Töövõit – Interneti SA seadis piirangu Rossija Segodnja domeenidele

02.07.2020

Propastopi poolt käivitatud protsess, Rossija Segodnja domeenide kasutamise piiramiseks sai vahevõidu.

Domeenid said käsutuskeelu
12. juunil rakendas Eesti Interneti Sihtasutus (EISA) piirangud kahe Eestis Rossija Segodnja nimele registreeritud domeeni, baltnews.ee ja sputnik-news.ee suhtes. EISA seadis domeeninimedele käsutuskeelu, mis tähendab, et domeeninimega ei saa teha toiminguid. Näiteks ei saa domeeninime võõrandada ja seeläbi hankida rahalisi vahendeid või teenuseid.

Rahapesu Andmebüroo juhi, Madis Reimandi sõnul võttis aprilli lõpus EISA RABiga ühendust ning RAB nõustas EISAt rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise osas. „RAB-i hinnangul on domeeni käsutamise toimingute piiramine kohane meede ning see tagab sanktsiooni rakendamise majandusressursi külmutamiseks.“

Madis Reimand: Domeeninime käsutamise piirang tähendab seda, et domeeninime ei saa müüa ega seda Rossija Segodnja nimelt mõne teise isiku nimele registreerida. Ligipääsu vastavatele kodulehtedele see ei piira ning veebilehti saab jätkuvalt uuendada.“

Rossija Segodnja peadirektori Dmitri Kiseljovi suhtes kehtivad Euroopa Liidu sanktsioonid, kuna ta on seotud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, mistõttu tuleb ta vara külmutada ning temale ei tohi kättesaadavaks teha majandusressursse.

Reimandi sõnul ei ole Rossija Segodnja suhtes eraldi sanktsioone kehtestatud, kuid vara külmutamise kohustus ning rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemise keeld laieneb kõikidele juriidilistele isikutele, mida sanktsiooninimekirja kantud isikud kontrollivad. „D. Kiseljov peadirektorina omab kontrolli Rossija Segodnja tegevuse üle, mistõttu ka Rossija Segodnja varad tuleb külmutada ning jälgida keeldu rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemise suhtes.“

Propaganda levikut ei piirata

Propastop on pikalt ja järjepidevalt pööranud tähelepanu Rossija Segodnja poolt kasutatavate, Eesti rahvusdomeeni .ee  kuuluvate sputnik-news.ee ja baltnews.ee piiramise vajadusele.

Kuigi juunis kehtestatud piirang ei takista ligipääsu kremlimeelsele propagandale, hindab Propastopi toimetus tehtud otsust ja astutud samme. Aeg näitab, kas ja kuidas otsus Sputnik Eesti ja Baltnewsi tegevust otseselt mõjutab.

Domeenid on registreeritud järgmise aasta aprilli (baltnews.ee) ning maini (sputink-news.ee) ja neid tuleb seejärel uuesti pikendada, mille käigus liigub taas kord raha Rossija Segodnjalt Interneti sihtasutusele.