Kuidas ümber veenda kremlimeelset?

08.04.2022

Ukraina sõda on reljeefselt välja toonud erinevused inimeste maailmavaates. Üks peab toimuvat kuriteoks iseseisva riigi ja rahulike elanike vastu, teine rahu taastamiseks ja natsismiga võitlemiseks. Lõhed  tuttavate ja naabrite, sõprade ja pereliikmete, põlvkondade ja rahvuste vahel näivad ületamatud.

Peale konsulteerimist psühholoog Mati Heidmetsaga panime kokku kümme soovitust, kuidas suhelda inimesega, kelle arvamusi ja hoiakuid sa mõjutada soovid.  Need kehtivad nii Kremli propaganda mõjuväljast välja tõmbamisel kui ka kõigi teiste eriarvamuste puhul, olgu selleks siis suhtumine vaktsineerimisse või maa lamedusse.

Silmas tuleb pidada, et nende soovituste näol pole tegemist garanteeritud toimega võluvitsaga. Inimesed ja olukorrad on erinevad ning mõnda juurdunud hoiakut polegi võimalik muuta. Kuid soovitusi silmas pidades on tõenäosus suurem, et kedagi mõjutada suudad.
 
1. Vali oma võitluseid

Iga vastutulija, taksojuhi või netituttavaga diskuteerimine võib anda küll särtsaka enesetunde, kuid tõenäoliselt tulemuseni ei vii.  Mõistlik on oma jõudu kulutada inimestele, kes on sulle olulised ja keda sa päriselt mõjutada tahad. Hoiaku muutmine ei ole kerge ja vajab aega ning pühendumust sinu poolt.  Hinda, kas sul on asjaga tegelemiseks ja eesmärgini jõudmiseks piisavalt energiat ning visadust.

2. Säilita rahu ja hoia suhtlemisvõimalus avatud
Esimene instinkt teise arvamusega kokku puutudes on sageli asuda emotsionaalselt oma tõde kuulutama. Tõenäoliselt ei vii kirglik vaidlus sihile, vaid hoopis sunnib teise inimese kaitsepositsioonile. Tülli minek ei aita kindlasti hoiakute muutmisele kaasa. Kui aga säilitad rahu, annad mõista, et austad mõlema poole õigust oma seisukohti väljendada, lood eeldused suhtluse jätkamiseks ja tulevaseks hoiakute muutmiseks.

3. Küsi küsimusi
Selle asemel, et kohe oma tõde ja maailmavaade välja käia, küsi hoopis küsimusi ja saa selgeks, milline on teise poole seisukoht. Mida täpselt ta arvab? Kui sügavad on ta uskumused? Lase oma seisukohti selgitada, nii saad selgemaks, millele oma argumendid suunata.

4. Keskendu argumentidele, mitte inimesele
Ära süüdista ega sildista inimest lolliks, putinistiks, lamemaalaseks või vaktsiinivastaseks. Keskendu hoopis tema argumentidele ja arvamustele. Isiku ründamine soodustab hoiaku süvenemist, seevastu ideede ja vaate üle on võimalik diskuteerida ja neid on palju kergem muuta.

5. Toetu kõrgematele väärtustele ja otsi ühisosa
Mõnes kitsas küsimuses võib olla raske ühist keelt leida. Näiteks võib jäädagi vaidlema selle üle, kes on Ukrainas toimuvas süüdi.  Seevastu arvamuses, et inimeste kannatused peaksid lõppema, on kõik reeglina ühel meelel.  Kui leiate mõnes küsimuses üksmeele, on see hea alus teise poole hoiakute edasiseks muutmiseks.

6. Toetu autoriteetidele
Selgita välja, kes on teise poole jaoks inimesed ja allikad, kelle arvamusi ta usaldab ja väärtuslikuks peab. Seejärel otsi nende autoriteetide väljaütlemisest tuge enda argumentidele.

Lisaks tasub silmas pidada, et tõenäosus inimest mõjutada suurem  temaga sarnasel inimesel. Näiteks vene rahvusest sõjaveteran kuulab pigem teist eakat venelast kui näiteks noort eestlast.

7. Pildid võivad aidata veenda paremini kui sõnad 
Vahel toimivad emotsionaalsed argumendid  ratsionaalsetest paremini. Kui tundub, et sinu veenmine ei mõju, näita hoopis pilte või videoid purustustest või kannatusest. Need võivad mõjuda loogikast tugevamini.

8. Hoiakut aitab muuta tegutsemine 
Abstraktselt maailma asjade üle diskuteerides on hoiakuid raske muuta. Kui aga kaasata inimene tegevusse, siis on muutus tõenäolisem. Kutsu oma oponent näiteks appi Ukraina sõjapõgenikke abistama. Nii saab ta teemaga hoopis isiklikuma kontakti ja kogemuse ja tõenäosus tema arvamuse muutumiseks kasvab.

9. Meediamenüü vaheldusrikkaks
Proovi selgusele jõuda, millistest meediakanalitest ammutab teine pool  oma arvamustele toitu. Tutvusta talle alternatiivseid kanaleid,  näiteks seadistades need tema telerisse või arvuti järjehoidjatesse. Hoolitse, et tal oleks neid mugav leida ja kasutada.  Mitmekesisem sisu toetab maailmapildi muutmist.

10. Ole valmis pikemaks panuseks
Hoiakute muutmine on pikem protsess ja ei maksa eeldada kiiret edu. Ole valmis teema juurde üha uuesti tagasi pöörduma ja samm-sammult oma vaatenurka kohale viima. Leia endale liitlasi: tulemus on tõenäolisem, kui sama juttu räägivad mitu erinevat inimest.

Loe lisaks ka Karmo Tüüri artiklit putinistiga vaidlemisest või Greete Palgi lugu vandenõuteoreetikuga diskuteerimisest. Miks inimeste hoiakuid on nii keeruline muuta, saad lugeda Tiina Jõgeda loost.

Kui oled kasutanud mõnda muud suhtlemisvõtet, mis on töötanud ja aidanud kellegi arvamusi muuta, siis jaga sedagi Propastopiga.

Foto: Purustatud elumaja Ukraina linnas Borodjankas 5. aprillil 2022. aastal. manhhai / AP / Vadim Ghirda / Flickr /CC.

Graafika: Propastop.