Häält kaitstes – ülevaade Eesti valimiste turvamisest

10.12.2020

Detsembri alguses nägi ilmavalgust Princetoni ülikooli ülevaade „Häält kaitstes: Eesti loob väärinfoga võitlemiseks võrgustiku, 2016-2020“, mis kirjeldab neil aastatel Eestis toimunud arenguid väärinfoga võitlemisel.

Ülevaate on koostanud Princetoni ülikooli avalike- ja rahvusvaheliste suhete kooli programmi „Innovatsioon edukatele ühiskondadele“ uurija Tyler McBrien, kes on kokku pannud 22 leheküljelise, intervjuudel põhineva, ülevaate. Ta kirjeldab väga detailselt Eesti valimisteenistuse ja riigikantselei ühiseid tegevusi valimiste protsessi ja tulemuste mõjutamise välistamiseks.

Ülevaade keskendub valimisteenistuse kauaaegse juhi Priit Vinkeli tähelepanekutele ja tegevusele USA 2016. aasta presidendivalimiste järgsest perioodist, kui maailmale sai teatavaks laiaulatuslik USA valimistesse sekkumine eeskätt Venemaa poolt.

Lisaks on analüüsi valmimisele oma panuse andnud valimiste turvamise riigikantselei koordinaatorid Siim Kumpas ja Kersti Luha, 2019. aasta Eesti parlamendivalimiste ajal riigikantseleis töötanud küberturvalisuse ekspert Liisa Past ning valimiste turvalisusega tegelenud RIA juhtivanalüütik Lauri Tankler.

Ülevaates kirjeldatakse detailselt valimiste turvalisuse tagamiseks moodustunud võrgustiku väljakutseid ja tegevusi ning saadud kogemused tuuakse soovitustena välja ka teistele riikidele.

Ülevaatesse on jõudud ka Propastop, mille sotsiaalmeedias avastatud libakontode võrgustiku juhtum on saanud ülevaates põhjalikuma kirjelduse.

Foto: FutUndBeidl/Flickr/CC