Dorking Yandexi otsingumootoris

15.07.2021

Juunis kirjutasime Google dorkingust ning selle olulisematest käskudest, mis toimivad nii Google, kui ka Bing otsingumootoritega. Tõhusaks info leidmiseks on aga vaja kasutada võimalikult suurt hulka erinevaid otsingumootoreid ning üheks selliseks, mida kindlasti tasuks info leidmisel proovida on Yandexi otsing.

Yandexi erinevate teenuste, sh otsingumootori kasutamisel tasuks eelnevalt mõelda seal varitsevatele  infoturvalisuse ohtudele ning kaitsta end nende eest.

Yandexi otsingumootoriga edukamaks toimetamiseks peaks teadma põhilisi erinevusi üldistest Google dorkingu käskudest.

Märksõna täpsustused
Yandeks otsib vaikimisi märksõna kõikvõimalikke grammatilisi vorme (sõltub suuresti keelest!). Soovides otsida sõnu selle täpsel etteantud kujul, tuleb märksõna ette seada hüüumärk (!). Otsingus võib kasutada mitut märksõna korraga ning siis otsitakse kogu sõnade komplekti täpselt etteantud kujul.

Näiteks !Curiouser !and !curiouser

Soovides otsida mitut märksõna, millest üks peab kindlasti otsingu tulemustes sisalduma, tuleb selle sõna ette paigutada plussmärk(+). Otsidest mitut sõna, määrab pluss, et sellega tähistatud märksõna oleks kindlasti tulemustes sees, kui teine määratud sõna võib seal olla või mitte olla.

Näiteks croquet +flamingo

Domeenid ja veebilehed
Soovides otsida märksõna mõnelt konkreetselt veebilehelt, serverist, alamdomeenist või aadressilt, teeb Yandex otsingukäskudel selgelt vahet. Kui Googles oli kasutusel käsud site: ja inurl: , siis Yandex näeb ette käsud nii aadressile,lehele, domeenile, kui ka lehe alamdomeenile.

Näiteks Alice url:en.wikiquote.org/wiki/*  otsib märksõna „Alice“ etteantud aadressi kaustast ja kõigist selle alamkaustadest.

Näiteks Alice site:https://en.wikiquote.org  otsib märksõna aadressi kõigist alamdomeenidest ja lehtedelt.

Näiteks Alice host:www.wikiquote.org  otsib märksõna kõigist dokumentidest, mis asuvad www.wikiquote.org hostis (seadmes).

Näiteks viirus domain:ee otsib märksõna „viirus“ kõigist domeenidest, millel laiend .ee, näiteks eesti.ee.

Failid, keeled, kuupäevad
Yandex indekseerib järgmisi failitüüpe: PDF, XLS, ODS, RTF, PPT, ODP, SWF, ODT/ODG, DOC.

Selliste laienditega failidest otsides, peab märksõna järgi sisestama käskluse mime: näiteks mime:PDF

Proovi nimekiri mime:xls

Veebilehed võivad sisaldada keelemääratlust, millises keeles on leht loodud. Yandex võimaldab otsida, piirates otsingut ühe konkreetse keelega. Näiteks, tahtes otsida märksõnu veebilehtedel, kus on keeleks määratud eesti keel, tuleb märksõnale lisada täiendus lang:et . Keelemääratlused on formaadis  ISO 639-1.

Yandex otsing lubab seada ka dokumentide loomiskuupäeva, millest otsingut teostada. Ajaformaadiks on YYYYMMDD.

Näiteks otsides konkreetsel kuupäeval loodud dokumentide hulgast, peab otsima märksõna date:20210715

Samuti on kasutusel ajalised määratlused < , > , <= , >= . Näiteks otsides märksõna dokumentidest, mis on loodud hiljem kui 31.12.2019 tuleb otsida märksõna date>20191231

Otsida on võimalik ka teatud ajavahemikul loodud dokumentide hulgast, siis tuleb sisestada ajavahemik kahe punkti ümber ehk märksõna date:20200110..20200210. Sellise käsu puhul otsitakse märksõna ajavahemikul 10.01.2020 kuni 10.0s.2020 loodud dokumentidest.

Lisaks on võimalik kasutada kuupäeva määramisel tundmatu numbri asendajat * ehk märksõna date:202002*, mis otsib märksõna veebruaris 2020 loodud dokumentide seast.

Olulisemad täiendused „“       *    |   on sama efektiga, nagu Google ja Bing otsingumootorite puhul.