Eesti venelased koguvad allkirju Ukraina sõja vastu

07.03.2022

Eesti venelaste poolt on algatatud petitsioon, milles saab anda oma hääle sõja vastu Ukrainas. Allkirju kutsutakse change.org keskkonnas andma eelkõige Eestis ja mujal väljaspool Venemaad elavaid venelasi.

Propastop kutsub kõiki Eesti meediakanaleid, eriti venekeelseid, petitsiooni levitama. Ka iga lugeja saab algatust ühismeedias jagades hoogustada.

Eesti venelaste sõna on oluline
On erakordselt oluline, et Eestis elavad venelased väljendavad oma seisukohta Ukraina sõja suhtes. Kremli juhtkond püüab agressiooni õigustada venelaste rahvusliku ühtsuse kaudu. Väidetakse, et Ukrainas kaitstakse vene inimesi, rõhutatakse, nagu oleks toetus venemaalaste poolt sellele “erioperatsioonile” suur. Venemaa riigimeedia loodud libategelikkus püüab seda muljet aktiivselt võimendada.
Allkirjade kogumine võimaldab näidata, et olgu venemaalastega kuidas on – vähemalt Eesti venelased pole selle sõja taga.

President Alar Karis sõnas 26. veebruari Vabaduse väljakul toetusüritusel, et see pole vene rahva sõda. See lause saab aga veel suurema kaalu, kui nii ütlevad venelased ise. Petitsiooni kaaskirjaski sõnastatakse, et venelased “ei saa end lohutada sellega, et meil pole Putiniga mingit pistmist ja seetõttu ei kanna me tema eest vastutust. Pole tõsi: meil on pistmist ja me kanname vastutust.” Toetus aktsioonile võimaldab seda vastutust demonstreerida.

Seisukoha väljendamine on tähtis sõja lõpetamiseks Ukrainas, aga samavõrra ka Eesti ühiskonna enda jaoks. Mida rohkem Eesti venelasi, eestlasi ja kõiki muid rahvusi avalikult sõna võtavad, allkirju annavad või muud moodi sõda taunivad, seda rohkem aitab see kaasa meie ühiskonna ühtsusele. Läbi ühtsuse kasvab aga Eesti julgeolek ja turvalisus.

Sõjavastasus ühendab
Taoliste petitsioonide juues võib saada takistuseks täpne sõnastus, mille poolt või vastu ikkagi kutsutakse allkirju andma. Näiteks on võimalik olla sõja vastu, aga sõnastada ettevõtmine ka hoopis Ukraina poolt olemisena. Üles saab kutsuda veelgi poliitilisema retoorikaga, õhutades Putini või Venemaa vastu olema.

On väga õige, et kõnealune petitsioon on sõnastatud just sõja vastasena. Ükskõik milline on inimeste hoiak muudes küsimustes, kas ta hindab Putinit või toetab hinges Venemaad – sõja vastu saab olla igal juhul.

Vahel saab allkirja andmisel takistuseks ka petitsiooni algatanud isiku vaated või tema poliitilised seisukohad. Käesoleva petitsiooni algatajad on poliitik ja semiootik Mihhail Lotman ja Tartu Ülikooli professor Andrei Makarõtšev, selle eestikeelset teksti saab lugeda siit. Isegi, kui algatajate vaated mõnes muus küsimuses ei meeldi, ei tohi see saada takistuseks hääle andmisele. Silmas tuleb pidada ettevõtmise laiemat eesmärki.

Võimalusi on veel
Teisalt, samas keskkonnas saab igaüks algatada just sellise petitsiooni sõnastuses, nagu talle sobib. Peaasi on oma arvamus välja öelda. Samuti saab oma hääle anda  mõnele teisele Ukraina sõja vastasele allkirjade kogumisele. Näiteks algatus Net Voyne on saanud üle maailma enam kui miljon toetusallkirja.

Change.org on 2007. aastal USAs asutatud petitsioonide koostamise veebileht. Tuntuim algatus lehel on 2020. aastal käivitatud “Justice for George Floyd”, mis kogus rassilise diskrimineerimise vastu pea 19 miljonit toetajat.

Pilt: kuvatõmmis.