Koroonasõnumite teejuht

12.04.2021

Kas sul on tunne, et oled eksimas erinevate koroonasõnumite sekka? Kas õhk on hägus erinevatest hoiakutest, üleskutsetest ja arvamustest, millest keeruline ülevaadet saada?
Propastop tuleb appi ja joonistab koroonasõnumid lahti. Kujutame olukorda maakaardina, erinevate sõnumite gruppe mandrite ja saartena, mille suurus vastab tinglikult vastava seisukoha nähtavusele avalikus ruumis. Kaasnevast legendist saad lugeda, kes on sõnumite taga ja kui kriitilised peavoolu suhtes ollakse.
Kuhu paigutad sellel kaardil enda hoiakud ja seisukohad?

Meetmete toetajad
Kõige nähtavam grupp, kelle seisukohta saab kokku võtta lausega “Koroona on tõsine haigus ja sellest jagu saamiseks tuleb teha nii, nagu juhid ja arstid ütlevad.”
Peamiseks teemade ringiks on sellel grupil tegutsemisjuhiste andmine, käitumisreeglite kehtestamine ning piirangute järgimine. Sõnumite toon on asjalik-murelik, kui jagatakse kriitikat, siis meetmete eirajate suhtes.
Rääkijateks on  grupis eelkõige riiklikud struktuurid (ministeeriumid, terviseamet), meditsiiniasutused ja arstid. Grupi sõnumeid toetab meedia, levitades kampaaniaid, üleskutseid ja õpetussõnu. Kaasa aitavad tavainimesed, näiteks oma koroonakogemusi vahendades või somes “Olen vaktsineeritud” raami kasutades. Reeglina on selgelt tuvastatav, kes on selle grupi sõnumite edastaja ja mis on tema agenda.
Näiteid:
Terviseameti Facebooki leht
Vaktsineeri.ee veebileht
Delfi hinnang piiranguvastaste meeleavaldusele

Andmejälgijad
Väike grupp, kelle hoiakut väljendab lause “Vaatame, mida näitavad andmed”.
Sõnumite fookus on statistikal, faktidel ja numbritel. Analüüsist tulenevalt kas toetatakse meetmeid või siis kritiseeritakse neid mõõdukalt, pakkudes mõnikord ka omapoolseid ettepanekuid.
Selle grupi rääkijateks on ametiasutused ja massimeediakanalid koroonastatistikat vahendades, spetsialistid arvamusartiklites, erinevad asjatundjad ja huvilised sotsiaalmeedias. Reeglina on rääkija ja tema positsioon selgelt tuvastatav.
Näited:
ERR uudistesaate igapäevane koroonastatistika
Postimehe uudis koroonanäitajast
Indrek Sauli Facebooki leht

Vaktsiinikõhklejad
Raskesti hoomatava suurusega grupp, kelle hoiakut saab väljendada lausega “Olen küll vaktsineerimisega nõus, kuid mitte selle vaktsiiniga, mida pakutakse. Pigem jälgin olukorda.”
Grupi fookus on just nimelt vaktsiinidel, nende headusel ja kõrvaltoimetel. Muud teemad jäävad tahaplaanile. Toon on pigem kõhklev, mistõttu mõjuvad seisukohad vaktsiinikriitilisena või isegi -vastasena.
Rääkijate enamuse moodustavad tavalised inimesed. Osa neist on Sputnik V usku, teised jälle pigem AstraZenecas kahtlejad. Oma roll on ajakirjandusel, kes inimeste kõhklusi vahendavad ja uudiseid kõrvaltoimetest esile tõstavad. Sõnumi võimendamisest on huvitatud Kremli, kelle kõrvad paistavad Sputnik V propaganda tagant.
Näited:
ERR lugu eestivenelaste usaldamatusest osade vaktsiinide vastu
Õhtulehe juhtkiri 

Meetmete kriitikud
Arvukas grupp, kelle agenda võtab kokku lause “Koroona on tõsine haigus, ent seda ohjeldatakse valede sammudega”.
Fookus on eelkõige kriitikal ja nurinal välja pakutud ja ellu viidud lahenduste üle, sekka pakutakse ideid, mida võiks-tuleks teisiti teha.
Rääkijateks on kirju ring eraisikuid ja organisatsioone. Siin on erialaühendusi ja ettevõtjaid valdkonnast, mis on koroonapiirangutega pihta saanud, opositsioonilisi poliitilisi jõude. Tavainimestest kuulub siia palju erinevaid gruppe, näiteks lapsevanemad, kes ei saa lapsi lasteaeda viia või siis inimesed, kes koroonatalgutel süstita jäid. Sõna sekka ütlevad perearstid, kelle meelest peaks vaktsineerimist teisiti korraldama. Gruppi kuuluvad ka need eksperdid, kes kritiseerivad ametlikku koroonakommunikatsiooni. Ajakirjandusel on oma osa selle grupi sõnumite levitamisel meetmeid ja otsustajaid kritiseerides.
Näited:
ERR uudis vaktsineerimistalgute läbikukkumisest
Soccernet.ee kritiseerib terviseameti jalgpallikoondist puudutavat otsust
Perekooli foorumi teema valitsuse sammude kohta

Vaktsiinivastased
Väike grupp agendaga “Koroona võib küll olla tõsine haigus, aga vaktsineerimine pole lahendus”. Sõnumid on keskendunud vastuseisule sellele ühele koroonameetmele, olles muudes küsimustes kas neutraalsed või mõõdukalt kriitilised.
Rääkijad on reeglina selgesti tuvastatavad, koondunud vaktsiinivastastesse somegruppidesse. Seoseid on ka vandenõuteoreetikutega, kes näiteks kahtlustavad vaktsiinidesse peidetud kiipe.
Näide:
Vaktsiinivastane Facebooki grupp

Alternatiivravi pooldajad
Pigem väike grupp sõnumiga “Küllap on koroonahaigus olemas, aga selle vastu aitab hoopis muu ravi kui ametlikult pakutakse”. Sõnumid on keskendunud enda maailmavaatest tulenevate lahenduste propageerimisele.
Rääkijatena saab üles lugeda rohkem või vähem esoteerilised somegrupid, mis propageerivad alternatiivmeditsiini, loodusravi, ravi kristallidega, MMSi tarbimist, õiget toitumist, energeetilist tasakaalu või tervendavat uskumust-religiooni.
Näide:
Soovitused rahvameditsiini-teemalises Facebooki grupis

Koroonapiirangute vastased
Üpris arvukas grupp, kelle sõnum vastandub koroonameetmete toetajatele. “Piirangud koroona ohjeldamiseks on kaugelt üle vajaliku määra,” kõlab nende mantra.
Gruppi eristab just sõnumite toon: ollakse väljakutsuvalt vastu kas maskidele, vaktsiinile, piirangutele või järelevalvele. Rahulolematus toimuvaga väljendub radikaalsetes nõudmistes kas millegi karmistamises või siis leevendamises.
Rääkijateks on lai ring eraisikuid ja organisatsioone, nii eraettevõtjate kui poliitilise opositsiooni äärmuslikumalt tiivalt. Sekka satub ka energiast pakatavaid vandenõuteoreetikuid. Ajakirjandus ei vahenda seda sõnumite ringi otse, küll aga kaudselt nende tegevust kajastades, näiteks meeleavaldusi uudistes esile tuues ja aktiviste intervjueerides. Nii võib jääda mulje, et grupp on häälekam kui tegelikult ollakse. On viiteid, et sellegi grupi taga on välismaiste mõjuagentide huvid, kuid seoseid on keeruline tuvastada.
Näited:
TV3 intervjuu maskivastase abielupaariga
Virtuaalne meeleavaldus Facebookis piirangute vastu
Objektiiv.ee juhtkiri

Valitsusvastased
Väike grupp, mis keskendunud otseselt praeguste juhtide kriitikale “Juhid peavad tagasi astuma, sest on kriisile reageerinud valesti”. Kriitiline ja vastase hoiak on keskendunud just otsustajate vaenamisele.
Rääkijateks pigem selgesti tuvastatavad poliitilised oponendid ja nende meediakanalid.
Näide:
Valitsusvastane postitus Facebookis

Koroonaeitajad
Kõige äärmuslikum grupp, mille sõnumi võib kokku võtta lausega “Koroonat pole olemas, kõik toimuv on ülereageerimine”.
Fookus on just pandeemia kui niisuguse eitamisel, aga samuti toimuva põhjendamisel vandenõuteoreetiliste seisukohtadega.
Rääkijatena saab viidata vandenõuteooriaid harrastavatele gruppidele, üksikutele aktiivsetele isikutele. Ühe alamgrupina esile tuua koroonamuretud, kes näitavad oma tegutsemisega, näiteks pidudega, et koroonat ei eksisteeri.
Näide:
Telegram.ee temaatiline arutikkel
ETV saade “Pealtnägija” annab ülevaate pandeemiaeitajatest

Sõnumite kaart: Propastop (loe kasutusõiguse kohta siit)