Kevadtorm – provokatsioon ja surmavad bakterid

20.05.2021

Nii nagu on kevadeti saanud traditsiooniks õppused Kevadtorm või Siil, nii on saanud traditsiooniks ka kremlimeelse meedia häälekad reaktsioonid neile. Erandiks polnud ka 2021. aasta, mil Eestis toimuvat õppust rünnata võeti.

Sel aastal korrati Kevadtormiga seoses juba nädal tagasi välja toodud jutupunkte NATO ohust Venemaa piiril, ründavast NATO õppusest, Venemaa vastu suunatud provokatsioonist. Esimest korda sai kuulda, et siit võib Venemaale kanduda surmavaid baktereid.

Vesti kirjutab näiteks NATO tugevnemisest Venemaa piiril. Kevadtormi algust kajastava loo pealkirjas kasutatakse tsitaati „See on provokatsioon“, mis uudise tekstis sees on lõiguna Ivan Konovalovi kommentaarist nädal tagasi toimunud õppuse Swift Response kohta.

Gazeta.ru on pealkirjastanud Kevadtormi algamisest rääkiva loo “„Venemaa on endiselt suur probleem“, NATO sõjavägi alustas manöövreid Eestis”. Ka selles loos tuuakse sisse varasemad õppused ning nende kohta ilmunud kommentaarid Konovalovilt ja Shoigult, mida näiteks saime lugeda õppuse Swift Response kohta.

RuBaltic kirjutab Kevadtormist pealkirja all „Eestis algas NATO osalusega suurõppus“.

Valgevene telekanal TV1 on seadnud Kevadormi algusest rääkiva loo fookuseks õppuse suuruse, tuues välja, et tegemist on ajaloo suurima Kevadtormiga. Loos räägitakse sellest, kuidas NATO on aktiivselt õpetamas endisi Nõukogude Liidu riike, nagu Balti riigid, Ukraina ja Gruusia, osaledes seal igal aastal tosinal õppusel. Loos öeldakse ka välja, et Eestis toimuv on väike osa NATO üldisest, kasvavast sõjalisest tegevusest Venemaa ja Valgevene liidu, eriti Valgevene vastu.

Izvetija avaldas loo „Venemaa piiri lähedal“ toimuvast õppusest, keskendudes selles Ivan Konovalovi antud kommentaaridele. Konovalov peab NATO vägede õppust Venemaa piiri läheduses 1997. aastal sõlmitud vastastikuste suhete, koostöö ja julgeoleku põhiakti rikkumiseks. Konovalovi hinnangul on Kevadtormi näol tegemist ründava, mitte kaitsva iseloomuga õppusega, põhjendades oma seisukohta Prantsusmaa tankide ja Ühendkuningriigi ründekopterite osalemisega õppusel.

Info24.ru portaalis on Kevadtormi õppuse algusest rääkivale uudisele lisatud täiendusena lõik, milles Venemaa Julgeolekunõukogu esimene asekantsler Juri Averjanov väljendab muret NATO rajatiste üle Venemaa piiri läheduses, kuna sealt võib Venemaale sattuda surmavad bakterid ja muud nakkushaiguste patogeenid.

Elavat tähelepanu on pälvinud ka Kevadtormil osalevad nõukogude päritolu ründelennukid Su-22, mille kohta Venemaa meedia toob välja, et tegemist on kuuekümnendatest aastatest pärit Su-17 edasiarendusega.

2017. aastal pälvis Kevadtorm Venemaa tähelepanu ühe talupidaja kaebuse tõttu, 2018. aasta kevadel toimunud õppus Siil oli sihtmärgiks nii sotsiaal- kui ka tavameedias, 2019. aastal jäi Kevadtorm Venemaa meedia hambusse Sillamäel toimunud juhtumi tõttu.

Foto: ekraanitõmmis veebilehest