ka neid. Postituste arvult on saatkond Lätis kolmandal kohal, sealsed töötajad on teinud 962 postitust täiemahulise sõja algusest, st keskmiselt 8 postitust päevas (meenutuseks, Eestis asuv saatkond teeb keskmiselt 2 postitust päevas). Sellest rohkem on Vene saatkonnad postitanud ainult Slovakkias ja Rumeenias.

Samas on jagamiste arv seal 9800 jälgija kohta keskmiselt kõigest 2,5 – seega jagab Lätis asuva Vene saatkonna postitusi keskmiselt iga 3900. lehekülje jälgija. Võrdluseks, Eesti puhul jagas postitusi iga 900. jälgija.

Postituste keskmine sooritus on Lätis samuti väga madal, -5,73. Sellest madalam, -7,8 on Venemaa saatkonna postituste sooritus vaid Edinbughis.

Seega pingutab Vene saatkond sotsiaalmeedias inimeste kaasamise nimel Lätis neli korda rohkem kui Eestis, kuid veelgi väiksema eduga.

Saatkonna aktiivsus Eestis langenud

Propastop tegi 2020. aastal ülevaate Vene saatkonna aktiivsusest ajavahemikus 1. novembrist 2019 kuni 31. augustini 2020. Võrreldes toonase ajaga on saatkonna aktiivsus Facebookis veidi langenud: kui varem oli postituste keskmine sagedus 2,6 postitust päevas, siis nüüd piirdub see keskmiselt kahe postitusega.

Ka on langenud ühes päevas maksimaalselt tehtavate postituste arv. 2020. aastal tehtud ülevaates leidis Propastop päevi, mil saatkond tegi kuni 18 postitust päevas, siis 2022. aasta 24. veebruarist praeguseni ei ole päevi, mil postituste arv ületaks üheksat. Kui kaks aastat tagasi leidis Propastop, et saatkonna aktiivsus sotsiaalmeedias on kasvutrendis, siis nüüd püsib see stabiilsena ja aktiivsus teiste Venemaa saatkondadega võrreldes on pigem tagasihoidlik. See viitab, et vähemalt praegu ei ole Eesti Venemaa välisministeeriumi jaoks oluliseks sihtmärgiks.

Kuvatõmmised on pärit loos viidatud artiklitest.