Eesti muld Venemaa relvajõudude propagandaalleel

12.03.2020

Märtsis jõudis avalikkuse ette aktsioon millega paigutati Venemaa relvajõudude peakiriku allele padrunikestad 12 riigis paiknevatest Punaarmee sõdurite matmispaikadest pärit mullaga.

Muld oli toodud näiteks Abhaasias, Saksamaal, Kõrgõztanis, USAs, Ukrainas, Prantsusmaal, Eestis, Mongoolias, Bulgaarias, Ühendkuningriigis, Uzbelistanis ja Lõuna-Osseetias asuvatelt kalmudelt.

Aktsioon on üks osa Venemaa kaitseministeeriumi poolt korraldatud suuremast projektis „Peotäis mälestusi“, mille käigus oli korraldajatel plaan tuua mulda kokku ligikaudu 40 riigist. Seni on seda ettevõtmise korraldajate väitel õnnestundud koguda 24 riigist.

Kapsleid on juba paigaldatud või plaanitakse paigaldatakse ka teistesse riikidesse. Näiteks asetati märtsi alguses kapsel mullaga Valgevenes, Khoiniki linnas paiknevale masshauale. 9. mail on plaanis kapslid mullaga paigutada Minskis asuva Kõigi Pühakute kiriku juurde.

„Peotäis mälestusi“ on osa suuremast ettevõtmisest „Mälu tee“, mille raames püütakse maailmas levitada Venemaa uut nägemust ajaloosündmustest.

Eestis tegeles mulla kogumisega Venemaa Kaasmaalaste Koordinatsiooninõukogu, mille esindajate väitel toodi muld kokku Punaarmee sõdurite ja ohvitseride masshaudadelt Tallinnas, Tartus, Narvas, Narva-Jõesuus, Valgas ja Maardus. Samuti koguti mulda Kiviõli ja Klooga koonduslaagrite ohvrite matmiskohtadest ja Juminda poolsaarelt.

2020. aastal tähistatab Venemaa Suure Isamaasõja lõpu 75. aastapäev, millega seotud propagandaettevõtmistest on Propastop ka varem kirjutanud.

Foto Tallinnas asuva Venemaa saatkonna kodulehelt