DFRLab käivitas FIATi

08.10.2020

Atlantic Councili Digitaalne Uurimislabor käivitas USA valimistesse sekkumisest parema ülevaate saamiseks Välise Sekkumise Juhtumite Jälgija ehk FIATi.

Andmebaas ja sellel põhinev analüüsirakendus annab ajajoonel visuaalse ülevaate toimuvatest sekkumistest, joonistab välja nende ulatuse ja mõju ning võimaldab tutvuda juhtumi detailidega.

Andmebaas põhineb tuvastatud juhtumitel, mis on eelnevalt analüüsitud ning kirjeldatud.

Kõik sisestatud juhtumid peavad olema seotud välise sekkumisega (eeldatavalt digitaalkeskkonnas), värsked ja aktuaalsed ning seotud 2020. aasta USA valimistega.

Tööriist põhineb kahel mõõdikul: juhtumi mõju ja juhtumi hinne.

Esimene neist mõõdab juhtumiga seotud artiklite ja sisu levikut viimase seitsme päeva jooksul. Summeerib Facebookis toimunud jagamised, meeldimised ja kommentaarid; jagamised Twitteris ning mainimised Redditi keskkonnas. Juhtumi mõju hindamise aluseks on analüüsitööriistad SerpApi, BuzzSumo ja CrowdTangle.

Juhtumi skoor aga pannakse kokku 18 tingimuse põhjal, millega hinnatakse levitatavaid sõnumeid. 18 tingimust on omakorda jagatud 4 suurema grupi vahel: usaldusväärsus, objektiivsus, tõendid ja läbipaistvus.

Usaldusväärsus võtab näiteks arvesse selle, kas uudise allikal on levitatava sõnumi tulemuste osas rahalisi huvisid ning ega sõnum pole seotud ühegi poliitilise kampaaniaga. Samuti vaadatakse, ega allikas pole eelnevalt seotud ühegi valeinfo kampaaniaga ja mitmeid teisi sarnaseid tingimusi.

Objektiivsuse kategoorias võetakse arvesse, kas sõnumis välditakse kallutatud ja laetud sõnastust, kas pealkiri annab edasi sõnumi sisu jne.

Tõendite hulgas hinnatakse, kas sõnumist on võimalik tuvastada infooperatsiooni meetodid, taktikad ja platvormid, aga ka isikud ja riigid, kes selle taga on ning teisi sarnaseid markereid.

Läbipaistvuse osas keskendutakse andmete kvaliteedile, vaadates muuhulgas, kas juhtumit on võimalik avalikest allikates tuvastada, kas meetod on kirjeldatud piisava põhjalikkusega, kas juhtumi infole on olemas avalik ligipääs jne.

Iga juhtumi kohta koostatakse skoor nullist 15ni ning suurem number näitab sissekande usaldusväärsust.

Tööriist on esialgu kasutusel USA 2020. aasta valimiste jaoks, kuid võiks jääda kasutusse ka teiste riikide valimiste perioodidel, et saada selge ülevaade katsetest neid mõjutada.

Foto: ekraanitõmmis tööriista veebilehelt.