Valgevene propaganda sarnaneb nõukogude omaga ja lähtub Venemaa kogemustest

08.07.2021

Mis Valgevene propagandas toimub? Riigis, kus aastaid puudus selgelt väljendatud ideoloogia, ega räägitud kalduvustest propagandale on viimaste kuude jooksul kõik muutunud.

Võtame lähtepunktiks Ryanairi intsidendi, kui Valgevene seisis silmitsi rahvusvahelise isolatsiooni ja Lukašhenka režiimi vastu suunatud aktiivsete tegevustega. Sel perioodil saabus appi Venemaa vastupropaganda, saades Valgevene kaitsjaks ja eestkostjaks hääleks.

Lukašenka ei pidanud tõrjuma mitte ainult Lääne rünnakuid, vaid andma ka ennetavaid kommunikatiivseid rünnakuid. Neist aga oli selgelt tunda sõsarriigi õpetlikku rolli.

“Valgevene peatab osalemise Euroopa Liidu idapartnerluse algatuses ja lõpetab koostöö seadusevastase migratsiooni takistamisel. Valgevene «ei saa täita oma kohustusi selles kokkuleppes Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide ja piirangute kontekstis», teatas Valgevene välisministeerium.

Samal ajal jätkas Valgevene president aktivist Raman Pratasevitši juhtumi kohta oma versiooni rääkimist ning Lääne süüdistamist.

Seejärel läks Minsk konkreetsete teemade juurde. Kuna Lääs puudutas inimõiguste ja sõnavabaduse teemat, otsustas ka Lukašenka kasutada vasturünnakuks samu narratiivne. Näiteks koostas Valgevene Välisministeerium juuni lõpus inimõiguste raporti “Kõige värvikamad inimõiguste rikkumised teatud maailma riikides”.  Viimane selline raport avaldati 2013. aastal.

Raportis leidis oma koha ka Eesti. Tekstis öeldakse, et „mittekodanike arv Eestis on endiselt suur ja moodustab 5,3% kogu elanikkonnast. Elanike süsteemne diskrimineerimine jätkub ebapiisava eesti keele oskuse tõttu, mis viib muukeelsete elanike seas kõrge töötuse ja vaesuse tasemeni. ”

Raportis mainitakse ka Sergei Seredenko kinnipidamist ja Sergei Tšaulini ülekuulamisele kutsumist 9. mail. Ootamatult on raportisse sattunud ka õigeusu teema, mille kohta kirjutatakse raportis, et Moskva patriarhaadi all tegutseva Vene Õigeusu Kiriku ohuks tunnistamine Eesti Kaitsepolitseiameti poolt ohustab usuvabadust.

Tundub, et Lukašenka sai Kremlilt lisaks poole miljardi dollari suurusele abile ka propagandatrikkide oskusteabe. Kõik ülaltoodud teemad, mida Valgevene hakkas rahvusvahelises inforuumis ühtäkki kasutama on väga sarnased Venemaa propaganda narratiividega ehk Lääne süüdistamine kahepalgelisuses, inimõiguste rikkumises, õigeusu rõhumises ja usuvabaduse piiramises ning mittekodanike diskrimineerimises.

Viimase kuu jooksul on sellele nimistule lisandunud ka peaasjalikult Iraanist pärit illegaalide maale toomine ning Leedu suunas lähetamine, mille tõttu kuulutati seal 3 juulil välja hädaolukord.

Ka seda „trikki“ ei mõelnud välja Valgevene, vaid seda kasutas Venemaa juba 2015. aastal Soome vastu. Selle kohta on Soome siseministeeriumi endine kantsler Päivi Nergi kirjutanud oma raamatus, et tegemist oli erakordse olukorraga, sest alates 1944. aastast oli Soome idapiir olnud praktikas täiesti rahulik. „Nüüd oli migratsiooniteemast aga saanud ka välispoliitiline küsimus. Mitmed eksperdid hoiatasid, et Venemaa saadab teadlikult kolmandate riikide migrante Soome (ja ka Norra) piirile, et sellisel viisil sanktsioone kehtestanud Euroopale sõnumit saata.“

Foto: dw.com