Allikapesu Venemaa moodi

18.02.2021

EUvsDisinfo avaldas veebruari alguses artiklite seeria prantsusekeelsetest libaväljaannetest ja „ajakirjanikest“, keda Kremli meedia esitab kui tunnustatud Lääne ajakirjanikke ja kasutab nende materjale Lääne kritiseerimiseks.

Esimeses loos vaatleb EUvsDisinfo väljaandeid, mis saavad Venemaa meediakanalites kasutust allikana, mida tsiteeritakse. Artiklis tuuakse välja näiteks kolm prantsuskeelset veebisaiti  Les Moutons enragésRéseau International ja Agoravox, millest pärit materjale avaldavad usinalt Rossiya Segodnya võrgustikku kuuluvad Insomi ja RIA Novosti. Nendest kanalitest jõuavad juba “Prantsusmaa ajakirjanike” ja “Prantsuse meedia” seisukohad teistesse kremlimeelsetesse väljaannetesse.

Nimetatud allikatest hakkavad silma kremlimeelsed käsitlused Krimmist, Navalnõi mürgitamisest ja muud Venemaa jutupunkte edastavad kajastused. Sageli on aga need jutupunktid, mida „Prantsusmaa väljaannetes“ esitatakse pärit Venemaa meediast.

Teises loos vaatleb EUvsDisinfo lähemalt mustrit, kuidas Venemaa jutupunktid prantsuskeelsesse „väljaandesse“ satuvad ning sealt juba Prantsusmaa ajakirjaniku seisukohtadena tagasi Venemaa meediasse jõuavad.

EUvsDisinfo toob näitena välja kanali Donbas Insider, mille asutajaks on Prantsusmaa kodanik Christelle Néant, kes kolis oma kommunistlike ja imperialismivastaste vaadete tõttu Donbassi. DI avaldab prantsuskeelse tõlkena artikleid Venemaa meediast, mida siis omakorda Venemaa meedia hiljem kasutab oma lugudes kui Prantsusmaa ajakirjaniku seisukohti.

Tegemist on ühe väga selge näitega allikapesust, millega legitimeeritakse kahtlast sisu ning tuuakse see suurtesse meediaväljaannetesse.

Foto: EUvsDisinfo.org