Rahvusraamatukogu kutsub panustama infokorratusi ja -manipulatsioone käsitleva andmekogu loomisesse

22.04.2021

Rahvusraamatukogu alustas infokorratust ja -manipulatsiooni puudutava kirjanduse ja info aktiivset kogumist ning jagamist.  Eesti mätta otsast vaadates on põhjuseid päris mitu. Meie ajalooline taust ja geograafiline positsioon on tinginud juba aastakümneid infomanipulatsioonidega seotud teemade pideva aktuaalsuse. Sotsiaalmeediakanalite eripärade või geopoliitilise olukorra ja praegu ka aktuaalse koroonaviiruse tõttu võib öelda, et tegemist on valdkonnaga, mille mõtestamise sees olemine ja sealt osa võtmine on Eestile kriitilise tähtsusega nii ühiskondliku koherentsuse kui ka julgeoleku ja iseseisvuse tagamise aspektist. 

Desinfot, meedia- ja infomanipulatsioone puudutavate uurimuste ja käsitluste hulk suureneb kiirenevas tempos. Kuid nii huvilisel kui ka professionaalil on hetkel keeruline saada temaatilist infot ühest kohast ja lihtsalt.  

Seepärast võtsimegi Rahvusraamatukogus ette töö hakata koguma teadlikult kirjandust, raporteid, uurimusi ja muid materjale, mis lähevad märksõnade nagu infokorratus, infomanipulatsioonid, desinformatsioon, valeuudised kategooriate alla. 

Infokorratusi ja -manipulatsiooni puudutava teabevälja korrastamiseks oleme esiteks hakanud selle aasta algusest aktiivselt ja teadlikult tellima uuemat rahvusvahelist kirjandust. Eraldi sai Esteri e-kataloogi loodud desinformatsiooni kategooria, mille alt on teoseid tulevikus lihtsam leida ning tellida. 

Samuti hakkame silma peal hoidma erinevatel uuringutel ja analüüsidel. Sealhulgas ka sellel,  milliseid lõputöid on Eestis sellel teemal kaitstud või Eestit puudutavaid uurimistöid tehtud. Eraldi tähelepanu pöörame Eestit puudutavatele, meie julgeoleku kontekstis olulistele või meie teadlaste kirjutatud artiklitele. Kuna valdkonnas uue teabe loomine on praegu väga aktiivne, siis püüame keskenduda eelkõige kõige olulisemale ja mõjukamale uuele teabele. Samuti pakume viiteid olulisematele eesti- ja võõrkeelsetele infovaramutele ning mõttekodadele. Jälgime seda teemat Euroopa Liidu teemade kontekstis. 

Info kogumine on vaid veerand võitu. Kogutud infot teeme aktiivselt kättesaadavaks oma veebilehel (nlib.ee/infomanipulatsioonid) ning lõime ka eraldi listi, kuhu registreerunud hakkavad perioodiliselt saama ülevaateid, mida uut on Rahvusraamatukogusse saabunud või maailmas avaldatud. Listiga saab liituda siit: https://www.nlib.ee/et/desinfo-uudiskiri  

Kuna tegemist on dünaamilise valdkonnaga, siis ootame ka soovitusi ja ettepanekuid oluliste uute teoste, raportite, analüüside või muude infoallikate kohta aadressil [email protected].

Rahvusraamatukogu