Õudused nimedega russofoobia ja eestistamine

29.07.2021

Viimastel nädalatel on hakanud Venemaa meedias üha suuremat tähelepanu saama Eesti venekeelse hariduse teema, millega seoses tuuakse aktiivselt pilti mõisted russofoobia ja eestistamine.

Möödunud nädalal sai meediatähelepanu Mstislav Rusakovi videoesinemine Moskva Avaliku Koja korraldatud Kaasmaalaste Foorumil, kus Rusakov ütles, et Eesti väikelinnades on venekeelsetest noortest saamas russofoobid. Ta ütles: “Kui vene laps läheb Eesti kooli, siis saab temast tõenäoliselt eestlane ja on olemas tendents, et nendest saavad rohkem eestlased, kui eestlased ise on – nad häbenevad oma juuri ja nende russofoobia on reljeefsem.”

Veel märkis Rusakov MTÜ Vene Kool Eestis esindajana, et nad on juba kaotanud gümnaasiumi astme, järgi on jäänud veel põhikool ja lasteaed. “Lisaks vene hariduse eestistamise üldisele kampaaniale on hetki, kui kohalikul tasandil, mõnes väikeses asulas, kus elanikkond ei ole väga suur ja kus venelased on vähemuses, suletakse vene koolid. Selle tulemusena võetakse lastelt võimalus õppida vene keeles ja nad on sunnitud minema eesti kooli,” ütles Rusakov.

Rusakov tõi näitena Keila Kooli.  Mäletatavasti lõpetati Keila Koolis venekeelne esimene klass, kuna sinna soovis ainult kaks või kolm last. Rusakov rõhutas, et Keila Koolis on lastel võimalus õppida vene keeles teisest klassist kuni üheksandani. Ta lisas, et koolist ilma jäetud lapsi ei lubatud ebapiisava keeleoskuse tõttu ka eestikeelse kooli esimesse klassi ning sedasi ei võetud lastelt ära mitte ainult venekeelset haridust, vaid ka üldine õigus haridusele.

Mõned päevad hiljem tõi venekeelse hariduse eestistamise teemaks Tallinna linna lehe Stolitas peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin, pääsedes sellega ka Venemaa meediasse. Ta ütles, et kõik praegused Eesti juhtivad poliitikud said Nõukogude perioodil, kui eesti keelel olid kõik õigused ja võimalused arenguks, oma emakeeles kvaliteetse kesk- ja kõrghariduse, kuid nad nimetavad seda perioodi visalt venestamiseks. “Samad poliitikud isegi ei mõtle praegust olukorda, kus Eesti võimud teevad kõik venekeelse hariduse hävitamiseks, nimetada eestistamiseks.”

Üleminek eestikeelsele haridusele on toonud Venemaa meediasse arvukalt lugusid ning trend on kasvav, kuna sel teemal on võtnud sõna nii peaminister kui ka haridusminister. Samal teemal on juba kajanud vastu mitmed Eesti venekeelsed poliitikud ning kohalike valimiste lähenedes kasvab see aktiivsus veelgi.

Foto: Felipe Alonso/Flickr/CC