Testi oma vastupanuvõimet info-ohtudele

25.03.2021

Esmaspäeval algas üleeuroopaline meediapädevuse nädal ning üks osa sellest on infokorratuse suhtes vastupanuvõimet mõõtev testi ja e-kursust ühendav keskkond Desinfotest.ee.

Desinfotest koosneb 20 elulisel näitel põhinevast küsimusest, mis katavad ära ühe osa elektroonilises infokeskkonnas varitsevatest ohtudest. Iga küsimuse juures on vastuse variandid, millest tuleb leida kõige sobivaim. Pärast vastusevariandi valimist kuvatakse õige ning põhjendatakse, miks. Samuti kirjeldatakse iga küsimuse järel, millest antud kaasus räägib.

Testi/e-kursuse läbimine võtab aega ligikaudu 30 minutit ning seda on võimalik teha mitmes osas.

Testi valmimisele andis oma panuse ka Propastopi meeskond.