Konstantin, Erna ja teised trollid ukrainlaste kallal

17.03.2022

Läinud nädalal kirjutas Propastop Eesti venekeelsetest Facebooki gruppidest Таллиннцы (Tallinlased) ja Наша Эстония (Meie Eesti), kus kasutajad Ukraina sõjapõgenikke vaenavad. Kuid vaen on jõudnud ka gruppi, kuhu kellelgi teisel peale ukrainlaste või neid abistada soovijate ei peaks olema vajadust minna – gruppi украинцы в Эстонии (ukrainlased Eestis). Selgub, et see ei ole ukrainlastele just ohutu paik. Propastop toob näite grupis toimuvast.

Trollid Erna ja Konstantin

9.märtsil kirjutas Sergey postituse, milles tänas kõiki ukrainlastele osaks saanud toetuse eest.

Kasutaja Konstantinile Sergey tänu ei meeldi. Vastuseks postitab Konstantin kaks videot. Esimeses sarjab venekeelne naine Ukraina sõjapõgenikke nende tänamatuse pärast, teises teevad sama venekeelne mees ja naine. Roppustelt videotes kokku ei hoita.

Neile kahele videole lisab Konstantin mõne aja pärast veel kolmanda, kus väidetavalt näidatakse avaandmeid analüüsides, et Ukrainas mingit sõda ei toimu ja videod haavatud lastest ning Vene sõjamasinatest Ukrainas on võltsing.

Konstantinile vastab kasutaja Svetlanka, et ka Eestis on juba hakatud küsima küsimusi Ukraina sõjapõgenike kohta, ja toob tõestuseks grupis Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist tehtud postituse, kus öeldakse, et ukraina sõjapõgenikke aidates tehakse riik vaeseks ja et oma rahvast on riigil ükskõik.

Seejärel ütleb sõna sekka Erna. Erna liitus Ukrainlased Eestis grupiga alles selle aasta 12. märtsil. Erna ei ole ei ukrainlane ega ela Eestis, kuid sellegi poolest leiab ta, et grupis Ukrainlased Eestis tuleb teha kõigile selgeks, et “täna nad söövad teiega koos leiba, aga pärast pasandavad teile taldrikusse”.

Konstantini ja Erna kirjutised vallandavad grupis vihase sõnavahetuse.

Autota Vladimir

Paar postitust hiljem palub abi Vladimir, kes ütleb, et saabus just Ukrainast ja vajab odavat autot töö tegemiseks.

Vladimiri Facebooki lehekülg näitab, et ta on pärit Rakverest, mitte Ukrainast. Ta käis Rakvere 1. Keskkoolis ja töötab firmas Logistika Pluss alates 3. novermbrist.

Murendavad turvatunnet ja usaldust

Ukrainlased Eestis peaks olema grupp, kus sõjapõgenikest ukrainlased saavad abi ja toetust ning peaksid tundma end turvaliselt. Vaenavad postitused, mis mõeldud konflikti lõkkele puhuma ja kohalikke ukrainlaste vastu meelestama, murendavad turvatunnet.

Usalduse lõhkumine on Venemaa infooperatisoonide sihiks olnud aastaid. Uus ei ole ka see, et püütakse tõestada valet, kasutades selleks avaandmete analüüsi. Seda tehes püütakse lõhkuda usaldust OSINTi vastu, mida lääneriikides tegutsevad organisatsioonid on Venemaa infooperatisoonide paljastamiseks alates 2014. aastast edukalt kasutanud.

Mida sel puhul teha? Konflikti õhutavatest ja väärteavet jagavatest kasutajatest tuleb Facebookile teada anda. Tegevus on edukam, kui seda teha mitmekesi.