Sotsiaalsest sahkerdamisest Ukraina luure näitel

29.11.2021

Bellingcat avaldas 17. novembril põhjaliku uurimuse 2020. aasta juulis 33 Wagneri palgasõduri Valgevene territooriumile viinud Ukraina luureteenistuse operatsioonist. Ettevõtmine lõppes küll tulemusteta, kuna Valgevene võimud pidasid mehed kinni ning andsid hiljem Venemaale välja, kuid on siiski sotsiaalse sahkerdamise heaks näiteks.

Loo on eesti keeles avaldanud Delfi.

Ukraina luure poolt 2018. aastal käivitatud tavapärane operatsioon muutis järgnevate aastate jooksul mitmel korral suunda ja kogus ambitsiooni ning tõi korraldajatele kätte ligikaudu paarisaja Ukrainas võidelnud palgasõduri põhjalikud andmed ja oleks äärepealt lõppenud 33 enim tagaotsitud mehed kinnipidamisega Ukraina pinnal.

Operatsioon on hea näide sotsiaalse sahkerdamise kasutamisest ning illustratiivne tänases situatsioonis, kus neti ja telefonikelmide ohvrite hulk üha kasvab.

Ukraina luure plaan, koguda riigis vastaspoolel võidelnud ja kuritegusid sooritanud palgasõdurite andmeid, oli oma lihtsuses geniaalne ja teostuses suurepärane.

Libadomeenid
Eesmärgi saavutamiseks võeti üle varasemalt Ida-Ukrainas operatsioone korraldanud, kuid tänaseks varjusurmas oleva eraarmee identiteet. Aleksei Maruštšenko poolt loodud eraarmee MAR taust sobis selleks suurepäraselt ning ülevõtmine toimus väga lihtsalt. Eraarmeel oli juba olemas koduleht aadressil chvk-mar.ru. Selle kõrvale lõi Ukraina luure aadressile chvk-mar.org sama kujundusega veebilehe, mis andis operatsiooni korraldajatele usutava väljanägemisega meiliaadressid ja muu vajaliku.

Eraarmee tõsiseltvõetava kesta loomiseks oli vaja tekitada ka ülesanne, mille jaoks palgasõdureid värvata. Selleks sobis ideaalselt Lähis-Idas opereeriv Rosneft ning kattevarjuks firma naftarajatiste turvamine. Värbamist pidi koordineerima MAR ning kandidaatidega suhtlus toimus läbi Ukraina luure poolt loodud libadomeeni office-rosneft.org ja sellega seotud e-posti aadressite.

Värbamine
Palgasõdurite värbajaks valiti vastuluures töötanud eriväelane, kes katteloo kohaselt pidi viibima Süürias. See mulje saavutati spetsiaalse tarkvaraga telefoniga, mis näitas vastuvõtjale, nagu kõne tuleks sellest piirkonnast.

Esimeste kandidaatide seas oli Artjom Miljajev, kes oli teeninud Tšetšeenias, Süürias ja Donbassis ning olnud ka Donetski rahvavabariigis komandöri asetäitja. Temast sai järgmiste palgasõdurite värbamisel keskne koordinaator ning nüüd oli valedele rajatud operatsioonil juba tuntud ja reaalselt eksisteeriv vahemees.

„Värbamiskampaania“ tõi Ukraina luurele kokku sadade palgasõdurite sh Ida-Ukrainas vastasleeris võidelnud kurjategijate elulookirjeldused, teenistuskäigud, autasud, komandöride soovituskirjad ja palju muud vajalikku dokumentatsiooni.

Süüria asendatakse Venezuelaga
Andmetekogum, mis „värbamiskampaaniast“ saadi oli ootamatult väärtuslik. Operatsiooni uueks fookuseks sai tagaotsituimate palgasõdurite reaalne kinnipidamine Ukrainas. Selleks pidi Rosnefti Süüria projektijuht „surema“ ning suhtluse loodud võrgustikuga võttis üle Venezuelas viibiv Rosnefti kuraator, kelle päritolu esitati taas kord tarkvaraga muudetud telefoninumbri abil. Selleks valiti Karakases asuva Venemaa saatkonna number +584129101091.

Sihtkoha vahetus võimaldas põhjendada palgasõdurite vajaduse vähenemist ning selekteerida edasiseks välja just kõige tagaotsituimad.

Sellest, kuidas 33 Wagneri palgasõdurit lõpuks Valgevenesse jõudsid ja kuidas Ukrainal jäi lõpetamata riigist üle lendava kommertslennu maanduma sundimine, loe pikemalt Bellingcatist või eestikeelsest versioonist Delfis.

Kogu uurimine on hea näitlik materjal sotsiaalsest sahkerdamisest ning tehnikatest ja võimalustest, mida ei kasuta ainult luuretegelased, vaid ka tavalised petturid. Üks viimaseid põhjalikemait näiteid pangapettusest Eestis on lahti kirjutatud Õhtulehes ning ka seal saab lugeda telefoninumbrite vahetamisest.

Sotsiaalne sahkerdamine (social engineering) on mõiste tehnika kirjeldamiseks, millega inimeste nõrkusi ära kasutades pannakse nad vabatahtlikult tegema asju, mida tavasituatsioonis ei tehtaks, nagu näiteks andma võõrastele ligipääsu piiratud infole, laskma tundmatut kaitstud territooriumile aga ka järgima ideid, mida iseseisvalt ei toetataks.

Foto: Bellingcati lehelt pärit foto MAR eraarmeesse kandideerinu ordenist.