Propagandahoroskoop aastaks 2021

31.12.2020

Aasta 2020 kujunes koroona-aastaks ning pandeemiaga võitlemine pani oma pitseri kõigile tegevustele, mistõttu saab seda pidada ka Eesti-vastase mõjutustegevuse vaheaastaks. Teemad olid teised ning paljud planeeritud aktsioonid ei omandanud soovitud tähelepanu või jäid sootuks toimumata.

Vaatame ette algavale 2021. aastale ning püüame ennustada, mida see toob Eestile kaasa propaganda võitlusväljal.

Sputnik V
Esimene kvartal näitab, kuidas hakkab Eestis minema vaktsineerimisega ning sellest sõltub, kas Venemaa loodud Sputnik V vaktsiin omab jõudu Eesti ühiskonna lõhestamisel. Juhul, kui Eestis vaktsineerimine peaks takerduma või toimuma avalikust ootusest aeglasemalt, ilmub Sputnik V uuesti avalikus ruumis tähelepanu alla.

Sotsiaalmeedia keskkondade mõju kasv propagandas
Möödunud aasta tõi avalikkuse ette mitmeid uusi algatusi sotsiaalmeedias. Tekkisid uued Facebooki grupid ja lehed, mis püüdsid kohalikku venekeelset elanikku.

2021. aastal näeme selle teema arenemist. Selliseid gruppe tekib juurde ning lisaks katsetatakse ka mitme uudisteportaali algatusega. Käivitajateks kohalikud kremlimeelsed aktivistid.

Arenev kanal Telegram
2020. aastal lõid mitmeid Eesti venekeelsed infokanalid omale konto ka Telegrami keskkonda. Selle tegevuse jätkumist ja arenemist näeme ka 2021. aastal, kuna platvormi populaarsus Venemaal on kasvamas.

Venekeelne kooliharidus
2021. aastal on oodata Eesti venekeelse koolihariduse diskussiooni elavnemist. Seda on intervjuus mõista andnud ka Venemaa suursaadik Eestis. 2019. aasta detsembris nägime, kuidas aktivistid elavnesid ja koondusid Keila koolis venekeelse hariduse andmise lõpetamise takistamiseks.

Pehme jõud
2021. aastal saab kindlasti Eestis olema Venemaa pehme jõu mõju kasvatamise aeg. Viimastel aastatel oleme juba näinud erinevaid keele, kultuuri ja religiooni kasutamise juhtumeid Kremli sõnumite levitamisel ning algaval aastal näeme selle intensiivistumist. Sellise tegevuse tõttu saavad hoogu juurde ka kohalikud kremlimeelsed MTÜd.

Maarjamäe memoriaali teema jätk
Arengud Maarjamäe memoriaali kompleksiga pakuvad kõneainet ka 2021. aastal. Selle objekti osas on elav huvi olemas nii Venemaa saatkonnal Eestis, kui ka Tallinna linnavalitsuse. Tõenäoliselt püüab saatkond lükata seda protsessi omale sobivas suunas ning teeb seda nii avalikkuses, kui ka lobitegevusena.

Ajaloo ümberkirjutamine saab uut hoogu juurde
Viimastel aastatel on kogunud hoogu aktsioonid ajaloo Venemaale sobilikus suunas tõlgendamise ja kirjeldamise osas ning selliste arengute jätkumist näeme ka järgmisel aastal. See on osa suuremast ja kandvamast Kremli plaanist, mistõttu on ka aktsioonid selle võrra agressiivsemad.

Valimised Eestis
2021. aastal ootavad meid ees nii kohalike omavalitsuste valimised, kui ka presidendivalimised. Põhjust otseseks sekkumiseks Kremlil kummagi valimistega pole. Pigem näeme pingutusi selles suunas, et hoida mitte-eestlaste valimisosalus madalana. Võimalik, et saame näha avalikke sõnavõtte selles suunas, et kuna keegi niikuinii Eesti venekeelsete elanike eest ei seisa, siis pole ka vaja valimistel osaleda.

Sõltuvalt võitlusest koroonaga, võime näha katseid käivitada aktsioone Ida-Virumaal.

Aleksander Nevski 800
30. mail 2021 täitub 800 aastat Aleksander Nevski sünnist. See tähtpäev annab võimalus tuua avalikkuse ette erinevaid Kremli narratiive ning korraldada tähelepanu pälvivaid aktsioone. Sellest ettevõtmisest on juba avalikkuse ette ilmunud üksikuid kilde ning aeg näitab, kuidas see kõik Eestis realiseeritakse.

Taastuvad traditsionaalsed teemad
2021. aastal on huvitav jälgida, millises vormis ja teostuses taastuvad koroona-aastal tegemata või tähelepanu alt välja jäänud ettevõtmised ja teemad. Kuidas tuuakse uuesti kohalike venekeelsete elanike jaoks pilti 9. mai tähistamine ja milliste uute aktsioonidega käivitub mälestusmärkide taastamine.

Kindlasti saab oma traditsionaalse tähelepanu tagasi kogu sõjandusega seondub –  siin paiknevad liitlasväed ja Eestis toimuvad õppused.

Foto: Jernej Furman/Flickr/CC