Supernädala vastukaja Kremli meedias

17.01.2022

Diplomaatia supernädal – just nii tabavalt nimetas Soome ajaleht Helsinkin Sanomat perioodi, mil toimus kolm kohtumist Venemaa ja Lääne vahel. Kremli nõutud julgeolekugarantiide üle arutasid esmaspäeval, 10. jaanuaril USA ja Venemaa asevälisministrid. Kolmapäeval, 12. jaanuaril leidis aset NATO-Vene nõukogu kohtumine ja neljapäeval, 13. jaanuaril istuti ühe laua taga OSCE-s.

Propastop annab ülevaate, kuidas kajastas kohtumisi Kremli meedia. Vaatleme kahe mõjuka Venemaa portaali ria.ru ja iz.ru pealkirju vahemikus 9.-14. jaanuarini ja võtame kokku mulje, mida Idanaabri propaganda oma lugejatele jätta püüab.

Teema on väga oluline
Kremli meedia pööras nii enne kui pärast kohtumistele suurt tähelepanu. Avaldati kümneid ja kümneid uudiseid ja lugusid, kus sõna said erinevad ametiisikud ning analüütikud. Võib öelda, et vestlusvoorud Läänega olid Kremli meedias nädala peamiseks teemaks ja venemaalaste tähelepanu fookuses.

Kohtumisi ei kujutata Venemaa suure võiduna
Propastopi tööhüpoteesiks oli ettekujutus, et läbirääkimisi püütakse kujutada Venemaa diplomaatia suure eduloona, kus Läänt sunniti Kremli peremeeste nõudmiste järgi painduma. Midagi sellist aga pealkirjad ei väljenda. Vaid mõni üksik lugu esitab kohtumisi Venemaa diplomaatilise võiduna, ülejäänud väldivad selge hinnangu andmist. Iseloomulikuks võib pidada, et kohtumiste tulemustele ei anta värvikaid hinnanguid, vaid kokkuvõtted esitatakse neutraalsete pealkirjade “Kokkuvõte kohtumisest” taha.

Läänt ei kujutatagi väga vaenulikuna
Üllataval kombel puudub lugudes ka teine narratiiv, mida pidasime tõenäoliseks – arvasime, et lood pakatavad süüdistustest Lääne vastu, kes on kohtumistel Venemaa nõudmiste suhtes kurdid, õhutades nii vastasseisu. Vastupidi, USAd, NATOt ja Euroopat kujutatakse mõistlike partneritena, kellel on küll erinevad seisukohad, kuid siiski soov läbi rääkida. Muidugi on Venemaa meedias kogu aeg palju lugusid, mis Läänt kiruvad, aga  kõneluste kontekstis on toon pigem positiivne.
Teiseks üllatuseks on Lääne sõnumite laialdane levik Venemaa meedias. Näiteks tsiteeriti kolmapäeval palju NATO peasekretär Jens Stoltenbergi, kelle sõnad said kohtumise järel vaat et rohkem kajastusi kui Venemaa ametiisikute omad.

Kõnelused vist pigem ikka õnnestusid
Kremli meedia hinnang kõnelustele on üpris ebamäärane. Osad lood on pealkirjastatud viisil, mis jätab mulje kõneluste luhtumisest. Ülekaalus tunduvad siiski kajastused, mis jätavad kohtumiste toimumise faktist positiivse noodi. Esile tuuakse ka lootust suhtlemise jätkumisele tulevikus.

Kokkuvõte: propagandistid kujundavad veel narratiivi
Kremli propagandameedias puudub Läänega kõnelustest rääkides hetkel selge põhinarratiiv ja tugev propagandistlik värving. Jääb mulje, et Venemaa võimurid pole veel läbi mõelnud, mida supernädalast arvata ja kuidas toimunut venemaalastele selgitada. Seisukohti veel kujundatakse ja suuniseid pole meediajuhtidele veel esitatud, seni püüavad propagandaväljaanded toimuvat kajastada nii, et see tulevase Kremli põhijoonest liiga palju ei erineks.

Allpool toome mõned iseloomulikumad artiklid, mis näitavad teema kujunemist päevade kaupa.

Enne kohtumisi: saabuvate kõneluste osas pole optmismi, pigem on Venemaa hoiak karm ning järeleandmatu. Lahendusi otsib pigem Lääs.

Esmaspäev 10. jaanuar, esimese kohtumise järel: valitseb ettevaatlikult positiivne toon, hoidutakse hinnangute andmisest. Antakse teada, et Putin pole veel tulemustega kursis. On ka arvamusi, et tegemist oli Venemaa selge võiduga.

Teisipäev 11. jaanuar: selge hinnangu puudumine, antakse ülevaateid Lääne meedia vastukajadest. Teated dialoogi jätkumisest. Paar pealkirja kirevad taas Kremli võidust.

Kolmapäev 12 jaanuar: teated, et kõnelused toimusid, ilma selge seisukohata ja  hinnanguta.

Neljapäev, 13. jaanuar: läbirääkimiste segane kokkuvõte, neid peetakse nii õnnestunuks kui läbikukkunuks. Peale jääb positiivne toon. 

Reede, 14. jaanuar: ettevaatlikult positiivne kokkuvõte eri allikatest. Vaadatakse Putini poole, lootus vestluste jätkumisest.

Pildid: kuvatõmmised viidatud artiklitest.