Mis seisus on Hiina sotsiaalse krediidi süsteem

19.07.2021

Riias asuv NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskus avaldas ülevaate Dr Gulizar Haciyakupoglu pikemast analüüsist, mille keskmes oli Hiinas arendatav sotsiaalse krediidi süsteem (SCS).

Dr Haciyakupoglu analüüsis kirjalike materjalide ja ekspertidega tehtud intervjuude põhjal sotsiaalse krediidi süsteemi hetkeseisu ning võimalikke arenguid.

Ta tahtis leida vastused küsimustele, kui kaugel on SCS ladusalt toimivast, terviklikust ja täiuslikust süsteemist; milline on andmete ja jälgimistegevuse roll SCSi toimimises ning millist mõju SCS võib omada väljaspool Hiinat.

Dr Haciyakupoglu toob analüüsis välja, et SCS ei ole hetkel veel ladusalt toimiv süsteem, vaid pigem on tegemist arengujärgus oleva protsessiga, mis püüab ühendada tervikuks SCSi erinevad osad erasektorist, omavalitsustest ja lõpetades riigiga.

Andmeid ja jälgimise rolli kirjeldades püüab analüüsi autor käia läbi kõik sellega seotud detailid ehk andmete säilitamine ja analüüs, nende jagamine, privaatsustingimused, turvalisus ning lõpuks ka jälgimistegevus kui selline.

Andmete teema ongi analüüsi üks põnevamaid osasid. Näiteks kirjeldatakse seda, kuidas käib või vähemalt võiks käia andmete vahetus SCSi sees erinevate osapoolte, nagu näiteks erasektori ja riigi vahel. Kuidas kasutatakse kommertseesmärgil sotsiaalse krediidi süsteemist pärit riiklikke andmeid või kuidas liigub erasektorist riigile info kommertsettevõtte poolt avastatud seaduserikkumistega, aga ka näiteks seda, kuidas toimub erinevate osapooltega kasutajate sotsiaalse krediidi info jagamine üldisemalt.

Vaadeldes SCSi kasutamist väljaspool Hiinat, on mitmed eksperdid toonud välja ohu, et tehniliselt võimekad autoritaarsed riigid võivad asuda SCSi süsteemi võimalusi jäljendama. Siiski peab analüüsi autor teiste riikide poolt SCSi täpset kopeerimist ebatõenäoliseks.

Foto: kuvatõmmis kokkuvõttest