Propagandasõnastik – Antifa

11.06.2020

Viimase kuu jooksul on avalikust ruumist hakanud kõrv eristama sõna „Antifa“. Tõuke selleks andsid kindlasti USAs toimuvad rahutused ja protestid, aga kindlasti ka Donald Trupi avaldus, et USA plaanib kuulutada Antifa terroriorganisatsiooniks.

Propastop püüab tuua selgust mõiste olemusse ja sellesse, kes ning miks seda kasutab.

Vikipeedia järgi on Antifa tuletus saksakeelest sõnast Antifaschismus ehk antifašism. Eestikeelse vikipeedia andmetel on tegemist vasakäärmusliku ja anarhistliku maailmavaatega inimesi ühendava liikumisega, mis seisab vastu rassismile, islamofoobiale, homofoobiale ja seksismile, aga ka fašismi soodustavatele nähtustele.

Antifa liikumise aktiivsemateks keskmeteks on olnud Saksamaa ja USA ning detailid selles, mida Antifa ühes või teises piirkonnas tähendab, erinevad samuti märgatavalt.

Antifa ja USA
USAs hõlmab Antifa endas poliitilist meelsuse väljendamist, mille toetamiseks kasutatakse digitaalset aktivismi ja struktureeritud aktsioone, mis vahest võivad käia käsikäes vara hävitamise ja füüsilise vägivallaga ning rassistide, fašistide ja paremäärmuslaste tagakiusamisega.

USAs on liikumise keskmeks võimu-, valitsuse- ja kapitalismivastasus ning liikumise tuumiku moodustavad anarhistid, kommunistid ja sotsialistid. Liikumise poolehoidjate seast paistavad silma ka sotsiaaldemokraatia ja vasakpoolse maailmavaate pooldajad.

Antifa liikumise on pildile tõstnud USAs toimuvad rahutused, mille osaks on saanud ka marodöörlus – vara lõhutakse, põletatakse ning võimuesindajate vastu kasutatakse vägivalda. See on üks osa Antifa liikumise olemusest, mis on saanud eraldi mõiste „black bloc“. Balck bloci liikmed on riietunud musta ning kannavad näo ees maske. Nende eesmärk on lisaks füüsilise kaose tekitamisele kaitsta protesteerijaid politsei ja natsismi pooldajate eest.

Antifa ja Eesti
Eestis on Antifa üsna uus nähtus ning sellel puuduvad tänaseks veel selgelt hoomatavad piirjooned. Juuni alguses avaldas Eesti Päevalehes pikema kirjutise Antifa olemusest Feministeeriumi üks aktiviste Elise Rohtmets, kes kirjeldab liikumise tunnusjooni just läbi USA variandi.

Eestis tasuks olla mõiste Antifa (mis otseselt tuleneb mõistest fašismivastane) kasutuselevõtul tähelepanelik, kuna Eesti asub Kremli huviorbiidis ning fašismivastasus on üks põhilisi narratiive, mida siin regioonis Venemaa juhtkonna poolt levitada püütakse.

Eestis tegutses aastaid tagasi üsna aktiivselt „oma“ antifašitlik liikumine, mille vedajateks olid kremlimeelsed aktivistid. Selle liikumise eestvedajateks olid Pronksiöö sündmuste juures aktiivselt toimetanud Andrei Zarenkov, kes tänaseni kuulub MTÜ Natsivaba Eesti juhatusse. MTÜ on osa Kremli liikumisest “Maailm ilma natsismita“, kuhu näiteks kuulub ka Eestis kuulsaks saanud Soome kremlimeelne aktivist Johan Bäckman MTÜst Natsivaba Soome. Selliste tegelaste ettevõtmisi fašismi vastu võitlemisel on erinevates vormides rahastanud Kreml.

Viimasel ajal on märgata ka anarhistliku liikumise Punamust akviteerumist sotsiaalmeedias. Millisel määral püüavad selle taga olevad inimesed tuua Eestis kasutusse mõiste Antifa ning milliseid võtteid see endas kätkeb, näitab aeg. Samuti on märgata kremlimeelsete aktivistide mõningast elevust Eestis planeeritavate fašismi vastu suunatud protestide suhtes.

Foto: redhope/Flickr/CC