Venekeelses sotsiaalmeedias vaenatakse Ukraina sõjapõgenikke

11.03.2022

Sel nädalal kirjutas Propastop, kuidas Kremli rahastatud propagandakanal Baltija.eu meelestab kohalikke vene keelt kõnelevaid inimesi ukrainlaste vastu. Nüüd on vaenu Ukraina sõjapõgenike vastu märgata ka venekeelsetes Facebooki gruppides Таллиннцы (Tallinlased) ja Наша Эстония (Meie Eesti). Just nagu Baltija.eu loo puhul, on ka siin on sihtmärgiks peamiselt arstid ja õed, kes Ukrainast Eestisse saabuvad.

Siin mõned teemad, mis sagedamini mainimist leidsid.

1.Ukraina arstid suhtuvad vene keelt kõnelevatesse inimestesse eelarvamusega

Üks kasutaja muretses, kas vene keelt kõnelevad patsiendid peavad Ukrainast pärit arstile “Slava Ukraine” ütlema – viide Baltija.eu anonüümses artiklis kõne all olnud videole, kus Ukraina arst küsitles haavatud Vene sõdurit.

Mitmeid kasutajaid hirmutas väljavaade, et neid võib hakata ravima ukrainlasest arst.

2. Ukraina arstidel ei ole vajalikku pädevust

Leiti, et Ukraina tervishoiustandardid ei vasta EL nõuetele.

Arvati ka teadvat, et Ukraina arstide diplomid on ostetud.

3. Ukrainlastelt ei nõuta eesti keele oskust, ukrainlased võtavad ära venekeelsete inimeste töö

Gruppide kasutajad olid pahased, et Ukrainast tulnud arstidele ja õdedele pakutakse tööd kohalikku keelt oskamata, samas kui vene keelt kõnelevatelt inimestelt nõutakse eesti keele oskamist. Märkamata jäi, et ukrainlastest arste ja õdesid vajatakse eelkõige Ukraina sõjapõgenike jaoks.

4. Ukrainlased ründavad vene keelt kõnelejaid

Läinud nädalal teavitas Politsei- ja Piirivalveamet sotsiaalmeedias levitatavast valeinfost, justkui oleks Eestis olnud mitmeid füüsilisi rünnakuid rahvuse pinnalt. See tõi gruppides kaasa soovitusi, kuidas end ukrainlaste rünnakute eest kaitsta. Enesekaitseks soovitatakse osta pipragaas ja nukid või lausa tulirelv.

5. Ukrainlased tõrjuvad vene keelt kõnelevad inimsed Eestist välja

Muretseti ka selle pärast, et ukrainlased võtavad ära vene keelt kõnelejate koha ühiskonnas ning tõrjuvad venekeelsed Eestist välja.

6. Ukrainlased võtavad Eesti üle

Imestati, et eestlasi endid ei häiri Ukraina sümboolika kasutamine Eestis, sest ukrainlaste meelest on Eesti iuba Ukraina.

Nii Таллиннцы kui  Наша Эстония grupis võis märgata kasutajaid, kes ärevust ja pingeid sihipäraselt õhutavad. Nende kasutajate profiile ja tegutsemismustreid plaanib Propastop jälgida. Propastop leiab, et vaenuõhutamine rahvuste vahel on ebaõiglane mitte üksnes ukrainlaste vaid ka nende vene rahvusest inimeste suhtes, kes Kremli sõda Ukraina vastu heaks ei kiida ning kes tahavad Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikke abistada.