Eesti rahastab sadade tuhandetega Kremli propagandat

17.05.2021

Eestist ja teistest Balti riikidest liigub aastas Venemaa propagandatööstusele sadu tuhandeid eurosid, mille toel siinseid ühiskondi lõhestada ja inimesi solvata.

Propastop on korduvalt kirjutanud Venemaa meediakanalitest leitavatest Eesti firmade reklaamidest, mis on jõudnud nendesse kanalitesse läbi Google Display Network reklaamivahendusplatvormi kaudu.

Sel korral võtsime uurida, milline võiks olla siinsete firmade rahaline panus, millega Eesti ja laiemalt Lääne-vastast propagandat toota ja levitada aidatakse.

Võtsime märtsi kuu jooksul vaatluse alla kümme Balti riikides enim tarbitavat Venemaa meediakanalit (AIF, EADaily, GZ.ru, KP.ru, Lenta, Life, RBC, Rusvesna,Ssputinknews, VZ.ru), millel otsene või vahendatud seos Kremliga ja mis kasutavad veebilehele reklaamide kuvamiseks Google reklaamivahendusteenust. Lugesime kokku reklaamide esitamiseks broneeritud kohad ehk mitu reklaami avalehel või ühe artikli juures kuvatakse.

Miljonid näitamiskorrad
Similarwebi abiga tuvastasime valitud kümne propagandalehekülje külastatavuse koguarvu kuus ning Alexa Rankingu abiga leidsime osakaalu, kui suur protsent lugejatest on pärit Eestist, Lätist ja Leedust.

Kombineerides kahe juhtiva veebilehtede statistikaga tegeleva teenuse andmeid, arvutasime välja kolmest Balti riigist Venemaa infokanalitele saabuva külastuste arvu. Korrutades igale lehele tehtavate külastuste arvu seal olevate reklaamide asukohtade arvuga, saame iga valitud veebilehe kohta koguhulga, mitu korda Eesti, Läti või Leedu lugejatele kokku reklaame esitatakse. Näiteks veebilehel Komsomolskaja Pradva, mida Eestist aktiivselt loetakse, kuvatakse siinsetele lugejatele reklaame ühes kuus kokku ligikaudu 14 000 000 korda.

580 000 eurot aastas
Tasu reklaami kuvamise eest on erinev, kuid Google Display Networki kaudu reklaamide ostmisel oli 2021. aastal 1000 näitamise ehk 1 CPM (cost per mille) keskmiseks hinnaks 2,8 dollarit. Samas võib see hind olla ka 0,01 dollarid tuhande reklaami näitamise kohta.

Global Disinformation Index on 2019. aastal avaldanud põhjaliku uuringu reklaamide avaldamisest valeinfot ja vandenõuteooriaid levitavatel lehtedel ning kasutanud seal väga konservatiivset lähenemist ja võtnud tuhande reklaami näitamise hinnaks 0,7 dollarit CPMi kohta.

Otsustasime kasutada samasugust konservatiivset lähenemist ning korrutasime kõigi kümne Venemaaga seotud veebilehe reklaamide esitamise arvud läbi hinnaga 0,7 dollarit ehk 0,58 eurot 1000 näitamise kohta.

Sellise arvutuse kohaselt liigub 12 kuu jooksul Balti riikidest Venemaa propagandatööstuse neile kümnele kanalile ligikaudu 0,6 miljonit eurot aastas, millest 58% tuleb Eesist, 24% Lätist ja 18% Leedust.

Tõenäoliselt on Balti riikidest Venemaa meediakanalitele liikuvad summad oluliselt suuremad, kuna vaatluse all oli üks väike osa sellistest lehekülgedest ja keskkondadest.

Plaanime sel teemal kirjutada jätkulugusid ning avada, kuidas sellise probleemiga on võideldud mujal maailmas, mida saaks iga inimene ise ära teha ning miks see meie kõigi mure peaks olema.