Kreeka meediamogul püüdis levitada Eesti kohta Kremli propagandat – ja kukkus läbi

25.03.2022

Efthimios “Makis” Triantafillopoulos on Kreeka ajakirjanik ja telesaatejuht, kel tavaks korrata Kremli propaganda jutupunkte Ukraina sõja kohta. Nüüd on ta pööranud oma tähelepanu Eestile. Ta kirjeldab Eestit kui fašistlikku riiki, mis on keelanud vene keele kasutamise.

See “uudis” tuli üllatusena Eestis elavaile vene keele rääkijaile, kes asusid Makise Twitteri postitust vastustega pommitama. Nad seletasid Makisele tegelikku olukorda Eestis, kus nad ise elavad ja vabalt vene keelt kasutada võivad.

Eesti kohta käivas lõimes kirjutas Makis: “Kas teadsite, et paljudes Eesti piirkondades on 40% Eesti elanikest venelased? Kas teadsite, et neil on keelatud oma keeles rääkida? Kas teadsite, et nende valimisõigust piiratakse? 40%! Ja see kõik toimub riigis, mis kuulub Euroopa Liitu! Milline riik on [tegelikult] fašistlik?”

Makis on Kreeka ajalehe Proto Thema toimetaja ja kahe telesaate saatejuht, pühapäevalehe VETO asutaja ja uudistesaidi Zougla omanik. Tal on pikk ajalugu Kremli konspiratsiooniteooriate kordamises ja teda on Kreekas laialdaselt kritiseeritud madalate ajakirjandusstandardite tõttu, mis hõlmasid korra ka alaealiste seksivideo eetrisse lubamist.  Ta on kasutanud oma mõjukat positsiooni levitamaks Ukraina kohta väärnarratiive, mis ühtivad Kremli propagandaga, kaasa arvatud narratiivi, mis kujutab ukrainlasi fašistidena. Tegelikkuses kogusid paremäärmuslased Ukaina eelmistel valimistel vaid 2% häältest ja ei saanud ühtegi kohta parlamendis. Ukraina president, kes ühendas riigi Venemaa invasiooni vastu, kõneleb uhkusega oma juudi päritolust.

Sarnaselt, Eestis on venekeelsel elanikkonnal enam poliitilisi ja majanduslikke vabadusi kui venekeelsel elanikkonnal Venemaal. Vene keelt emakeelena kõnelejad on olnud esindatud valitsuses, kõigis erakondades, kaitseväes, saatkondades. Neid tunnustatakse kultuurilise panuse eest, kaasa arvatud Eesti eurovisioonilugudes ja superstaari saates. Koos ülejäänud Eesti elanikkonnaga on paljud venekeelsed väljendanud oma toetust Ukrainale ja olnud Venemaa agressiooni vastu.

Kui me märkasime Makise tviite, võtsime temaga ühendust. Tahtsime küsida, milliseid allikaid ta kasutab ja kas ta on ülepea suhelnud vene keelt kõnelevate inimestega Eestis. Lootsime saada aimu, mille alusel ta oma uskumusi kujundab. Juhtus aga nii, et Eestis elavad vene keelt kõnelejad võtsid asja oma kätte ja vastasid talle ise. Siin on see, mida nad ütlesid.

Ka eestikeelsed ja mitmekeelsetest peredest pärit inimesed ühinesid propaganda vastu – ja kutsusid Makist neid külastama.

Eestlaste armastust keelte vastu tõestas ka teleajakirjanik Aet.

Kui vastused Twitteris levima hakkasid, ühinesid ka kreeklased ja rahvusvahelised Twitteri kasutajad Eestit toetama ja võimendama Eesti vene keelt kõnelejate vastuseid Makisele.

See on hea näide, kuidas eestimaalased oskavad koos tegutseda, et valeinfot tõrjuda, sõltumata sellest, millist keelt kõneletakse.

Kaks sihti: eksita ja ründa

Makise tviidid näitavad parimal juhul äärmist hooletust ja ajakirjanduse alusstandardite hülgamist. Samas kordab ta – teadlikult või mitte – väärnarratiive, mida Kreml kasutab mitte üksnes Eesti vaid kõigi Venemaaga piirnevate riikide vastu.

Need väärnarratiivid teenivad kahte Kremli eesmärki.

Esiteks on tegu klassikalise whataboutismiga – propagandatehnikaga, mida Venemaa on juba alates nõukogude ajast laialdaselt kasutanud. Selle siht on juhtida tähelepanu kriitikalt kõrvale, süüdistades teisi sellessamas, mille eest nemad Venemaad kritiseerivad – nagu fašism ja baasõiguste piiramine, mida Venemaa elanikud Venemaal kogevad. Kriitikale vastamise asemel püüab whataboutism näidata, et igasugune kriitiline diskussioon on mõttetu. Selle tulemusena tunnevad inimesed, et “noh, nad on kõik samasugused”.

Teine eesmärk on kasutada süüdistust vaenuliku tegevuse ettekäändena. Õnneks on Eesti julgeolek – ja valmisolek vaenulikuks tegevuseks – väga kõrgel tasemel. Samas Ukrainas näeme praegu sellise propaganda hävitavat mõju. Venemaa ründas Ukrainat – ja Ukraina venekeelset elanikkonda – valeväitel põhineval ettekäändel, et tegu on Ukraina venekeelse elanikkonna kaitsmisega fašismi eest.

Me ei saanudki teada, miks Makis esitas vene keelt kõnelejate olukorda Eestis sellisena nagu see ei ole. Ta blokeeris meid ja tviitis, et on sattunud paremäärmuslike trollide rünnaku alla, kes esitlevad end eestlastena. Hoolimata sellest, et mitmed talle vastajad olid tuntud inimesed, kes erinevate poliitiliste vaadetega ja kellest mõned olid paremäärmuslaste suhtes häälekalt kriitilised.

Sellest hoolimata on Eesti uks talle endiselt avatud, et tulla ja kohtuda siinsete vene keelt kõnelevate inimestega – just nagu on avatud ka me ühiskond.