FB Messenger ei sobi laste koduõppeks

09.04.2020

Propastopi toimetuseni jõudis info, et mitmed põhikooli esimeste klasside õpetajad võtsid eriolukorra kehtestamise järgselt kaugõppeks kasutusele Facebooki sõnumirakenduse Messenger. See tingis olukorra, kus 5. ja 6. klassi lapsed, kel vanust 11-13 aastat, asusid looma omale kontosid sotsiaalmeediakeskkonda, kus vanuse alampiir on 13.

Üks Propastopile kirjutanud lapsevanem tõi välja, et sai sellisest tegevusest teada tagantjärgi ning oli avastusest üsna üllatunud. Õnneks oli Facebooki profiil loodud Messengeri rakenduse kasutamiseks ning muud infot alaealise kohta seni jagatud ei olnud. Küll aga oli ja on lapse nimega tühi konto leitav Facebooki üldises keskkonnas.

Facebooki kasutustingimused määravad kasutajale vanuse alapiiriks 13 aastat ning sama vanusepiiri on fikseerinud ka Eest isikuandmete kaitse seaduses (§ 8. Lapse isikuandmete töötlemine infoühiskonna teenuste pakkumisel).

Kuigi vanuse alampiir sotsiaalmeedias toimetamiseks ja info jagamiseks on viidud 13. eluaasta peale, ei oska siiski selles vanuses lapsed oma tegevuste tagajärgi ja internetis tegutsemise ohtudest veel täielikult aru saada.

Kui siiski soovitakse kasutada sotsiaalmeedia kanaleid ka nooremate kui 13-aastaste koduõppeks, peaks see kindlasti käima lapsevanema teadmisel ning juhendamisel. Võimalusel tasuks vältida suhtluskanaleid, mis on osa sotsiaalmeedia platvormist ning kasutada pigem otsesuhtluse rakendusi.

Täna algab Eesti kooliprogrammis meediapädevuse õpe gümnaasiumi astmes ning on ka seal seotud eesti keele ainega, mistõttu jääb selle efektiivsus väheseks.

Meediaalase teadlikkuse tõstmiseks on hetkel näiteks käimas ERRI programm „Meediataip“, mis räägib meedia ja sotsiaalmeediaga seotud ohud lahti ka noorematele kui gümnaasiumiõpilased.