Propastopi viis aastat

25.02.2021

Propastopil möödus 24. veebruaril 5 aastat blogi käivitamisest. Tänaseks oleme avaldanud 572 artiklit.

Vaatasime tagasi möödunule ning toome välja olulisemad seigad nendest aastatest.

 

2016. aasta mais märkasime vajadust riikliku ümberlükkaja järele. See vajadus on jätkuvalt olemas.

Samal kuul tulime välja üleskutsega asuda märgistama Eestis levivaid propagandakanaleid.

2016. aasta juunis käivitasime propagandatermomeetri. See tööriist on tänaseks küll ununenud, kuid osa temast elab edasi Propamonis.

2016. aasta augustis avaldasime esimese versiooni propagandabingost.

2016. aasta septembris tõstatasime esimest korda arutelu vajadusest Eesti oma faktikontrolli järele. Jätkasime selle teemaga ka järgnevate aastate jooksul.

2017. aasta jaanuaris tõime esimest korda päevavalgele probleemi Eesti firmade reklaamide avaldamisega Venemaa propagandameedias. Oleme seda teemat hoidnud aktuaalsena tänaseni.

2017. aasta veebruaris täiendasime aasta varem avaldatud Venemaa meediakanalite musta nimekirja.

2017. aasta mais avaldasime ka väljaspool Eesti piire palju tähelepanu saanud artikli Maša ja karu multika võimalikust seotusest propagandaga.

2018. aasta märtsis publitseerisime esimese osa Propastopi Müüdimurdja rubriigist. Sinna on tänaseks kogunenud 7 artiklit.

2018. aasta aprillis tõime avalikkuse ette Venemaa propagandaväljaandeid monitoorida aitava lahenduse Propamon.

2018. aasta mais tegime algust Venemaaga seotud aktivistide võrgustikest kirjutamisega.

2018. aasta detsembris avaldasime esimese artikli FB grupiga Estoners seotud valeuudisest ja seal kasutatavast hashtagist ESTexitEU. Sellega kaasnenud valekontode jälitamine võttis järgneva kuu.

2019. aasta jaanuaris kirjutasime ülevaate onlinemeedia pisivormidest.

2019. aasta septembris tõime avalikkuse ette valge nimekirja esimese osa, kuhu kandsime venekeelse meedia tõsiseltvõetavad kanalid

2019. aasta suvel võtsime aktiivsemalt ette Eestis avaldatavate Venemaa propagandakanalite sulgemise teema, mille raames käivitasime rahvaalgatuse.

Läbi aastate oleme andnud oma panuse avalikest allikatest info otsimise oskuste kasvatamisesse, korraldades vähemalt kaks korda aastas pildimängu.

Aastate jooksul oleme seadnud sisse suhted sarnastel teemadel kirjutavate seltskondadega ja avaldanud mitmeid täistõlkeid.

Viie aastaga on püsirubriikideks kujunenud propaganda sõnaraamat ning raamatukogu.

Läbi aastate oleme andnud panuse ka erinevate demagoogiavõtete lahtikirjutamisesse.

 

Foto: woodleywonderworks/ Flickr/CC