Propagandasõnastik – kuritahtlik faktikontroll

18.03.2021

Faktikontroll kui valdkond ning sageli ka rubriik meediaväljaannete portaalides on kogumas järjest suuremat tähelepanu ja populaarsust. See aga on üha rohkem toomas päevakorda mõiste kuritahtlik faktikontroll (malicious fact-checking).

Kuritahtlik faktikontroll on tegevus, millega valeinfole või valedele järeldustele antakse juurde tõesuse ja kontrollituse märge väites, et esitatud info on läbinud faktikontrolli ja seetõttu õige.

See taktika kasutab ära faktikontrolli kui tegevuse head mainet, mis on saavutatud läbi faktikontrolli põhimõtete järgimise ja struktureeritud kontrollitegevuse ning lähtub eeldusest, et faktikontrolli järeldusi keegi täiendavalt ei kontrolli. Osaliselt langeb selline tegevus kokku vale lipu taktikaga.

Faktikontroll kui selline püüdleb ühetaolise ja struktureeritud tegevuse suunas, kus faktikontrollija tõsiseltvõetavust kinnitab suurematesse võrgustikesse kuulumine ning sealt tulenevate põhimõtete järgimine.

Näiteks suur osa faktikontrolli ettevõtmistest püüab saada Poynteri Instituudi juures tegutseva Rahvusvahelise Faktikontrolli Võrgustiku (IFCN) liikmeks. Pikemalt seal kehtivatest tingimustest saab lugeda Propastopi artiklist.

Foto: Blogtrepreneur/Flickr/CC