Kas ERR on lõpetanud uudiste jagamise kremlimeelsetes gruppides?

24.08.2020

Propastop kirjutas 8. juunil 2020 sellest, kuidas ERR venekeelse toimetuse ametlik konto postitab oma uudiseid Facebooki gruppidesse, mida veavad Kremli käsilased. Propastop nimetas sellist tegevust Eesti-vastaste mõjuagentide kaudseks toetamiseks ja arvas, et see tuleks lõpetada. Kõne all oli kolm gruppi: Novosti Estonii (e Eesti uudised), Naš Lasnamjae/Meie Lasnamäe ja Võborõ v Estonii (e Valimised Eestis). Põhjendust, miks peame neid ja mitmeid teisi gruppe Kremli pehme jõu tööriistadeks, saab lugeda siit.

Postitus tõi kaasa huvitava järeldiskussiooni Delfi rubriigis “Valeinfo paljastatud”, kus ajakirjanik Martin Laine loos said sõna Kaitseuuringute keskuse juht Dmitri Teperik ja semiootikaprofessor Andreas Ventsel. Arutelu all oli küsimus, kas Propastopi kriitikal on alust. Asjatundjad nimetasid selliseid varjatud mõjugruppe ohuks, aga ei soostunud pakkuma selgeid lahendusi. Püstitati hüpotees, nagu võiks ERR tegevuse taga olla strateegiline eesmärk hõlmata kremlimeelsete gruppide lugejaskonda, pakkudes neile tasakaalustatud infot. ERR venekeelse toimetuse juht Andrei Kraševski (Andrey Krashevskiy) ei näinud toona taolises postitamises probleemi.

ERR on postitamise lõpetanud
Igal juhul on algne postitus ja järgnenud diskussioon andnud tulemusi: pärast juuni algust on ERR lõpetanud uudiste jagamise kõnealuses kolmes kremlimeelses grupis. Tundub, et postitamine ei olnud kaval strateegia kremlimeelsete hõlmamiseks, vaid lihtsalt teadmatus oma tegevuse olemusest ja laiemast mõjust.

Ehkki ERR ametliku konto alt postitamist enam ei toimu, on ERR uudised kõnealustes gruppides endiselt esil. Nii jagab ERR uudiseid grupis Novosti Estonii selle administraator Oleg Nazmutdinov, Eestis tegutseva Kremliga seotud võrgustiku liige, kes täiendab ERR sisu irooniliste ja Eestit halvustavate kommentaaridega. Grupis nimega Tallintsõ (e tallinlased) jagab ERR uudiseid kõrvuti teiste kremlimeelsete gruppide postitustega administraator Oleg Besedin (Oleg Bessedin), samuti võrgustikuga seotud inimene.

ERR töötajad jätkavad postitamist oma kontode alt
Lisaks Bessedinile on Tallintsõ grupis aktiivseid ERR uudiste jagajaid teisigi, näiteks kasutajad nimega Andrey Krashevsky, Dina Malova ning Sergei Mihhailov. Kraševski ja ERR seos on ilmne, kuid ka Malova ning Mihhailov töötavad ERR toimetuses. Võimalus, et postitajateks on hoopis ERR töötajate nimekaimud, on üpris ebatõenäoline.

Seda, et töötajad jagavad erakontodelt oma tööandja materjale, on loomulik. Et seda tehakse aga kremlimeelsetes gruppides, on Propastopi meelest samaväärne, kui seal postitataks ERRi ametlikult kontolt. Töötajad täidavad lihtsalt rahvusringhäälingu varjatud mõjuisikute rolli.

Propastopi hinnang pole muutunud, sõnastasime selle algses postituses:

Oma tegevusega normaliseeritakse kremlimeelsete aktivistide sõnumeid. Kui Kremli propaganda on päevast päeva kõrvuti Eesti rahvusringhäälingu uudistega, laieneb ka neile ERR usaldusväärne maine. Grupi tavaliikmete jaoks on Baltnews või Sputnik sama tõsiseltvõetavad kui Eesti rahvusringhääling. Arusaama, et ühed on räiged propagandaportaalid ja teine aus ja tõsiseltvõetav ajakirjandus, selline kõrvutiolek ei toeta.

ERR sisu jagamine võib olla ka üheks gruppide arvuka liikmeskonna põhjuseks. Nii meelitab ERR oma usaldusväärse infoga lugejaid Kremli propagandistide varjatud agenda juurde.

Propastopi hinnangul peab ERR mõistma oma tegevuse laiemaid tagajärgi, võtma nende eest vastutuse ja lõpetama Kremli mõjutustegevuse kaudse toetamise.

Pildid: kuvatõmmised Propastopi postitusest  ja  Tallintsõ FB grupist