Läti seadusemuudatus võimaldab tõrjuda propagandakanaleid

06.07.2020

Läti täiendas juuni keskpaigas elektroonilise meedia seadust, lisades tingimusi, mida edastusloa andmisel või tühistamisel arvesse võtta. Näiteks saab tühistada meediakanali loa, kui selle omaniku suhtes kehtivad sanktsioonid.

Möödunud nädalal ilmus ka uudis seadusemuudatuse rakendamise kohta. Nimelt keelas Läti oma territooriumil Venemaa Rossia Segodnja võrku kuuluvad telekanalid RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD ja RT Documentary.

Elektroonilise Meedia Nõukogu sai jõudu juurde
Lätis keelas RT kanalite edastamise Läti Rahvuslik Elektroonilise Meedia Nõukogu (NEPLP), mis tugineb oma otsuses Lätis kehtivale elektroonilise meedia seadusele.

Seaduse muudatused andsid NEPLPile senisest suuremad õigused ning jõu sedavõrd otsustavaks tegutsemiseks.

Viimase muudatusega täiendati oluliselt tingimuste loetelu, mille tõttu võib jätta andmata või tagantjärgi tühistada meediakanali edastusloa.

Näiteks lisati tingimus, et loa võib tühistada, kui kanali omaniku suhtes kehtivad rahvusvahelised või Läti siseriiklikud sanktsioonid. See andis sobiva võimaluse tühistada RT kanalite edastusload, kuivõrd Dmitri Kisseljovi suhtes rakendatakse ELi sanktsioone.

Sama muudatusega saab loa andmisest keelduda või see hiljem tühistada, kui kanali omanik ohustab rahvuslikku julgeolekut või avalikku korda või turvalisust.

Läti Rahvuslik Elektroonilise Meedia Nõukogu, koosmõjus elektroonilise meedia seadusega paistab olevat tõhus kaasaegne kombinatsioon, millega võidelda propaganda, valeinfo, aga ka ebakohase meediasisu edastamise vastu.

Edastuslubade väljaandmisele ja jälgimisele lisaks monitoorib NEPLP näiteks pidevalt Lätis edastatavaid meediakanaleid, jälgides nende tegevuse seadusele vastavust.

NEPLP tegevuse üheks aluseks olev elektroonilise meedia seadus aga on ammendav ja ühes kohas asuv kogum meedia toimimise ja sisu reguleerimise põhimõtteid, mis reguleerib nii lubade andmist, reklaami reegleid, kui ka piiranguid kanalite programmi (sobimatule) sisule.

Leedu järgneb Lätile
Eelmise nädala teises pooles teatas ka Leedu, et valmistub sarnaselt Lätiga piirama RT kanalite edastamist oma territooriumil. Leedus plaanib RT kanalite edastamise keelata Leedu tele- ja raadiokomisjoni (LRNK), mis tugineb oma otsuses välisministeeriumi poolt sõnastatavale seisukohale Euroopa Liidu sanktsioonide rakendamise kohta. Leedu välisministeerium omakorda ootab Euroopa Komisjonilt selgitust, et EL santktsioonid ei puuduta vaid musta nimekirja kantud isikuid, vaid ka nende kontrollitavaid ettevõtteid.

Eesti vajab järeleaitamist
Kolmest Balti riigist on hetkel ainult Eesti, kust pole kuulda mingeid tegevusi RT kanalite piiramise osas.

Propastop on korduvalt kirjutanud meediaregulaatori vajadusest ka Eestis. Hetkel puudub meil selline monitoorimise ja järelevalve võimekus ning puudused on ka õiguslikes alustes.

Jättes kõrvale teisest riigist pärit vaenuliku propaganda ning vaadates elektroonilises inforuumis toimuvat valeinfo amokijooksu, peab Eesti oluliselt kaasajastama oma võimekust sellega võitlemiseks.

Eesti on seni pääsenud suurematest valeuudiste kampaaniatest, kuid siinkohal tasuks õppida teiste vigadest. Valeuudiste mõju ühiskonnale on kogenud nii Leedu kui ka Läti, kus libauudiste portaal sai tegutseda pikalt, enne kui leiti võimalus selle sulgemiseks.

Õppematerjalina võiks võtta ka Soomes toimunud MV Lehti tegevust ning rünnakuid Jessikka Aro vastu.

Eelmisel nädalal kirjutasime Rahapesu Andmebüroo ja Eesti Interneti Sihtasutuse ühisest ettevõtmisest Rossia Segodnjale kuuluvate Sputnik Eesti ja Baltnewsi domeenide piiramisel, kuid see on siiski ka pigem kosmeetiline muudatus.

Foto: Grant Neufeld/Flickr/CC